Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ny strategi ska ge färre oönskade graviditeter

Nyheter · Publicerad 13:00, 13 jul 2012

Ett antal myndigheter får efter ett regeringsbeslut i uppdrag att ta fram ett förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Fokus ska vara att stärka det förebyggandet arbetet mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.
I Sverige görs flest antal tonårsaborter i hela EU. 2009 lades en utredning, ledd av Anders Milton, fram för socialminister Göran Hägglund (KD) med ett antal förslag på hur man skulle minska de oönskade graviditeterna. Bland annat föreslogs subventionerade preventivmedel och att ungdomsmottagningar i hela landet bör hålla öppet året runt.

Fortfarande är mottagningar stängda under sommaren på många platser och vad preventivmedel kostar är väldigt olika beroende på var du bor i landet. Milton menade själv i en intervju med Världen idag i slutet av förra året att ansvariga politiker "ännu inte satt ned foten" gällande vilka åtgärder som ska vidtas för att se en minskning av sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Nu får Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut, enligt ett beslut som är publicerat på regeringens hemsida, i uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Myndigheterna får drygt en miljon för att genomföra uppdraget och senast den 30 november i år ska man redovisa en gemensam plan för uppdragets genomförande. September 2014 ska det vara klart.

"Arbetet ska särskilt inriktas på att stärka det förebyggandet arbetet mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. En viktig del i arbetet är att tydliggöra hur man når ut och sprider kunskap och information till viktiga målgrupper, till exempel ungdomar", står det i beslutet där man också menar att det i dag saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer, något som måste tydliggöras och renodlas.

"Det är viktigt att motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Det handlar om att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, förebygga sexuellt våld samt att främja rättigheten att bestämma över sin egen kropp", står det i regeringsbeslutet.
Världen idag har utan framgång sökt personer på Socialdepartementet liksom berörda myndigheter för kommentarer.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...