Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Ny trio föreslås som ledare för Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkans ledare för de kommande fyra åren föreslås bli Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Karin Wiborn är i nuläget generalsekreterare för Sveriges kristna råd medan Joakim Hagerius är opinionsredaktör på tidningen Dagen.

Nyheter · Publicerad 17:12, 12 feb 2020

Lasse Svensson har varit kyrkoledare för Equmeniakyrkan sedan 2012. Han var också processledare i arbetet under bildandet av det nya samfundet, som bildades av Missionskyrkan, Metodistkyrkan och Svenska Baptistsamfundet.

Lasse Svensson har varit en drivande kraft i samfundets arbete med kyrkosyn, den ekumeniska prägeln och framtidsfrågor. Nu föreslås han få fortsätta som kyrkoledare i ytterligare fyra år, men nu tillsammans med två nya biträdande kyrkoledare.

Karin Wiborn, som är en av de biträdande kyrkoledare som föreslås, är sedan åtta år generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR. Hon är pastor i Baptistsamfundet och arbetade under tolv år i Centrumkyrkan i Farsta, men har också jobbat på Svenska baptisternas ungdomsförbund samt vid Missionskyrkans utvecklingsenhet. Under perioden 2003–2011 var hon missionsföreståndare i Baptistsamfundet.

Hon har engagerat sig i frågor kring samspelet kyrka och samhälle, samt integration, och hon är ordförande i Sveriges interreligiösa råd.

Joakim Hagerius, som också han föreslås bli ledare för Equmeniakyrkan, är opinionsredaktör på tidningen Dagen. Han har sina rötter i Missionskyrkan, men har även varit pastor i Saronkyrkan i Göteborg som tillhör Evangeliska frikyrkan. Han är även ordförande i Räddningsmissionen.

Processen med att ta fram förslaget till nya kyrkoledare har varit lång och grundlig. Under hösten fick kyrkostyrelsen 59 nomineringar varav 29 ställde sig till förfogande som kandidater inför valet. Samtliga intervjuades i en första urvalsprocess och sedan har arbetet gått vidare med intervjuer i flera steg.

”Vi har mött ett stort engagemang, kompetens, glädje och villighet att ställa sig till förfogande till tjänst i ledningen för Equmeniakyrkan”, meddelar kyrkostyrelsen i ett pressmeddelande.

Styrelsen var helt enig i det förslag som nu har lagts fram. Under våren kommer de tre kandidaterna att presenteras vid olika tillfällen ute i regionerna.

Valet ska sedan göras vid kyrkokonferensen i Malmö 21–23 maj.

Vi har mött ett stort engagemang, kompetens, glädje och villighet att ställa sig till förfogande till tjänst i ledningen för Equmeniakyrkan.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00