Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

Ny organisation vill samordna pro-lifearbetet

Malin Schelin startade Livsval för att engagera fler kristna för de ofödda barnen, och få till stånd en atttydförändring "nerifrån". Ett annat mål är att få de svenska pro-life-organisationerna att samarbeta mer. – Jag vill ändra attityder, inte i första hand lagstiftning, säger hon.

Nyheter · Publicerad 11:30, 22 sep 2017

Malin Schelin, tvåbarnsmor och familjehemskonsult, startade tidigare i år Livsval tillsammans med tre vänner – Marie-Michelle Ask, Åsa-Karin Brunninge och Caroline Berglund. Den 13 oktober bjuder de in andra svenska pro-lifeorganisationer till ett samverkansmöte.

– Vårt ena ben är att rikta oss till kyrkorna och få till en förändring på gräsrotsnivå. För vi är övertygade om att det finns en stark folklig opinion för det ofödda barnet, och som skiljer sig från retoriken i medierna, säger hon.

– Det andra benet är samverkan med andra pro-lifeorganisationer. Vi borde kunna dra större nytta av varandras kunskap och nätverk.

Malin Schelin arbetade under 2015 för Ja till Livet, som inom kort presenterar en omorganisation av sitt arbete och ledning.

– Under den tiden var jag aktiv med debattartiklar och i medier, men upplevde att det snabbt blev en stark polarisering och pajkastning. Jag blev kallad kvinnohatare och det fanns de som tyckte att jag borde ha aborterats, säger hon.

– Efter den perioden, när jag var hemma med barnen, funderade jag på vad som skulle kunna förändra läget. Och det är, bland annat, att ta ner samtalet till köksbordet. Det finns en helt annan beredskap att lyssna när man talar person till person.

De som är bäst rustade att föra de här samtalen tror hon är de kristna. Därför vill Livsval komma ut till kyrkorna, och förse kristna med både argument och en biblisk grund till engagemanget för de ofödda.

– Vi är uttalat kristna, och vill kunna predika evangeliet samtidigt som vi talar om livets värdighet. Drömmen är att få komma till alla församlingar i Sverige, och att de som hör oss får ny frimodighet och i sin tur talar med sina vänner, säger Malin Schelin.

Samtidigt är hon medveten om att abort kan vara en känslig fråga inom kyrkan.

– Det finns aktiva kristna som valt abort, just för att det kan vara starkt stigmatiserande att bli gravid utanför äktenskapet i ett kristet sammanhang. Men allt liv är en gåva från Gud och var, om inte i kyrkan, borde man slippa fördömanden för att man väntar barn? Det här är en stor sorg för mig.

Malin Schelin tror också att en del kristna ledare är oroliga för att splittra församlingen, eller att stöta bort människor, om de talar högt om abort.

– Nästa vecka träffar jag företrädare för Sveriges kristna råd. Jag vill säga till dem att ta i den här frågan, säger hon.

– Genom att vara tysta gör de bara församlingarna en björntjänst.

Livsval har som ambition att anordna en konferens i mars nästa vår, med "krisgraviditeter" som tema.

– Jag har själv vänner som gjort abort och vet att de allra flesta väljer den utvägen för att de saknar stöd för att föda barnet, i första hand från mannen men också från omgivningen, säger Malin Schelin.

– När man är oplanerat gravid, i synnerhet om man är ung, behöver man få höra att det finns hjälp att få och att livet inte är slut bara för att man har ett barn.

Vår tid måste få veta vad ordet kristen står för

Ledare Ordet kristen går att använda på många olika sätt. Vi talar om kristna personer, kristna länder,... onsdag 28/7 00:10

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier