Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Ny migrationslag röstades igenom av S, MP, C och V

Riksdagen har beslutat om Sveriges migrationspolitik. M, KD, SD och L är kritiska och menar att en formulering om humanitära skäl för att få stanna i Sverige innebär en ”vidöppen dörr för vuxna utan skyddsskäl”,

Nyheter · Publicerad 20:00, 23 jun 2021

Riksdagen antog på tisdagen regeringens föreslagna ändringar i utlänningslagen efter en fem timmar lång debatt. Regeringen hoppas att lagstiftningen ska lägga grunden för en hållbar och human migrationspolitik.

Förändringen innebär bland annat att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel, inte permanenta, och att kunskaper i svenska och samhällskunskap bör krävas för permanent uppehållstillstånd. Det finns också en omtvistad formulering om att uppehållstillstånd får beviljas vid ”särskilt ömmande omständigheter”, om personen fått särskild anknytning till Sverige.

M, KD, SD och L hade gått samman om sju motförslag mot regeringens. De röstades dock ner med knapp marginal. SD ville egentligen gå längre, men gick med på en kompromiss för att höger­oppositionen skulle få en gemensam linje.

De motförslag som M, KD, SD och L hade enats om innebar bland annat en åtstramning av när man ska få stanna av humanitära skäl jämfört med regeringens förslag.

M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard påpekade att Sverige alltid haft en ventil för att låta människor stanna av humanitära skäl.

– Men nu förvandlas den ventilen till en vidöppen dörr för vuxna utan skyddsskäl, sade hon i riksdagsdebatten om regeringsförslaget.

De fyra partierna ville till exempel också skärpa kraven på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande, jämfört med regeringens förslag.

– Vi kommer att fortsätta arbeta för en minskad invandring. De förslag som gick igenom i dag tar inte alls hänsyn till de omfattande integrationsproblem vi har, säger Maria Malmer Stenergard.

Migrationsminister Morgan Johansson (S) anser ändå att det finns brett stöd för de viktigaste delarna i migrationspolitiken.

Förslaget stöddes av S, MP, C och V. Vänsterpartiet hade dock velat se en mer generös migrationspolitik än vad regeringen hade föreslagit.

V:s migrationspolitiske talesperson Christina Höj Larsen föll i gråt när hon i talarstolen lovade barnfamiljer på flykt att V ska göra allt för att i framtiden få till en migrationslag som gör Sverige till en bättre plats.

De nu klubbade ändringarna i utlänningslagen träder i kraft den 20 juli. De ersätter de tillfälliga skärpningarna som infördes under flyktingkrisen i slutet av 2015.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10