Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Nya 50-regeln tvingar kyrkor till snabb omställning

De nya restriktionerna innebär stor påverkan på kyrkornas verksamhet. Många församlingar säger nej till att använda vaccinationsbevis, vilket innebär max 50 personer per samling.

Sveriges kristna råd tycker att beslutet är problematiskt ur ett religionsfrihetsperspektiv, men kommer ändå inte invända mot det.

Nyheter · Publicerad 11:00, 12 jan 2022

De nya restriktionerna innebär att kyrkor som avser samla fler än 50 personer inomhus måste kräva vaccinationsbevis. Det ska dessutom vara en meter mellan sällskapen om fler än 20 personer samlas.

Sofia Camnerin, generalsekreterare i Sveriges kristna råd (SKR), uppger i ett mejl till Världen idag att det stora problemet är pandemin.

– Vi behöver göra allt vi kan för att begränsa smitta och visa omsorg om varandra. Vi stöder generellt den starka förväntan på att alla som kan ska vaccinera sig, skriver hon.

Krav på vaccinationsbevis vid kristna samlingar är dock problematiskt, menar SKR.

– Detta handlar om både princip och praktik. Principen är grundlagsskyddet för religionsfriheten och praktiken det faktum att det alltid kommer finnas människor som av olika anledningar inte kan visa giltigt vaccinbevis, säger Sofia Camnerin.

SKR invänder i nuläget dock inte mot rådande restriktioner.

– Vi accepterar beslutet eftersom vi så tydligt fått höra att dessa nya restriktioner ska omprövas minst varannan vecka.

En församling som inte tänker kräva vaccinationspass är Timrå Pingst.

– Vår kyrka ska vara öppen för vem som helst, säger Maria Flodin, pastor i församlingen, till Världen idag.

Maria Flodin, som även är legitimerad sjuksköterska, betonar betydelsen av att söka Gud och be för regering och myndigheter.

– Vi måste vara ödmjuka inför att våra överordnade fattar svåra beslut.

Det är dock svårt att se att grunden för nuvarande beslut vilar på vetenskaplig evidens, menar hon.

– Våra beslutsfattare behöver visa förtroende för vår förmåga att tänka själva och ta ansvar utifrån vår respektive situation.

Hon beklagar att beslutsfattare inte visar tillräcklig förståelse för kyrkans betydelse för människors mående.

– Man ställer inte in barnidrotten eftersom den är viktig för ungas hälsa. Samtidigt borde man veta hur illa människor far av att inte få komma till sitt gudstjänsthus. Jag tycker det är oerhört beklagligt att man inte har särskilda regler för andliga samlingar, säger hon.

Logiken i restriktionerna känns bristfällig, menar hon.

– Vi kan utan problem vara upp emot 70 personer, säger hon och påpekar att de kan hålla avstånd och undvika köer.

Något stopp för gudstjänster blir det dock inte i Pingstkyrkan i Timrå.

– Jag känner mig välsignad med kreativa idéer, vi får fira fler gudstjänster. Jesus är samma Jesus, inga restriktioner stoppar hans Ande, betonar Maria Flodin.

Världen idag har kontaktat såväl regeringen som Folkhälsomyndigheten för att fråga om, och i så fall hur, man beaktat religionsutövningens starka grundlagsskydd vid sitt beslutsfattande. Vi har även frågat efter motivering till varför krav på vaccinationsbevis ska gälla även vid samlingar då man beaktar smittskyddsåtgärder som att hålla avstånd.

Varken regeringen eller Folkhälsomyndigheten har i skrivande stund återkommit med svar.

Man ställer inte in barnidrotten eftersom den är viktig för ungas hälsa. Samtidigt borde man veta hur illa människor far av att inte få komma till sitt gudstjänsthus.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10