Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kristdemokraternas opinionsläge ser mörkt ut och bland distrikten finns en osäkerhet kring partiets riktning. Foto: Scanpix

”Ödestimma för Kristdemokraterna”

Otydlighet kring partiets kärnfrågor, oskarp kommunikation med väljarna och osäkerhet kring partiledningen är det som präglar svaren när Världen idag gjort en rundringning till KD-distrikten i landet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 sep 2011

I den senaste väljarundersökningen från Novus Opinion fick Kristdemokraterna endast 2, 9 procent av stödet. Samtidigt pågår slitningar internt mellan de som vill föra KD i en värdekonservativ riktning, och de som står för mer liberala strömningar. Världen idags undersökning bland KD-distrikten visar att det finns en krismedvetenhet, och en längtan efter mer tydlighet.

 

Världen idag har varit i kontakt med samtliga 26 KD-distrikt runt om i landet och ställt tre frågor: Ska KD fortsatt ingå i Allianssamarbetet? Finns det frågor ni önskar att partiet drev som inte drivs i dag? Har ni förtroende för Göran Hägglund som partiledare?

 

1. Allianssamarbetet

Det har, om än i liten utsträckning, höjts röster inom partiet att det kan vara tid att ompröva KD:s roll i Alliansen. På ledar- och debattsidor har det lyfts fram att partiet ofta hamnar i skuggan av Allianskollegorna och då främst Moderaterna. Men bland KD-distrikten är stödet stort för att fortsätta samarbetet.

– När vi tittar tillbaka på de år som gått med KD i regeringen kan vi konstatera, att en stor del av de beslut som fattats har haft stark kristdemokratisk prägel. Närmare 90 procent av det vi lovat har gått i uppfyllelse. KD behövs i regeringspolitiken, men vi måste hela tiden betona vad som är kristdemokratisk politik och vad vi tvingats kompromissa med, säger Nils-Rune Lundén, distriktsordförande i Västmanland.

Det är när det kommer till kommunikationen med väljarna och att, som en distriktsordförande uttrycker det, ”få credd” för olika beslut, som de flesta distrikten konstaterar att man ofta misslyckats.

– Det är ingen tvekan om att vi märkts för lite i Alliansen, det är ett pris man får betala, men man måste både ge och ta, säger Jan-Erik Ågren, distriktsordförande i Väster-norr-land.

– Man gör det för lätt för sig om man skyller på samarbetet. Det handlar om att vi som parti måste bli bättre på att visa vilka vi är och bli tydligare, säger Behcet Barsom, distriktsordförande i Örebro.

 

25 av distrikten Världen idag varit i kontakt med vill se en fortsättning i Allianssamarbetet, men i stort sett samtliga ger samtidigt uttryck för det akuta behovet av att profilera sig och öka tydligheten kring vad partiet står för. En distriktsordförande säger att det ibland framstått som att KD velar, en annan att man mer kraftfullt måste visa när man tvingats gå med på beslut man inte står för, ”som nu med sänkt restaurangmoms kontra sänkt skatt för pensionärer”, och en tredje menar att väljarna inte sett att KD ”varit redo att slåss för sina principer”.

Det enda distrikt som reser frågetecken kring KD i Alliansen är dock Gotland.

– Vi bör kanske ingå i någon typ av allians, men inte nödvändigtvis med nuvarande konstellation. Vi kan se samarbete med andra partier, till exempel med Miljöpartiet som ligger oss relativt nära i en del frågor, anser distriktsordförande Ola Björkqvist.

 

2. Fokusområden

Det har gjorts utförliga analyser om valresultatet i höstas då Kristdemokraterna fick 5, 6 procent av rösterna. När man talar med distrikten är det flera som framhåller en förvirring och otydlighet kring vilka frågor man skulle betona. Flera olika paroller och slogans lyftes fram vilket man menar försvårade för valarbetarna och konfunderade gräsrötterna i partiet kring inriktningen. Vid det senaste rikstinget beslutade KD att man ska fokusera på barn och ungas uppväxtvillkor. På frågan om vilka frågor man önskar att partiet drev tydligare återkommer genomgående två svar från distrikten; att värna och stärka familjerna och att vara Alliansens sociala röst.

– Det behövs en ännu tydligare profilering mot valfrihet för familjerna, något som inte andra partier arbetar med. Vårt distrikt är tydligt med att vi inte kompromissar med möjligheten för familjer att ha olika typer av omsorg för sina barn, säger Eva Johnsson, distriktsordförande i Kronoberg.

Att vårdnadsbidraget inte slagit igenom, är inget skäl att sluta betona familjens rätt att välja omsorgsform för sina barn, snarare tvärtom, resonerar majoriteten av distrikten.

– Vi behöver bli än mer offensiva i familjepolitiken och komma med ännu mer långtgående frihetsreformer, säger Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län.

 

Tre av fyra regeringspartier föreslog nyligen en satsning på sänkt restaurangmoms. Det lilla reformutrymme som fanns skulle användas till att på detta sätt stimulera till fler jobb i branschen. Krist-demokraterna motsatte sig, de ville i stället se sänkt skatt för pensionärer. Och ute i distrikten är många glada över att det blev tydligt att KD inte backat från sin ståndpunkt. Att visa en värme i politiken och höja rösten för de utsatta menar man är något som bör prägla kristdemokraterna.

– Det är viktigt att vi tar strid för pensionärerna nu, vi ska vara Alliansens sociala röst. En annan fråga där vi har och bör fortsätta profilera oss är när det gäller sjukförsäkringsfrågan, säger Magnus Oscarsson, distriktsordförande i Öster-götland.

Förutom dessa två huvudlinjer vill enstaka distrikt se särskild betoning på frågor som abort, homoäktenskap, fastighetsskatt eller bostadssatsningar i storstäderna.

 

3. Partiledarfrågan

När det kommer till frågan om partiledningen är kristdemokraterna uppenbart splittrade. Det finns de som nästan fnyser åt frågan och tar Göran Hägglund i försvar. En distriktsordförande säger att det generellt gnälls alldeles för mycket i partiet och många menar att ingen skulle göra det bättre för KD än Hägglund.

– Majoriteten i distriktet har förtroende för Göran Hägglund. Personligen tror jag att partiledaren påverkar marginellt så länge svenska folket lever i den fördomen att man måste vara kristen för att rösta på KD, säger Nils-Rune Lundén.

På den direkta frågan om man har förtroende för Hägglund, svarar drygt hälften av distrikten ett tydligt ja. Några nöjer sig med att konstatera att han omvaldes vid senaste rikstinget och att detta gäller till nästa riksting i januari, eller svarar kortfattat att man inte lanserat någon motkandidat. Från olika håll sägs också att detta är en levande diskussion som förväntas intensifieras under hösten. Två distrikt är öppet kritiska.

– Ifrågasättandet av den samlade kristdemokratiska ledningen blir starkare, vi pratar mer om det i dag än för två år sedan. Det finns ett växande missnöje. Det är inte en upprorsstämning utan snarare en uppgivenhet, och det är nästan värre. Detta är en ödestimma för Kristdemokraterna, något måste göras för att vända trenden, säger Per-Olof Hermansson, distriktsordförande för Västra Götaland södra.

 

Eva Johnsson säger att hon talat med många i sitt distrikt som är kritiska till Hägglunds arbete men att inte hela distriktet samlat fattat beslut om hållningen i partiledarfrågan.

– Hägglund har inte visat att han har förmåga att formulera vår politik. Det är inget större fel på politiken men försäljningen har gått dåligt. Att ställa sin plats till förfogande är något som övriga partiers företrädare gjort där valresultat och opinionssiffror varit dåliga, men som inte vår partiledare gjort ännu, säger Eva Johnsson.

Av distriktens svar att döma är det långt ifrån säkert vem som är KD:s partiledare efter rikstinget i januari. Lika osäkert är det vad som kan få partiet att lyfta till säker mark ovanför fyraprocentsspärren i opinionen.

 

Samuel Teglund

samuel.teglund@varldenidag.se

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...