Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Ny kvällsbibelskola väcker stort intresse i Uddevalla

Den kristna trons fundament, kärleken och Guds plan står i fokus på den nya bibelskola som startat i Uddevalla. Ett 20-tal präster, pastorer och teologer från staden kommer att undervisa och när kursen startade nyligen var samtliga 50 platser uppbokade.

Nyheter · Publicerad 17:00, 30 sep 2020

Bibelskola Mosaik är namnet på den nya skolan som till en början bara är en kvällskurs. Dan Blessed, som är pastor i pingstförsamlingen i Uddevalla och med i styrgruppen för bibelskolan, berättar att de på sikt har en tanke om att starta upp en mer omfattande CSN-berättigad kurs på deltid eller heltid. Detta första läsår börjar de dock försiktigt, med två timmars undervisning en kväll i veckan och inget krav på läsning därutöver. 

– I år är en övningskörning. Gemenskapen och den ekumeniska biten är minst lika viktig som studierna, säger Blessed. 

Han berättar att de skapade upplägget genom att ta kontakt med Uddevallas alla kristna förkunnare och teologer, som var och en fick möjlighet att skicka in sina hjärteämnen, varpå de skapade ett antal olika teologiska block för kursen. 

– Vi tycker rätt olika i en del frågor, men det finns en gemensam grund i form av relation, vilja att förstå och nyfikenhet på den andre, snarare än att man försöker positionera sig, förklarar pingstpastorn. 

Samtidigt som ett gott ekumeniskt samarbete sedan länge finns på plats, så hoppas Dan Blessed på att skolan ska leda till en fördjupad gemenskap på gräsrotsnivå. 

– Kyrkorna jobbar mycket ihop, men i ärlighetens namn har det varit mycket ledare. Nu är det 50 personer som går den här kvällsbibelskolan och jag tror att det är från alla kyrkor, så vi ser att vi är Guds folk, säger han. 

Undervisningen kommer också naturligt komma in på den kristna gemenskapens betydelse, då ett av kursens teman handlar om hur man kan utrustas för att bli en del av Guds plan. 

– Det är ju både individuellt och kollektivt. Kollektivt tror jag att en del av detta är att vi förstår att Guds plan för Uddevalla inte bara är Pingstkyrkan eller församlingen Fristaden, utan Kristi kropp i staden. Det handlar om att se att vi är alla pusselbitar, förklarar Dan Blessed. 

I ett pressmeddelande förklaras det att namnet Mosaik är “valt utifrån tanken att vi alla är skärvor, som tillsammans kan formas till en större bild. När vi vet vem Gud är kan Guds ljus och härlighet få skina genom oss till den här världen.” 

Hur kan vi få veta vem Gud är? 

– Det finns väl egentligen tre viktiga bitar i det. Om vi läser Bibeln får vi reda på vem Gud är. Nummer två är att vi får möta Kristus, för i gudsmötet förstår jag vem Gud är. Det tredje är att möta mina kristna syskon, för i andra ser jag Kristus, säger Dan Blessed. 

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00