Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Nytt nätverk för dödshjälp i riksdagen

Arton riksdagsledamöter finns med i det nätverk för främjandet av dödshjälp som bildades förra veckan. Det enda parti som inte finns företrätt är kristdemokraterna, säger initiativtagaren Staffan Danielsson (C).

Nyheter · Publicerad 00:01, 23 nov 2016

Målet är "i öppen anda diskutera den svåra och viktiga frågan om dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede", enligt det inlägg på sin blogg där Staffan Danielsson nyligen bjöd in till bildandet av nätverket.

– Det handlar inte om något annat än att respektera individens yttersta vilja vid svårt lidande i livets slutskede. Vi undrar varför det ska vara så kontroversiellt. Det handlar om barmhärtighet, säger Staffan Danielsson.

Staffan Daniels­son var med i ett snarlikt men betydligt mindre riksdagsnätverk under förra mandatperioden. Han konstaterar att intresset var större inför förra veckans möte.

– Vi är nu 18 ledamöter från sju olika partier, bland annat fyra ledamöter från socialdemokraterna, fyra från moderaterna och tre från miljöpartiet, säger han.

Någon kristdemokrat finns inte med i nätverket.

– Det visar var laddningen sitter. Min enkla analys är att det handlar om vårt kristna arv, och att man ansett självmord vara synd, säger Staffan Danielsson.

– Jag är själv kristen, men rätten till en värdig död bryter inte på något vis mot min kristna tro.

Sjukvårdsminister Gabriel Wik­ström har sagt att det inte är aktuellt för denna regering att låta utreda den variant av dödshjälp som införts i flera länder, läkarassisterat självmord.

Att förre socialminister Göran Hägglund (KD) inte heller lät göra detta, trots en rekommendation från Statens medicinsk-etiska råd (Smer) redan 2008, betecknar Staffan Danielsson som "lite av ett tjänstefel".

– Gabriel Wikström hade, när vi diskuterade detta vid en interpellationsdebatt, en öppnare attityd än Hägglund. Han sa att han inte tänker tillsätta någon utredning nu, men att frågan är relevant att diskutera och att han tycker det är utmärkt att Smer fortsätter att göra det. Han hänvisar till den heldag om bland annat dödshjälp som Smer anordnar den 8 december.

Miljöpartiet har ett kongressbeslut på att tillsätta en utredning om dödshjälp. Och Staffan Danielsson tror att både moderater och det egna centerpartiet närmar sig en liknande ståndpunkt.

Risken för att läkarassisterat själv­mord för en väl avgränsad grupp patienter med tiden skulle börja omfatta även andra grupper, inte är något som oroar Staffan Danielsson.

– Jag tycker nog att hela diskussionen om det sluttande planet är ett redskap för att se till att inget alls händer, och det beklagar jag, säger han.

– Dessutom är det sluttande planet redan här. De sista 20 åren har patienter fått rätt att besluta om att stänga av respiratorn, och läkarna har utan stor dramatik fått möjlighet att försänka någon i terminal sedering, vilket oftast leder till döden.

Staffan Danielsson tycker även att rätten till abort måste tas med i beräkningen när man talar om "det sluttande planert".

– Rätten till abort har ju koppling til liv och död, och är accepterad nu. Så det har hänt saker, och då menar vi att det är rimligt att man ser över även denna fråga, som för vårt vidkommande bara handlar om människor i livets slutskede med svårt lidande.

Andra argument för att utreda frågan, menar han, är de gråzoner som finns kring hur olika sjukhus och läkare tillämpar terminal sedering och hur den palliativa vården kan brista.

SD säkrade budgetseger för M och KD

Politik. Det blir Moderaternas och Kristdemokraternas ekonomiska politik som styr riket nästa år. Sverigedemokraterna säkrade segern för M och KD när...

Vår bild av Israel stämmer inte

Israelkommentar Israelkommentar. Operation Northern Shield, där Israel avslöjar Hizbollahs terrortunnlar från Libanon in i Israel, utgör ett tydligt exempel på vad som är fel i...

Hebrew University utan hebreiska?

Studier. På Hebrew University har man i dagarna godkänt att delar av undervisningen ska genomföras på engelska i stället för hebreiska. Beslutet har skapat...

När FN blir språkrör för diktaturer och terror-regimer

FN FN:s beslut förra veckan att inte godta den USA- och EU-stödda resolution som fördömde Hamas, kom efter intensiv aktivitet från den...