På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Flaggan vajar utanför den vitryska ambassaden på Herserudsvägen på Lidingö i Stockholm. I förra veckan meddelade Vitryska staten att ambassaden kommer att stängas ner. Foto: Foto: Fredrik Sandberg / Scanpix

Ökad isolering hotar Vitrysslands invånare

Den diplomatiska härdsmältan mellan Sverige och Vitryssland kommer inte få så stora konsekvenser för utbytet mellan svenska och vitryska församlingar. Det menar en svensk hjälparbetare som Världen idag varit i kontakt med.

Nyheter · Publicerad 04:00, 15 aug 2012

Vitryssland har många växande och välmående frikyrkor och landet har sedan flera hundra år en tradition av religionsfrihet. Under 1500-talet antog landet en av de första religionsfrihetsförordningarna i Europa och blev därmed en av kontinentens fristäder för dem som bröt mot kyrkans lära.
Flera svenska församlingar och missionsorganisationer har god kontakt med och bistår flera olika vänkyrkor i Vitryssland på olika sätt.

Det är kyrkor som växer och frodas, menar en missionär med stor erfarenhet av arbete i forna Sovjet­union­en. Senast i höstas besökte hon en pingst­för­samling i Minsk och hade med sig bistånd från en vänförsamling i Sverige.
– Det finns mycket inspiration i församlingarna, säger hon till Världen idag och berättar att med hela kommunisttiden bakom med mycket svår förföljelse så är det mycket mer frihet att verka nu.

Just det svenska stödet till församlingar tror hon inte kommer att påverkas av den nuvarande diplomatiska situationen länderna emellan.
– Det finns flera andra vägar att få fram hjälpen, men kommer den ändå inte fram så har de vana att klara sig utan hjälp utifrån.
– Det här kan medverka till att de inte sitter och förlitar sig på hjälp utifrån utan litar mer på Herren.

Hon berättar om tiden före glasnost och perestrojka då evangelisk mission alltid hade KGB i hälarna vart man än åkte. Biblar och litteratur och annan hjälp fick smugglas in i länderna. Den tiden var värre än nu, säger hon.

Under sina resor den sista tiden och i kontakt med församlingar i forna östblocket har hon kunnat se att man förbereder sig för en ny våg av förföljelse, som till och med kan bli värre än den man upplevde innan järnridån föll.
– Situationen som råder nu är nog bara tillfällig. Det kommer att rätta till sig, avslutar hon.

SAMUEL BJÖRK

 

Stor osäkerhet om fortsatt svenskt bistånd

Sveriges relationer till Minsk har kommit i rejäl gungning sedan svenska Studio total släppte ner sina frihetstörstande nalle­björnar över Vitryssland. Paradoxalt nog kan pr-kuppen och den påföljande diplomatiska krisen resultera i större isolering för invånarna i ”Europas sista diktatur”.

– Jag tror det har funnits myndighetspersoner som hållit oss utanför blickfånget. Men nu har ögonen fallit på Sverige. Någonting i detta har fått (president) Lukasjenko att känna sig mycket förödmjukad, säger Kristina Henschen, Sidas samordnare för Ryssland och Vitryssland.
Under den borgerliga regeringen har Sida successivt fått utökade anslag till utvecklingssamarbete med och i Vitryssland: från 35 miljoner kronor om året 2007 till 120 miljoner kronor 2011. Visserligen är det i paritet med stödet till länder som Georgien, Ukraina och Moldavien. Samtidigt är det en tydlig markering om att medel även ska gå till folket i president Alexander Lukasjenkos enpartistat.
–  Vi har försökt att driva linjen att man inte ska isolera Vitryssland utan nå in i det civila samhället, säger Kristina Henschen.

– Vi har lyckats göra det ganska framgångsrikt, fram tills att allt det här hände. Det har varit enormt stora program och vi har kunnat göra mycket mer än givare med en mer restriktiv hållning.
Enligt den svenska regeringens landstrategi för Vitryssland ska Sida priorietera projekt som stöder mänskliga rättigheter och demokrati, marknadsekonomi och miljö.
– Men alla våra insatser, även de kring marknadsekonomi och miljö, har ett rättighetsperspektiv, säger Kristina Henschen.

Stödet har inte resulterat i synbara lättnader av den repressiva vitryska politiken. Men på sikt måste en bred och riktad ansats ändå ge utdelning, menar Sverige, som de senaste åren fått ta emot en stadig ström av besökande vitryska experter, tjänstemän och oppositionella.
När Kristina Henschen började jobba med Vit­ryss­land hörde hon snarare till dem som menar att man ska bojkotta ett land som Vitryssland.
– Men allt efter som jag läste in mig och såg landet inifrån, såg jag värdet av att inte utesluta och isolera, utan av att ha en ambassad, att ha kontakter med samhället, och inte minst med alla dem som vill förändra saker och ting, säger hon.
– Många som arbetar i systemet förstår mycket väl vad som håller på att hända och det gäller att haka upp dessa människor var de än finns. Sedan inser jag också att det kan vara svårare att motivera ett sådant förhållningssätt utåt.

Enligt vad Världen idag erfar är flera av demokrati­projekten i Vitryssland sekretessbelagda, av hänsyn till de lokala samarbetsparterna. Detta är dock inget som Kristina Henschen kan kommentera.
Men de officiella projekten – som Fojos journalistutbildning eller Raoul Wallenberginstitutets universitetsutbildning i mänskliga rättigheter – har ofta en koppling till ett universitet eller någon statlig myndighet.
Hittills har alla projekt, oavsett om de handlat om demokrati eller annat, underställts samma krav på avrapportering och finansiell kontroll.
– Nu kanske det blir annorlunda. Om situationen fortsätter att utvecklas negativt måste vi tänka över det, säger Kristina Henschen.
Synen på hur omvärlden bör förhålla sig till Vitryssland skiftar inom den vitryska oppositionen, som varken har någon enhetlig politisk linje eller ledning.
– Det som vi hör är: ”Isolera oss inte, lämna oss inte i sticket”. Sedan finns det många vitryssar i exil, bland annat inom Charta97, som tycker att man ska isolera landet. Men de befinner sig utanför landet och då är det lättare att vara tuff, säger Kristina Henschen, som vill understryka att Sida inte har något att göra med Studio totals aktion.

Fram till nallebjörnskuppen, som stödde just Charta97, kunde Sveriges demo­kratiarbete i Vit­ryss­land fortgå relativt ostört. Sverige och Sida hade bannats för sitt stöd för oppositionen, men i betydligt lindrigare ordalag än vad som drabbat andra givare.
Just nu råder total osäkerhet om det framtida arbetet. Utan en svensk beskickning i Vitryssland och en vitrysk i Sverige utfärdas inga visum, och kontakterna måste fortgå på annat sätt.
– Vi vet inte hur eller ens om vi kommer att kunna fortsätta. Allt hänger i luften. Nästa steg är att samla alla våra svenska samarbetsparter och höra hur de tror att de kan fortsätta, säger Kristina Henschen.

EVA JANZON

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier