Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Biskopar och kardinaler samlade till Katolska kyrkans extraordinära biskopssynod. Foto: Gregorio Borgia/AP Photo/TT

Öppen hållning från katoliker förvånar

Håller den katolska kyrkan på att ändra sin avvisande hållning till homosexuella relationer? Den frågan restes i media sedan Vatikanen i helgen släppt en första rapport från den pågående biskopssynoden om familj och äktenskap.

Nyheter · Publicerad 14:23, 15 okt 2014

”Ofta vill de möta en kyrka som erbjuder dem ett välkomnande hem”, står det om homosexuella i dokumentet, som ska ses som en sammanfattning av förra veckans korta föredragningar från biskopar och lekfolk runt om i världen.
”Har våra gemenskaper förmågan att ge dem det, och att acceptera och värdesätta deras sexuella läggning, utan att kompromissa med katolsk doktrin om familjen och äktenskapet?”
Många kommentatorer påpekade att dokumentet vare sig innebär någon ändring i kyrkans syn på homosexuella handlingar som syndfulla, eller pekar på någon ändrad pastoral praxis.

I princip godkänner Katolska kyrkan inga sexuella relationer utanför äktenskapet mellan man och kvinna, och både ensamstående och sammanboende katoliker förväntas avstå från sex för att kunna gå till nattvard.
En del katoliker anser dock att dokumentet genom sina öppna och accepterande formuleringar står för åsikter som saknar förankring i den katolska läran och i Bibeln. En av dem är den amerikanske kardinalen Raymond Burke, som efterlyste större dogmatisk tydlighet från påve Franciskus.
– De troende och deras goda herdar söker bekräftelse från Kristi ställföreträdare för katolsk tro och praxis gällande äktenskapet, som är det kyrkliga livets urcell, sa kardinalen till World Catholic Report.
Andra kommentatorer välkomnar just frånvaron av tydliga pekpinnar i dokumentet, som även tar upp frågan om sammanboende heterosexuella par, om frånskilda och omgiftas tillgång till sakramenten och om vikten av äktenskapsförberedelse.
”Lyssnande, ledsagande, respekterande, värdesättande, välkomnande, dialog - det är ord som återkommer i det nya dokument som diskuteras av biskopssynoden i Rom denna vecka. Ord av fördömande och marginalisering har undvikits”, skriver tidningen National Catholic Reporter.
Fredrik Emanuelsson, talesperson för Katolska kyrkan i Sverige, understryker att dokumentet, ett slags halvtidsrapport med det latinska namnet relatio post disceptationem, är en sammanfattning av de presentationer och samtal som hunnit föras under den första veckan av den så kallade extraordinära synoden.
– Det här ska ses som början på en process, säger han till Världen idag.
– Syftet med synoden är ju att på ett ärligt sätt kartlägga situationen inom katolska kyrkan och på så sätt förbereda den ordinarie synod som hålls om ett år.
Det är först efter det mötet som påve Franciskus kan väntas gå ut med nya pastorala riktlinjer.

Det övergripande syftet med de två stora biskopsmötena är att hjälpa de katolska familjerna att föra över evangeliet till framtida generationer – en uppgift som blivit allt viktigare i en tid då stora delar av den katolska kyrkan lider brist på både präster och ordensfolk. Till utgångspunkt har delegaterna en omfattande enkät som visar hur katoliker i drygt 2 800 stift runt om i världen förhåller sig till kyrkans syn på allt från omgifte, samkönade relationer och preventivmedel.
Sveriges biskop, Anders Arborelius, är en av de omkring 200 deltagarna i synoden, som avslutas på söndag. I en intervju med Vatikanradions skandinaviska avdelning berättar han om hur påven suttit med och lyssnad under det att biskopar och lekfolk gjort sina presentationer.
– Det har varit en väldigt öppen och god anda, och naturligtvis har olika synpunkter kommit fram, sa biskopen till Vatikanradion.
– Men det som slår en mest är att alla vill bevara kyrkans tro och lära, och samtidigt söka vägar att hjälpa människor och  familjer i svårigheter.
Biskop Anders Arborelius skildrar den stora spännvidd som blir tydlig under synoden, där européerna brottas med svag familjesammanhållning och prästbrist medan afrikanska delegater talar om problemen med polygami och ”kolonisatoriskt” inflytande från väst när det handlar om samkönade äktenskap och familjeplanering.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Färska tigerbilder ger hopp i västra Thailand

Tigrar har synts i en region i västra Thailand för första gången på fyra år, något som ger hopp om... måndag 3/8 07:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt