Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Över 2 000 döptes vid en dopförrättning i Brasilien

Det stora massdopet hölls i Sao Paulo i en av Brasiliens största pingstkyrkor. Pingstledaren i Sverige, Daniel Alm, som själv besökte församlingen 2016, berörs av skeendet i Brasilien. – Det är oerhört inspirerande, säger han.

Nyheter · Publicerad 10:58, 30 apr 2019

Det var på påskdagen som den gigantiska dopceremonin, med totalt 2 278 personer, hölls.

På bilder på den brasilianska pingstförsamlingens instagram kan man se en jätteskara klädda i vitt, där de flesta är människor som kommit till tro i en av kyrkans senaste evangelisationssatsningar.

Enligt kalendern på församlingens webbplats hade man avsatt fem timmar för gudstjänsten med massdopet.

Daniel Alm, svensk pingstledare, har tidigare varit på besök i den aktuella kyrkan, och han konstaterar att man under en gudstjänst nu döpte ungefär lika många som döps i hela pingströrelsen i Sverige under ett år. Han påpekar också att det finns kopplingar till Sverige.

– De tillhör den rörelse som har svenskt påbrå med Berg och Vingren.

Han syftar på de svenska missionärerna Daniel Berg och Gunnar Vingren som var med och förde pingstväckelsen till Brasilien i början av 1900-talet.

– Det är oerhört inspirerande med denna stora dopförrättning och i linje med kyrkans historia att döpa människor i grupper till exempel på påskdagen, säger Daniel Alm, som också känner en längtan efter ett liknande skeende i Sverige.

– Hjärtat fylls av bönen att vi skulle få se massdop också i Sverige.

Pingströrelsen i Brasilien beräknas omfatta över 24 miljoner människor och växer hela tiden.

Hjärtat fylls av bönen att vi skulle få se massdop också i Sverige.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...