Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Partiledarna tiger om orättvisan

Nyheter · Publicerad 10:46, 28 maj 2008
ÄR DETTA RÄTTVIST? Partiledarna tiger om diskrimineringen av hemmaföräldrar Frågorna som partiledarna inte "hinner" besvara:
1. Är det rimligt att hemmafamiljen ska bestraffas ekonomiskt i det svenska systemet. Till exempel att man tvingas betala mycket högre skatt än en tvålönefamilj?
2. Är det rimligt att vissa hemmafamiljer tvingas leva långt under existensminimum utan att ha rätt till samhällets yttersta skyddsnät mot fattigdom - socialbidrag? Bara Hägglund svarar Den ende partiledare som vill kommentera den systematiska diskrimineringen av landets hemmafamiljer är kd:s partiledare, socialminister Göran Hägglund.

Han väljer dock att inte besvara frågan om det rimliga i att hemmafamiljer bestraffas ekonomiskt genom hela det svenska systemet. Hemmafamiljen betalar exempelvis flera tusen mer i skatt per månad än en tvålönefamilj med exakt samma totalinkomst.
Kd-ledaren nöjer sig med att konstatera, att den progressiva skatteskalan i kombination med den individuella beskattningen gjort att hemmafamiljen kommit i kläm. Detta har varit fallet allt sedan sambeskattningen slopades 1972, framhåller Hägglund. Men här kan tilläggas att Alliansregeringens nya jobbavdrag faktiskt har spätt på den negativa skatteeffekten för hemmafamiljer.
Samtidigt tar regeringen nu ett steg för att kompensera den grova snedfördelningen.
– I syfte att öka barnfamiljernas valfrihet vad gäller hur man ska ordna sin barnomsorg ger vi nu kommunerna möjlighet att införa vårdnadsbidrag, framhåller Göran Hägglund.
På frågan om det är rimligt att en hemmafamilj inte ens har rätt till samhällets skyddsnät mot fattigdom – socialbidraget, svarar Hägglund ja.
– Socialbidragets syfte är att vara ett yttersta skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Det är rimligt att man själv bidrar till sin egen och sin familjs ekonomiska försörjning innan man ges rätt till ekonomiskt bistånd.

Jonas Adolfsson
jonas.adolfsson@varldenidag.se

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.