HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Linda Steen blev av med sin kontraktsanställning med Sörmlands läns landsting efter att hon meddelat att hon inte ville medverka vid aborter. I veckan inleddes rättegångsprocessen sedan hon stämt landstinget för kränkning av hennes rätt till samvetsfrihet. Foto: Anna Littorin/TT

Ny process om samvetsfrihet igång

Nu har en ny rättsprocess i Nyköpings tingsrätt om rätten till samvetsfrihet startat. Denna gång gäller det Linda Steen som inte ville jobba med aborter och därför blev fråntagen sin kontraktsanställning med Sörmlands läns landsting.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 dec 2015

På torsdagen samlades parterna i rättssaken där barnmorskan Linda Steen stämt Sörmlands läns landsting för kränkning av hennes rätt till samvetsfrihet efter att hon förlorat en kontraktsanställning när att hon åberopat samvetsfrihet för att inte behöva medverka till aborter.

Advokat Jörgen Olsson konstaterar att man har goda skäl för stämningen.
– Sverige har förbundit sig att följa Europakonventionen om mänskliga rätttigheter och till och med gjort den till lag. Konventionen är tydlig: I nionde artikeln talas det om rättigheter som försäkrats var och en, både samvetsfrihet och religionsfrihet. Eftersom den [konventionen] till och med är överordnad svensk lag så ska den rättigheten beaktas och tillförsäkras, i det här fallet en anställd som vill åberopa samvetsbetänkligheter vid abortverksamhet, säger Olsson till Världen idag.

Linda Steens kontraktsanställning kom till eftersom det råder stor brist på barnmorskor i landstinget och då inte minst i Nyköping. Enligt avtalet skulle hon få studielön under utbildningen och efter det arbeta två år vid kvinnokliniken. Efter att hon under utbildningens gång förstått att sena aborter görs på förlossningen, kontaktade Linda arbetsgivaren.

– Jag vill jobba med förlossningsvård och BB-vård och har aldrig haft en tanke på att jobba med gynekologi. Men eftersom de sena aborterna är väldigt få till antalet och alltid planerade, går det säkert att organisera, tänkte jag, berättade Linda för Världen idag tidigare i år.

Svaret blev att man inte hade för avsikt att arbeta med samvetsklausul, och att hon inte skulle få jobb alls. Trots försök från Lindas sida att hitta en lösning stoppades hon från en anställning.

I förra månaden kom domen i det uppmärksammade fallet med en annan barnmorska, Ellinor Grimmark, som stämt landstinget i Region Jönköping.
Jönköpings tingsrätt meddelade att Ellinor Grimmark inte kan vägra utföra aborter av religiösa skäl samt att hon har inte blivit diskriminerad av de sjukhus i Region Jönköping som inte ville anställa henne. Hennes begäran om skadestånd och diskrimineringsersättning avslogs därför.

Jörgen Olsson, som är ombud även för Ellinor Grimmark, konstaterar att det är väldigt stora likheter mellan de parallella processerna.
– Det är liknande resonemang som förs från båda sidor. Den avgörande skillnaden är att i det här fallet har vi valt att endast åberopa Europakonventionen som grund, inte den svenska diskrimineringslagen.

Ellinor Grimmark valde att överklaga domen i tingsrätten och vill nu ta fallet vidare till hovrätten. Hon har tidigare konstaterat att hon är beredd att gå till Europadomstolen om hon inte får gehör i någon svensk instans. Något datum för huvudförhandlingar i fallet med Linda Steen är inte satt ännu.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...