När stormen kommer är det slut med den gudlöse, men den rättfärdige har en evig grund.
Ordspråksboken 10:25

Världen idag

Ny rapport granskar Muslimska brödraskapet

Islamister håller på att bygga upp en parallell samhällsstruktur i Sverige. Det menar författarna bakom en nyligen publicerad rapport om Muslimska brödraskapet. Organisationen verkar i mångkulturens namn och får indirekt mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare, menar rapportförfattarna. Men de möter stark kritik.

Nyheter · Publicerad 16:22, 6 mar 2017

Islamiska staten använder brutala metoder för att upprätta en islamistisk stat, Muslimska brödraskapet strategi är i stället att bygga en islamisk stat bit för bit, genom indoktrinering. Det menar författarna bakom en rapport som gjorts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rapporten är gjord av bland annat terrorforskaren Magnus Norell och har som syfte att kartlägga organisationen Muslimska brödraskapet.

”Muslimska brödraskapets roll som ’fadder’ åt dagens islamism kan knappast överdrivas. /…/ Muslimska brödraskapets grundare – Hassan al-Banna – menade att en islamisk stat skulle: ’göra islam till ett allomfattande koncept som styr varje del av livet’” skriver rapportförfattarna och påpekar att kärnan i en islamisk stat är kopplingen mellan religion och politik.

Tanken om en islamisk stat är inget nytt, konstaterar de, och exemplifierar med Iran, Saudiarabien och Pakistan. I Sverige, och andra länder i Europa, sker islamiseringen till stor del genom Muslimska brödraskapet och dess underorganisationer, menar de. Det är organisationer som, enligt rapporten, får mångmiljonbelopp från svenska skattebetalare.

Några av organisationerna som brödraskapet har startat i Sverige är, enligt rapporten, Islamic relief, som får bistånd av SIDA, studieförbundet Ibn Rushd, som driver många studiecirklar i moskéer, Sveriges unga muslimer och Islamiska förbundet.

Stockholms moské på Södermalm uppges fungera som ett huvudkontor för rörelsen. Där ska en mängd rörelser knutna till organisationen husera, och där har relationer med makthavare kunnat byggas upp.

Eftersom muslimska brödraskapet vet att det är svårt att få stöd till organisationer som öppet vill införa sharialagar bygger man i stället in sitt islamistiska projekt i ett mångkulturellt ramverk, menar författarna.

Arbetet kan enkelt fortsätta eftersom det räknas som integration och eftersom den som ifrågasätter det lätt blir kallad rasist eller islamofob.

”Muslimska ledare verkar överlag investera en hel del kraft i olika försök att ’normalisera’ och konstruera en positiv ’image’ kring islam.” skriver rapportförfattarna.

De varnar för att det är stor risk att rörelsen kommer flytta fram sina positioner allt mer under de kommande åren.

”I grunden håller islamister på att bygga upp en parallell samhällsstruktur. /…/ Givet att Muslimska brödraskapet har som målsättning att öka antalet utövande muslimer på svenskt eller europeiskt territorium så är sannolikheten stor för att det kommer att uppstå en ’dragkamp’ mellan majoritetssamhället och det islamiska samhället…” skriver de och varnar för att det antagligen kommer leda till starka politiska och sociala spänningar i Sverige.

Rapporten har fått stark kritik.

"Detta närmast konspiratoriska språkbruk får, snarare än att vara resultatet av empiriskt grundad forskning, sägas stå för rapportförfattarnas personliga åsikter" skriver 22 forskare i ett blogginlägg.

– Rapporten kan inte anses vara trovärdig på något sätt. Det är ett undermåligt arbete, de saknar källor för det de påstår och man har inte tagit hänsyn till den omfattande forskning som finns om islam och muslimer i Sverige, säger religionsforskaren Emin Poljarevic, som är en av dem som skrivit under blogginlägget, till SVT.

Men rapportens redaktör Magnus Norell slår ifrån sig kritiken.

– Har de rökt på innan de läst det? Det är ju bara att läsa rapporten! Om någon inte accepterar det här så kan jag inte göra så mycket åt det. Det är ju liksom belagt, säger han till SVT.

Rapportförtfattarna föreslår ett antal frågor för vidare forskning. Bland annat anser de att det borde göras en kartläggning över vilka organisationer som ingår i Europeiska Muslimska brödraskapets nätverk, en studie över det stöd ekonomiska organisationerna får och intervjuer med avhoppare från nätverket. De tycker även att en kartläggning över rörelsens arbete gentemot politiker behöver göras.

Hela rapporten finns att läsa på MSB:s hemsida.

Givet att Muslimska brödraskapet har som målsättning att öka antalet utövande muslimer på svenskt eller europeiskt territorium så är sannolikheten stor för att det kommer att uppstå en "dragkamp" mellan majoritetssamhället och det islamiska samhället...

Rapporten

Islamism är, enligt rapporten, inte någon egen typ av muslimsk tro. Det är en politisk ideologi baserad på och sprungen ur islam.

Innehållet i rapporten bygger, enligt rapportförfattarna, på internationell forskning samt olika empiriska och teoretiska erfarenheter av islamism.

Förutom terrorforskaren Magnus Norell så är Aje Carlbom och Pierre Durrani författare till rapporten. Carlbom har i många år intervjuat i islamister som tillhör eller har tillhört Muslimska brödraskapet. Durrani är som själv före detta medlem i Muslimska brödraskapet.

Det ryska krigshotet är värt att ta på allvar

Ledare Europa står för första gången på länge inför omedelbart krigshot. De senaste dagarna har Sverige... tisdag 18/1 00:10

Bön är en andlig disciplin

Bönekrönika All disciplin kostar något och kräver vår medvetenhet. Nu närmar sig vinter-OS i Kina och de... tisdag 18/1 00:00

Barnmorska efter varje abort: ”Du fick inte leva”

Vården. Hon är för abort och brinner för kvinnovård, men varje gång barnmorskan Shirin* står i sköljrummet...

Sångerna om landet Israel som formar generationer

Israelkrönika Alla som tillbringar en längre period i Israel och rör sig i olika miljöer upptäcker ganska fort...
Följ Världen idag i sociala medier