Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Ett starkt fokus på Jesus, i förkunnelse, bön och lovsång. Det uppges vara en nyckel till det positiva skeendet i Hillsong Church. Under det senaste året har man fått se ett stort antal omvändelser, många döpta och en ökning av antalet helanden och upprättade äktenskap. Foto: Hillsong Church

Ökat Jesusfokus bär frukt i Hillsong

Antalet omvändelser har ökat kraftigt i Stockholmsförsamlingen Hillsong Church det senaste året. Skeendet tog fart när församlingen – efter ett Guds tilltal – beslöt att öka sitt fokus på Jesus i predikningar och lovsånger.

Nyheter · Publicerad 11:00, 12 okt 2012

Det är en församling i stark tillväxt som nu i helgen arrangerar Hillsong Conference som för första gången hålls i Sverige. På söndagar huserar församlingen i gamla nöjespalatset Nalen, där man numera håller fyra välfyllda gudstjänster varje söndag.
– Vi överväger att börja med en femte gudstjänst, berättar pastor Andreas Nielsen. Bara i september har vi bett till frälsning med 196 personer och döpt 40. Under det senaste året har vi bett med 940 personer till frälsning och vi har fullt upp med att följa upp alla som kommer till tro.

I vilken grad blir dessa människor bevarade i tron?
– En majoritet av dem som blir frälsta blir också bevarade i tron. Det är inte svårt att bevara människor i tron, det som är avgörande är om vi som troende gör plats för dem i våra liv. Vi jobbar hårt för att klara detta men jag skulle ljuga om jag sa att vi är fullkomliga.
En del av dem som gjort frälsningsbeslut har varit besökare från andra orter och länder, andra stockholmare som kommit tillbaka till Gud vid ett möte på Hillsong och sedan börjat engagera sig i sina gamla församlingar.
– Men den stora majoriteten är sådana som aldrig varit troende tidigare, berättar Andreas Nielsen, som uppskattar nettotillväxten det senaste året till cirka 500 personer.
Varje söndag samlas drygt 1 200 personer som har sitt andliga hem i Hillsong och är en aktiv del av kyrkan. Många finns också med i någon av församlingens 68 cellgrupper.

Ökningen av antalet omvändelser tog fart i slutet av förra året.
– Jag fick då ett tilltal från Gud om att fokusera ännu mer på Jesus och kraften i hans namn i min förkunnelse, berättar Andreas Nielsen.
– I dagens Sverige anses det helt ok att säga att man ber till Gud, att man kramar träd och gör allt möjligt. Men om man nämner att man tror på Jesus så får man en märklig reaktion, påpekar Stockholmspastorn.
Även inom den kristna kyrkan tycker han sig höra mycket tal om Gud, men en ökad försiktighet när det gäller att tala om Jesus.
– Det gör att vi tappar mycket av den kraft som bara finns i Jesus namn.

Betoningen på Jesus i Hillsong Church märks bland annat i predikan och lovsången.
– Jag säger till våra ledare att be inte bara till Gud utan att också be och sjunga till Jesus. För oss har detta gjort en väldig skillnad! säger Andreas Nielsen.
Han betonar att det positiva som nu sker i församlingen inte är ett resultat av en viss teknik eller den lite modernare gudstjänststil som praktiseras här.
– Vi måste vara väldigt ödmjuka och förstå att det är Gud som gör något. Det känns som om han gett oss nåd för en tid som denna. Det som sker nu är bortom alla proportioner vi hade kunnat tänka.
Som en avgörande framgångsfaktor pekar han på de volontärer som gör helhjärtade insatser i församlingen.
– Det handlar om oerhört många människor som på detta sätt väljer att leva sina liv för Gud och för andra människor.
Trots att man i våras utökande med en fjärde gudstjänst känns det redan trångt i Nalenpalatset.
– Ni får gärna be för oss, vi behöver hjälp att hitta en större lokal i Stockholm och vi behöver mer energi för att orka med allt arbete som tillväxten innebär, säger Andreas Nielsen.

Kontoret inryms i dag på 12 kvadratmeter (!) i en lokal på Norrmalm. Under veckorna hyr man in sig i andra kyrkor och möts i hemmen och på caféer. Och dessutom – ute på gatorna. Där arbetar man socialt, bland annat bland prostituerade och offer för trafficking.
Med patos talar pastor Nielsen om vad som kan uträttas i och genom en lokal församling.
– Församlingen är det mest effektiva verktyget för evangelisation, för själavård och allt annat. Det finns ingen annan miljö som är så kraftfull för familjer och barn att växa upp i.
– I Hillsong Church vill vi vara med och upprätta människors tro på den lokala församlingen.FAKTA HILLSONG CHURCH, STOCKHOLM

Startår: 2006
Samfund/rörelse: Pingströrelsen (medlem i Pffs och i samfundet Assemblies of God i Australien)
Webbsida: www.hillsong.se

Andreas Nielsen, pastor Foto: Hillsong Church

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00