Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Biskopar och kardinaler samlade till Katolska kyrkans extraordinära biskopssynod. Foto: Gregorio Borgia/AP Photo/TT

Öppen hållning från katoliker förvånar

Håller den katolska kyrkan på att ändra sin avvisande hållning till homosexuella relationer? Den frågan restes i media sedan Vatikanen i helgen släppt en första rapport från den pågående biskopssynoden om familj och äktenskap.

Nyheter · Publicerad 14:23, 15 okt 2014

”Ofta vill de möta en kyrka som erbjuder dem ett välkomnande hem”, står det om homosexuella i dokumentet, som ska ses som en sammanfattning av förra veckans korta föredragningar från biskopar och lekfolk runt om i världen.
”Har våra gemenskaper förmågan att ge dem det, och att acceptera och värdesätta deras sexuella läggning, utan att kompromissa med katolsk doktrin om familjen och äktenskapet?”
Många kommentatorer påpekade att dokumentet vare sig innebär någon ändring i kyrkans syn på homosexuella handlingar som syndfulla, eller pekar på någon ändrad pastoral praxis.

I princip godkänner Katolska kyrkan inga sexuella relationer utanför äktenskapet mellan man och kvinna, och både ensamstående och sammanboende katoliker förväntas avstå från sex för att kunna gå till nattvard.
En del katoliker anser dock att dokumentet genom sina öppna och accepterande formuleringar står för åsikter som saknar förankring i den katolska läran och i Bibeln. En av dem är den amerikanske kardinalen Raymond Burke, som efterlyste större dogmatisk tydlighet från påve Franciskus.
– De troende och deras goda herdar söker bekräftelse från Kristi ställföreträdare för katolsk tro och praxis gällande äktenskapet, som är det kyrkliga livets urcell, sa kardinalen till World Catholic Report.
Andra kommentatorer välkomnar just frånvaron av tydliga pekpinnar i dokumentet, som även tar upp frågan om sammanboende heterosexuella par, om frånskilda och omgiftas tillgång till sakramenten och om vikten av äktenskapsförberedelse.
”Lyssnande, ledsagande, respekterande, värdesättande, välkomnande, dialog - det är ord som återkommer i det nya dokument som diskuteras av biskopssynoden i Rom denna vecka. Ord av fördömande och marginalisering har undvikits”, skriver tidningen National Catholic Reporter.
Fredrik Emanuelsson, talesperson för Katolska kyrkan i Sverige, understryker att dokumentet, ett slags halvtidsrapport med det latinska namnet relatio post disceptationem, är en sammanfattning av de presentationer och samtal som hunnit föras under den första veckan av den så kallade extraordinära synoden.
– Det här ska ses som början på en process, säger han till Världen idag.
– Syftet med synoden är ju att på ett ärligt sätt kartlägga situationen inom katolska kyrkan och på så sätt förbereda den ordinarie synod som hålls om ett år.
Det är först efter det mötet som påve Franciskus kan väntas gå ut med nya pastorala riktlinjer.

Det övergripande syftet med de två stora biskopsmötena är att hjälpa de katolska familjerna att föra över evangeliet till framtida generationer – en uppgift som blivit allt viktigare i en tid då stora delar av den katolska kyrkan lider brist på både präster och ordensfolk. Till utgångspunkt har delegaterna en omfattande enkät som visar hur katoliker i drygt 2 800 stift runt om i världen förhåller sig till kyrkans syn på allt från omgifte, samkönade relationer och preventivmedel.
Sveriges biskop, Anders Arborelius, är en av de omkring 200 deltagarna i synoden, som avslutas på söndag. I en intervju med Vatikanradions skandinaviska avdelning berättar han om hur påven suttit med och lyssnad under det att biskopar och lekfolk gjort sina presentationer.
– Det har varit en väldigt öppen och god anda, och naturligtvis har olika synpunkter kommit fram, sa biskopen till Vatikanradion.
– Men det som slår en mest är att alla vill bevara kyrkans tro och lära, och samtidigt söka vägar att hjälpa människor och  familjer i svårigheter.
Biskop Anders Arborelius skildrar den stora spännvidd som blir tydlig under synoden, där européerna brottas med svag familjesammanhållning och prästbrist medan afrikanska delegater talar om problemen med polygami och ”kolonisatoriskt” inflytande från väst när det handlar om samkönade äktenskap och familjeplanering.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

Har högersidan vunnit?

Israelkommentar Ett intressant, men tvetydigt, fenomen har utspelat sig inom israelisk politik de senaste åren. Detta kan bäst illustreras med hjälp av uttalanden...

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...

Vi slänger mindre – men förvarar grönsakerna fel

Vardag Livsmedel. Om gurkan fick ligga framme i rumstemperatur och löken hamnade i kylen så skulle de hålla längre. Att förvara maten rätt är en viktig del i att...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....

”Gud leder våra steg när vi söker honom”

Missionsglimten Jag har nu kommit tillbaka till huvudstaden efter att ha varit i en annan del av landet. Det var en fantastisk resa där Gud beskyddade oss och ledde...