Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Ny svensk rapport synar Oregons dödshjälpsmodell

Den dödshjälp som erbjuds i Kanada och flera amerikanska delstater visar på brister i både lagar, riktlinjer och genomförande. Det fastslår svenska Claphaminstitutet i en ny utförlig rapport.

Nyheter · Publicerad 12:20, 21 mar 2017

"Hotet mot värdigheten" heter rapporten som noga studerat den typ av läkarassisterat självmord som numera ofta förespråkas i den svenska debatten, den som infördes i den amerikanska delstaten Oregon 1997. Modellen har sju kriterier: skriftlig och muntlig begäran, fastställd diagnos och förväntad livstid på max sex månader, bedömning av beslutskapacitet, eventuell psykiatrisk undersökning, information om alternativ till dödshjälp och rådet att berätta för en nära släkting.

Men modellen har flera brister när det gäller dessa kritierier. Det visar rapporten, som bland annat slår fast att de flesta patienter som efterfrågar dödshjälp inte gör det på grund av fysiska symptom såsom smärta eller illamående. Man gör det i stället till följd av depression, psykologiskt lidande och rädsla för att förlora kontrollen.

Allra mest kritik riktar rapporten mot den bristande insynen i hur lagen, Death with dignity act, verkligen tillämpas. Oregons hälsomyndighet "fokuserar mer på sekretessen än på övervakning av om reglerna följs eller inte, och tar till en sekretesspraxis som är unik för just läkarassisterat självmord. Den djupgående sekretessen begränsar möjligheten till ingående studier i användningen av läkarassisterat självmord och gör grundliga utvärderingar omöjliga", står det bland annat i rapporten, som tagits fram av den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet.

För uppdraget har man anlitat Mikaela Luthman, överläkare i palliativ vård vid Stockholms sjukhem och Anne-Berit Ekström, chefsläkare för habilitering och hälsa i Västra Götalands region. En omfattande research av lagar, rapporter och utvärderingar har utförts av Fabian Ståhle och Elisabeth Rumar.

Rapporter riktar även kritik mot det starka skydd som den behandlande läkaren har enligt Oregons lag. Den gör det nästintill omöjligt att fastställa om en begäran om dödshjälp inte gått till på rätt sätt, menar överläkare Mikaela Luthman när Världen idag möter henne vid hennes arbetsplats, Stockholms sjukhem. Hon konstaterar att det finns en rad problem med lagen.

– Till exempel tänker man sig nog att man tar ett piller och dör utan plåga och biverkningar. Men i en hel del av de fall där självmordspiller använts har de gett svåra och oönskade biverkningar. Dessutom tar man de här medicinerna ensam, så i många fall vet man inget om hur det är med biverkningar eller smärta, framhåller Mikael Luthman.

Hon säger att villkoret, om en förväntad livslängd på sex månader, är särskilt svårt att hantera.

– I ett fall bedömde jag att en man hade bara några veckor kvar att leva. Men han levde i tre år, säger hon.

– Det finns också exempel på att man kringgått kriteriet om att man som patient ska vara beslutskapabel, genom att helt enkelt vända sig till andra läkare.

Mikaela Luthman tycker att rapporten lyfter fram frågetecknen kring Oregonmodellen på ett bra sätt. Samtidigt menar hon att ingen modell för dödshjälp egentligen är "bättre" än någon annan.

– Jag ser framför mig att dödshjälpsförespråkarna kommer att ta till sig alla dessa invändningar som finns i rapporten och sedan ta fram en metod som man tycker är bättre. När problemet är att erbjuda dödshjälp i någon form överhuvud taget, säger hon.

– Som läkare är det min uppgift att underlätta för människor i livets slutskede. Och det jag ser är att de allra flesta vill leva in i det allra sista, och även få hjälp med att göra det, utan smärta och utan ångest. Och när man är för trött, då släpper man taget, eller får hjälp att sova den allra sista tiden.

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier