Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Ny webbsatsning riktar sig till kreativa kristna

Kristna som ägnar sig åt skapande aktiviteter i församlingen bjuds in till en serie webinarier av nätverket Pingst Kreativ. Syftet är att deltagarna ska få hjälp att växa i sitt lärjungaskap och samtidigt vässa sina kreativa färdigheter.

Nyheter · Publicerad 16:00, 14 jan 2021

De fyra seminarierna ges via nätet med videokonferenstjänsten Zoom, med ungefär en månads mellanrum, där det första går av stapeln i kväll, torsdagen den 14 januari. Under parollen “Calling all creatives” vill Pingst Kreativ samla människor som ägnar sig åt skapande aktiviteter, som musik, lovsång, bild, ljud och ljus i församlingarna. 

– Det handlar om att vi vill ge både teamen i församlingarna och enskilda hjälp att gå djupare i sin tro och sina värderingar och se hur vi bidrar till Guds rike, säger Bo-Göran Leckström, som är sammankallande för Pingst Kreativ och föreståndare för pingstförsamlingen i Huskvarna. 

Namnet på webinarieserien är “Bättre”, vilket syftar på en förhoppning om att kunna använda den rådande pandemisituationen som ett tillfälle att fördjupa sitt liv och bredda sina tankar, för att i någon mån komma ut bättre rustad på andra sidan. 

De fyra olika webinarierna har i sin tur fyra olika titlar: Djupare, Bredare, Högre och Längre. Leckström förklarar att de kommer från Paulus ord i Efesierbrevets 3:e kapitel. 

– Det är hämtat från den här bönen om att Jesu kärlek ska gå djupare, bredare, högre, längre. Det är ju vår kontakt med vår Herre och vår relation till honom som avspeglas i allt vi gör, konstaterar pastorn. 

Vad är det viktigaste som ni hoppas på att få förmedla till deltagarna?

– Någonstans tar det lite ifrån oss vår identitet när man inte kan samlas och utöva gudstjänstlivet som man är van vid och hela webbformatet är väldigt avslöjande, sjunger du en falsk ton så finns den där. Vi vill ge råg i ryggen till alla och se det här som en möjlighet. Vi kan söka Herren, säger Bo-Göran Leckström. 

Webinarierna är gratis och kräver ingen föranmälan. Information om tider och länk till videokonferensen finns på Pingst Kreativs plattformar.

Det handlar om att vi vill ge både teamen i församlingarna och enskilda hjälp att gå djupare i sin tro och sina värderingar och se hur vi bidrar till Guds rike.

Ekumenisk bönevecka för kristen enhet

Bön. Den årliga böneveckan för kristen enhet genomförs den 18-25 januari i mer än 120 länder. Även om vi... fredag 15/1 20:00

Joggande judinna mördad – ett offer för tystnadskultur

Israelkommentar Den 20 december 2020 är israeliska sexbarnsmamman Esther Horgan ute på sin vanliga joggingrunda.... torsdag 14/1 00:00