Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Exempel ur det nya läromedlet från Nätverket för samlevnad och sexualitet.​

Nytt läromedel om sex skickas ut

Ett nytt läromedel om sex och samlevnad för högstadium och gymnasier är nu färdigt att skickas ut till de framför allt kristna friskolor som beställt det.Nätverket för samlevnad och sexualitet, som omfattar representanter från flera kristna samfund, har fått in omkring 600 beställningar på materialet "Nära varandra".

Nyheter · Publicerad 10:24, 1 jun 2015

Häftet omfattar 32 sidor och är skrivet av Therése och Per Ewert. De har haft i uppdrag att ta fram ett alternativ till det material från Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) som många skolor använder, och som man menar fokuserar för lite på relation och normer och för mycket på sexualteknik och normbrytning.

De senare punkterna lyser följaktligen med sin frånvaro i "Nära varandra", som berättar om konflikthantering och om hur lagen skiljer mellan samboförhållanden och äktenskap. Här finns också övningar som handlar om gränssättning, och råd till par som valt att vänta med sex. På en sida intervjuas Åsa Kastbom, forskare och överläkare på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik, om faran med tillfälliga sexuella relationer, internetporr och en tidig sexualdebut. Och man får också veta hur olika religioner ser på sex och kärlek. Samkönade relationer nämns ingenstans.

När radioprogrammet Människor och tro frågade ungdomar om vad de tyckte om materialet var reaktionerna olika. Ungdomarna sa allt från att "det är lite 1800-talsstuk över det" till att "det är bra, för det tar upp hur olika religioner ser på äktenskap."

Och Isabel Sourigues, tillförordnad rektor vid kristna Andreasgymnasiet i Solna, sa:
– Det är bra att det finns ett alternativ som speglar kristna värderingar.

Tanken på att skapa ett material för skolans undervisning i sex och samlevnad föddes i efter­dyningarna av debatten om Sex på kartan, ett material som tagits fram av Utbildningsradion och Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), och som skickades ut till skolorna 2012. Inte minst från frikyrkligt håll kom kritiken snabbt – framför allt menade man att materialet var alltför avancerat för sin målgrupp och att det uppmuntrade till en tidig sexdebut.

Om "Nära varandra" slår väl ut blir nästa steg att ta fram ett mer omfattande material.

Från hösten kommer nätverket också att erbjuda temadagar för elever och fortbildningsdagar för personal i frågor om samlevnad och sexualitet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Israel är viktigare än Bibi Netanyahu

Israelkommentar Den intensiva debatten runt immunitetslagen är självklart inte oväntad. Det är också orsaken till att Netanyahu väntade med initiativet tills han...

Isländsk ESC-provokation skapar kritik

Det isländska bandet Hatari, som deltog i Eurovision, hade flera gånger blivit varnade för att utföra politiska provokationer i samband med...

Immunitetslagen central i koalitionsförhandlingarna

På onsdag om en vecka är det deadline för Benjamin Netanyahu att presentera sin nya regering. Men för närvarande går koalitions­förhandlingarna med...