Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Ny sågning av svensk pandemihantering

Den höga dödligheten under de första pandemivågorna berodde främst på för milda och för sent insatta åtgärder för att hindra smittspridningen. Det menar Kungliga vetenskapsakademien i en rapport där man på flera områden riktar svidande kritik mot makthavarna och efterlyser ökat fokus på etiska avvägningar.

Nyheter · Publicerad 15:00, 2 dec 2021

”Importsmittan begränsades inte i ett tidigt stadium och strategin beaktade inte vikten av att få stopp på lokala utbrott, testa och sätta personer som utsatts för smitta i karantän”, skriver Kungliga vetenskapsakademien (KVA) i en sammanfattning av sin rapport om pandemihanteringen.

KVA påpekar att de flesta verksamheter var otillräckligt förberedda på en pandemi och att det fanns stora brister i kommunikationen till medborgarna.

”I stället förväntades människor ta ett stort eget ansvar för att minska smittspridningen. Men myndigheternas information till allmänheten uppfattades ofta som otydlig och motsägelsefull. Det gällde bland annat invändningarna mot användningen av munskydd, liksom att man tidigt bortsåg från risken att individer med presymptomatisk eller asymptomatisk infektion skulle kunna smitta”, uppger experterna i KVA.

Staffan Normark, ledamot av akademien och professor i molekylär mikrobiologi och smittskydd, understryker några områden man återkommer till i sin rapport.

– Det är ju de här sakerna: Att försöka få så få som möjligt som kommer in i landet smittade, att försöka identifiera smittade kontakter och att använda munskydd, säger han till TT.

KVA anser också att man i vissa lägen kan behöva göra en kortare nedstängning av samhället för att ha möjlighet att kontrollera smittan.

De föreslår vidare att en expertgrupp med rådgivande funktion inrättas i syfte att hjälpa beslutsfattarna i samband med stora smittoutbrott.

– Vi har tänkt oss en grupp med hög vetenskaplig kompetens som väldigt brett täcker alla aspekter som rör samhällsspridning av ett smittoämne, säger Staffan Normark till TT.

– Beslutande kan ha det som ett bollplank att vila sig mot.

I sammanfattningen av rapporten skriver akademien att man anser att det ”saknats en fördjupad etisk diskussion kring mål och konsekvenser i en pandemisituation. Inför nästa pandemiplanering är en sådan etisk diskussion central”.

KVA föreslår därför att ett etiskt råd med vetenskaplig kompetens skapas för att ge stöd till politiker och myndigheter i de etiska avvägningar som måste göras under en pandemi.

Vi har tänkt oss en grupp med hög vetenskaplig kompetens som väldigt brett täcker alla aspekter som rör samhällsspridning av ett smittoämne,

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

KD vill att polisen dna-testar vid utlänningskontroller

Politik. KD vill återuppliva Reva-projektet med skärpta inre utlänningskontroller, säger partiledaren Ebba... lördag 13/8 17:00

V vill se ”svenska elpriser” – utmanar EU:s konkurrenslag

Energipolitik. Vänsterpartiet vill införa ett lägre pris för svenska elkonsumenter och behålla marknadspriset för... lördag 13/8 12:00

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Låt oss välsigna och hedra alla lärare

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Det här är sista söndagen innan skolan börjar. Sex–sjuåringarna, som ska börja skolan, undrar hur... lördag 13/8 00:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier