Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ökad barnfattigdom i Sverige

Rädda barnens rapport Barnfattigdomen i Sverige 2012 visar en fortsatt ökning av antalet barn i familjer som har låg inkomststandard eller är beroende av försörjningsstöd. 13 procent, vilket motsvarar 248 000 barn, växer upp under dessa förhållanden. En ökning med 28 000 barn sedan förra årets rapport.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 mar 2012

Enligt rapporten finns de mest utsatta barnen i familjer där föräldrarna eller föräldern är utlandsfödd. Rädda barnen vill se riktade insatser gentemot den här gruppen.
- Det är naturligtvis så att om fler föräldrar själva kan försörja sin familj så minskar barnfattigdomen, men det räcker inte att förlita sig på en konjunkturuppgång eller att föräldrarna ska få jobb. Barnen kan inte vänta, det krävs åtgärder här och nu av våra folkvalda i stat, landsting och kommun, säger Rädda barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin i ett pressmeddelande.

Trots den uppmärksamhet frågan fått medialt och politiskt efter rapporter om att fattigdomen bland barn i Sverige ökat de senaste två åren menar organisationen att det finns för få konkreta politiska förslag för att vända den negativa trenden. "Rädda Barnen kräver bland annat att grundnivån i föräldraförsäkringen höjs, och att underhållsstödet till ensamstående indexregleras. Sveriges kommuner bör införa en miniminivå för skydd och stöd till utsatta barn, där bland annat familjecentraler, fungerande skolhälsovård och ungdomsmottagningar ska ingå", skriver man på sin hemsida.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...