Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Foto: Scanpix

Nya böcker om sexmissbruk

Två kristna böcker om män och sexmissbruk kommer denna höst på svenska. Det kan ses som ett tidens tecken. Behovet av sådan litteratur är enormt. Det skriver pastor Torbjörn Freij som i dag recenserar böckerna Varje mans kamp och Mitt hemliga jag.

Nyheter · Publicerad 00:01, 10 aug 2012

LITTERATUR
Författare Stephen Arterburn och Fred Stoeker
Titel Varje mans kamp (Every Young Man's Battle)
Förlag Livets ords förlag

Författare David A Blythe
Titel Mitt hemliga jag (The Secret in the Pew)
Förlag Levande familjer


Den enskilt största gruppen som konsumerar pornografi på internet är barn i åldrarna 12-17 år och en av tre tio-åringar har sett pornografi på internet (Psychologies Magazine 2010).
I Sverige konstaterade Statens folkhälsoinstitut redan 2004 att mer än 90 procent av alla killar och 57 procent av alla tjejer i årskurs 9 har sett pornografi. Siffran har knappast minskat.
De här siffrorna finns med i det upprop som den kristna radiostationen Premier har dragit i gång under namnet Safetynet.
Fler uppgifter hittar man i en av de nyutkomna böckerna ("Mitt hemliga jag"):
• Porrindustrin genererar mer än 12 miljarder dollar i inkomster per år.
• I USA finns det nu fler butiker som säljer hårdporr än det finns McDonalds-restauranger.
• En undersökning visar att 40 till 60 procent av alla kristna män på något sätt är involverade i pornografi.
• Promise Keepers rapporterar att en tredjedel av de män som deltog i deras rallyn år 1996 erkände att de haft en personlig kamp med pornografi.
• En annan undersökning visar att 64 procent av USA:s evangelikala pastorer och ledare brottades med sexuellt beroende, inklusive pornografi.

Explosionen i kommersialiserad sexualitet – särskilt pornografin på internet – har gjort mängder av människor till sexmissbrukare. Det finns inga säkra uppgifter om skillnaden mellan troende och icke troende, men man kan tänka sig båda scenarierna: tron på Gud och bibliska värderingar kan vara ett stöd i strävan efter att vårda och bevaka sexualiteten från exploatering – alltså en motkraft till den kommersiella porren.
Men motsatsen är också ett faktum: genom historisk sexualfientlighet i kyrkohistorien (med inspiration från grekisk filosofi) har hela ämnet fått en dubbel laddning, som också gör att risken för beroende och missbruk till och med kan bli större. Mängder av kristna väljer att försöka hantera missbruket i det fördolda eftersom man är rädd för omgivningens reaktioner.
Det finns mycket läsning i de nu aktuella böckerna. De är oerhört praktiska och användbara. Här koncentrerar jag mig nu på två huvudpunkter till att förstå porrmissbruket.

Det första är själva begreppet missbruk.
Dagens Nyheter rapporterade den 6 augusti att en av tio ungdomar i Sverige fastnar i allvarligt dataspelsberoende. 98 procent har tillgång till dator och riskerna ökar under sommarlovet, där inga krav eller skolplikt bromsar missbruket.
Om man till detta lägger att många av dessa ungdomar "hamnar" på porrsidor kanske man inser att här finns en tidsinställd bomb.
En generation tillbaka i historien fanns inte internet. Då fanns pornografin i tryckta tidningar. "Pappershallickarna" tjänade bra med pengar redan då, men internet har gjort tillgängligheten så oerhört mycket större. "Under your fingertips" finns i dag hela världen tillgänglig, även pornografin.
Det är ett välkänt faktum i alkoholforskningen att missbrukets utbredning står i direkt proportion till alkoholens tillgänglighet. Samma sak gäller naturligtvis alla andra "droger" som människor kan fastna för. Alkohol, spel eller pornografi kan ge tillfällig lindring från rastlöshet, håglöshet eller nedstämdhet. När man sedan inte har tillgång till "drogen" kommer abstinensen med ökad rastlöshet – och mer av drogen ger då åter en tillfällig linding. Folkhälsoinstitutet har beskrivit beroendecykeln som att "hjärnans belöningssystem har kidnappats av drogen".
För att man ska definiera något som missbruk finns förutsättningen att "bruket" i längden kan ge negativa effekter och att dessa negativa effekter – åtminstone till en början – dämpas med ett ökande intag av "drogen".

I "Varje mans kamp" finns en förtjänstfull sammanfattning av hur man kan skilja sexmissbruk från ett sexuellt behov som bara är lite större än det vanliga:
• Sexmissbruk utövas i isolering och utanför en relation till en annan människa.
• Sexmissbruk sker i skymundan.
• Sexmissbruk är skilt från intimitet.
• Sexmissbruk skapar offer.
• Sexmissbruk slutar i förtvivlan.
• Sexmissbruk används för att undkomma smärta och problem.
• Andra typiska inslag: självupptagenhet, ritualisering, tvångsmässighet.

Den andra huvudpunkten som jag vill lyfta fram gäller det som på engelska brukar kallas "accountability". Det är ett bra engelskt ord som kräver en mer omständlig förklaring på svenska, men kort sagt: att göra sig själv ansvarig inför någon, att göra räkenskap inför någon.
Många välmenande själavårdare möter porrmissbruket i första hand som en synd som ska bekännas och mötas med Kristi nåd eller som en andlig kamp som bemöts med andlig krigföring. Det finns också både själavårdare och terapeuter som ser sexmissbruket som ett psykologiskt problem som man måste gräva för att komma till botten med. Alla dessa olika perspektiv har sin giltighet, men långt innan man fokuserar på något av dem är detta med ansvarighet den absoluta nyckeln – att komma in i ljuset, åtminstone i relation till någon eller några personer, och bryta isoleringen och den egna förnekelsen.

En "accountibility partner" är alltså en som missbrukaren bestämmer sig för att vara kompromisslöst ärlig mot. Inom AA (Anonyma alkoholister), NA (Ano­nyma narkomaner) och SLAA (Sex & Love Addicts Ano­ny­mous) kallas en sådan person "sponsor". Sponsorskapet handlar inte om pengar utan om personligt stöd från en medmänniska som har kommit lite längre i sitt tillfrisknande.
I boken "Mitt hemliga jag" finns en väldigt bra sammanfattning av hur man ska tänka när man söker efter en "accountibility partner":
• Han måste ha en stark, sund och överlåten relation till Gud.
• Han måste verkligen vilja hjälpa dig och vara till hands när du behöver honom.
• Han måste kunna ge tid till att be för dig och regelbundet träffa dig ansikte mot ansikte.
• Han måste ha en förmåga att vara diskret och konfidentiell angående allt som du delger honom.
• Han måste vara en person som du respekterar och litar på.
• Han kan inte vara rädd för att konfrontera det här problemet rakt på.

Så till sist några kritiska kommentarer, som faktiskt gäller båda böckerna: De är väldigt amerikanska, och det kan ju ibland vara en komplikation för svenskar som alltid tror sig veta bäst i hela världen.
Men å andra sidan brukar man ju skämta om Sverige som världens mest amerikaniserade land – USA kommer tvåa! Större delen av de porrsidor som svenskar tittar på kommer från USA.
Därför vore det illa om det amerikanska tonläget i böckerna skulle hindra svenskar från att ta dem till sig. Mitt råd är att man tar det sakliga innehållet på allvar. De praktiska råden är både användbara och vardagliga i båda böckerna. Tills det kommer något skrivet för den svenska marknaden menar jag att båda dessa böcker bör läsas av alla kristna ledare och själavårdare som vill ta ett växande problem på allvar.

Min andra invändning är att båda böckerna skulle kunna uppfattas som att den här problematiken bara finns bland män. Visst är det en förkrossande stor andel av de porrberoende som är män, men just därför blir det dubbelt skamligt för de unga kvinnor som i dag fastnar i internetporren.
Böckerna ger sig inte ut för något annat än att vända sig till männen, men det här är en aspekt som man måste vara uppmärksam på så att de unga kvinnornas porrberoende inte tvingas under jorden.
Båda de aktuella böckerna rekommenderas av välkända kristna ledare med stort förtroende:
Tommy Barnett har skrivit förordet i "Mitt hemliga jag" och "Varje mans kamp" rekommenderas av både Jack Hayford och John Maxwell.


VIDARE LÄSNING
• Läs mer om Premier radios kampanj på: www.premierradio.se
• Ett självtest med 40 frågor finns på: www.slaa.se
• Läs mer om dataprogram­met Covenant Eyes på www.covenanteyes.com. Där finns också länkar till ett gratis nyhetsbrev och en podradio.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...