Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lars-Göran Sundberg. Foto: Arkiv

Pastor: Kyrkan kan haka på trenden

Lars-Göran Sundberg är pastor i Elimkyrkan i Stockholm med fokus på familj och äktenskap, han gläds över tecken på att familjen blir viktigare och ser möjligheter för kyrkan i utvecklingen. Samtidigt bör hemmet inte bli ett projekt för individens självförverkligande, säger han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 mar 2013

– Det är en positiv utveckling, trender far visserligen fram och tillbaka beroende på hur tidigare generationer levt, men om den unga generationen tar en inriktning där äktenskap och familj är betydelsefullt så är det väldigt positivt, säger Lars-Göran Sund­berg.

Han talar om en längtan efter att hitta sammanhang och gemenskap som slår igenom då tidigare generationer i stor utsträckning fått ägna sig åt att bygga upp samhället och få mat på bordet. Arbetsinsatsen har stått i fokus och familjen har kanske ofta varit ett sammanhang som ska betjäna industrisamhällets syften än i första hand en plats för omsorg.
– På det sättet kan man nog säga att jordbrukssamhället var betydligt varsammare mot familjen än industrisamhället, där kunde alla få plats och alla kunde delta.

Han tror att ungas längtan efter familj är en reaktion på den ökande individualiseringen i samhället.
– Vad som blir kontentan av det här vet vi inte, man kan ana att familjen blir ett nytt projekt i sig, att det blir en plats för självförverkligande i första hand.
Här kan kyrkan spela en viktig roll tror Lars-Göran Sundberg.
– Vi ska hjälpa människor att se att familjen är en enormt viktig plats för främst barnens liv, ett sammanhang där trygghet, erfarenhet av att vara älskad, stabilitet och identitet grundläggs och ägnandet av de nära relationerna är något oerhört viktigt.

– Vi kan haka på den här trenden med till exempel äktenskaps- och föräldrakurser, där vi talar om hur man hanterar det som utmanar egot. Församlingen kan många gånger lätt hamna i en pool där vi är mot saker, här finns möjlighet att visa vad vi är för, kärlek och omsorg, framtidstro, fast mark under fötterna.

Han betonar dock att det på intet sätt endast berör människor utanför kyrkan.
– Här behöver vi samtidigt hjälpa de egna medlemmarna, detta är en utmaning för alla.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...