Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Överläkare: Chakra som vetenskap är nonsens

Sjukdom beror på obalans i chakran, hävdar Danderyds sjukhus men möter nu stark kritik. – Aningslöst eller direkt vilseledande, säger Tomas Seidal, överläkare och docent i Halmstad.

Nyheter · Publicerad 07:48, 9 maj 2016

Världen idag kunde i onsdags berätta om den Medicinska Yogan som praktiseras på Danderyds Sjukhus (DS). I en presentation av den yogiska filosofin skriver sjukhuset att ”kroppen är uppdelad i olika energicentra, så kallade Chakran”. Vid sjukdom är det obalans i något av dessa chakra”.

– Det här bygger inte på vetenskap och beprövad erfarenhet, vilket är sjukvårdens uppdrag, utan på en religion och en trosinriktning, understryker Johan Semby, överläkare i region Halland och ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter.

Han är förvånad och mycket kritisk till texten från Danderyds sjukhus.

– Visst kan man gå ut och förklara olika kulturers och religioners syn på hälsa. Men då bör man även redovisa andra religioners syn, så att man får en balans. När man bara kommenterar en världsbild antyder man att den är sanktionerad av sjukhuset.

Men Danderyds sjukhus har gjort studier som visar att yoga har en positiv effekt för hjärtpatienter. Kommentar?

– Problemet är att sjukhusets sätt att förklara den effekten inte är vetenskaplig utan religiös.

– Det finns även vetenskapliga studier från USA som visar att kristen bön förbättrar resultatet på människors hälsa, bättre än placebo.

– Om Danderyds sjukhus kan redovisa studier som visar på vissa positiva effekter av medicinsk yoga så får man utgå ifrån att det stämmer. Men det är något helt annat att man samtidigt, som offentlig företrädare, presenterar en religiös urkund och framställer den som en sanning. Det blir väldigt märkligt.

Förbluffad över slutsatserna kring yogisk filosofi på Danderyds sjukhus är också Tomas Seidal, docent och överläkare i Halmstad.

– Att i medicinska sammanhang hänvisa till ”chakra”, utan att tydligt markera att det ur vetenskaplig synpunkt är av nonsenskaraktär, är anmärkningsvärt, säger han.

– Sjukvården är en kunskapsorganisation och ska inte okritiskt hänvisa till sådant som helt saknar faktaunderlag. Det måste anses som antingen aningslöst eller direkt vilseledande och det skadar sjukvårdens anseende.

Tomas Seidal anser att det finns en egendomligt okritisk hållning på flera håll inom svensk hälso- och sjukvård. Den är byggd på okunskap och omedvetenhet om att man släpper in tydligt ockulta tekniker, exempelvis mindfulness och yoga, i verksamheten, menar han.

– Att man visat att yoga har en positiv effekt genom djupanvändning, meditation och mantra, betyder inte att de religiöst/andliga momenten behövs för att uppnå ett visst resultat, framhåller Tomas Seidal.

– Stillhet, vila och djupandning kan vara positivt, men behöver inte kopplas till ytterst dubiösa begrepp som ”mantra” och ”chakra”. Det här är ett sätt att smyga in religiös påverkan och begrepp genom att i övrigt använda väl beprövade tekniker, som inte behöver ha ett dugg med yoga att göra.

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00