De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

En kvinna i ett flyktingläger i Uganda läser Bibeln på sitt modersmål. Foto: Ben Curtis

Ny milstolpe för bibelöversättare

Hela eller delar av Bibeln finns nu på mer än 3 300 språk i världen. Det visar ny statistik från bibelöversättarorganisationen Wycliffe, som i Sverige har namnet Folk&Språk.

Nyheter · Publicerad 16:46, 14 nov 2017

Wycliffe beskriver på sin webbplats ett skeende där översättningsarbetet accelererar genom att allt fler aktörer; missionsorganisationer, kyrkor och andra kristna sammanslutningar, involveras och samarbetar i bibelöversättningsuppdraget. Hela Bibeln finns i dag tillgänglig på 670 språk, ytterligare 1 521 har Nya testamentet på sitt språk och 1 121 språk har bibeldelar och berättelser.

Trots framstegen konstaterar Wycliffe att minst 1,5 miljarder människor inte har hela Bibeln tillgänglig på sitt förstaspråk. Över 652 miljoner av dessa har dock Nya testamentet, andra har bibeldelar eller åtminstone någon form av översättningsarbete eller så har förberedande arbete påbörjats.

Man skriver vidare att det finns pågående översättning och/eller språkligt utvecklingsarbete på 2 584 språk i mer än 70 länder. Wycliffe betonar också att arbetet med översättning får många positiva följdverkningar. Genom att samarbeta med lokalsamhällen så får man effekt även i icke-bibelrelaterade projekt som till exempel att producera material för alfabetisering, utbildning och hälsa.

Bland framstegen för kristet material nämner organisationen vidare även att under 2017 så firade YouVersion – som ger ut Bibeln digitalt – att deras version nu är tillgänglig på över 1 100 språk. Dessutom finns den mest spridda Jesusfilmen numera att ta del av på över 1 500 olika språk.

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...