Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Ny strategi ska ge färre oönskade graviditeter

Nyheter · Publicerad 13:00, 13 jul 2012

Ett antal myndigheter får efter ett regeringsbeslut i uppdrag att ta fram ett förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Fokus ska vara att stärka det förebyggandet arbetet mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar.
I Sverige görs flest antal tonårsaborter i hela EU. 2009 lades en utredning, ledd av Anders Milton, fram för socialminister Göran Hägglund (KD) med ett antal förslag på hur man skulle minska de oönskade graviditeterna. Bland annat föreslogs subventionerade preventivmedel och att ungdomsmottagningar i hela landet bör hålla öppet året runt.

Fortfarande är mottagningar stängda under sommaren på många platser och vad preventivmedel kostar är väldigt olika beroende på var du bor i landet. Milton menade själv i en intervju med Världen idag i slutet av förra året att ansvariga politiker "ännu inte satt ned foten" gällande vilka åtgärder som ska vidtas för att se en minskning av sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter. Nu får Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut, enligt ett beslut som är publicerat på regeringens hemsida, i uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Myndigheterna får drygt en miljon för att genomföra uppdraget och senast den 30 november i år ska man redovisa en gemensam plan för uppdragets genomförande. September 2014 ska det vara klart.

"Arbetet ska särskilt inriktas på att stärka det förebyggandet arbetet mot oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar. En viktig del i arbetet är att tydliggöra hur man når ut och sprider kunskap och information till viktiga målgrupper, till exempel ungdomar", står det i beslutet där man också menar att det i dag saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer, något som måste tydliggöras och renodlas.

"Det är viktigt att motarbeta ojämlikheter i hälsa som bottnar i kön, klasstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Det handlar om att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar, förebygga sexuellt våld samt att främja rättigheten att bestämma över sin egen kropp", står det i regeringsbeslutet.
Världen idag har utan framgång sökt personer på Socialdepartementet liksom berörda myndigheter för kommentarer.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier