Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Göran Hägglund fick fortsatt förtroende att leda partiet när man samlades till extra riksting i Västerås i helgen som gick. Foto: Samuel Björk

”Nu ska vi gå vidare – tillsammans”

Lördagens extra riksting startade några minuter efter utsatt tid.Tanken var att det mötet skulle hålla på i under tre timmar. Så blev inte fallet. Ett två och en halv timme långt pläderingsmaraton efterföljdes av ett ordförandeval där Göran Hägglund gick segrande ut med 198 röster mot Mats Odells 88.

Nyheter · Publicerad 00:00, 30 jan 2012

Under hösten kom partiledarfrågan att segla upp till ytan och det resulterade i att Mats Odell kandiderade till posten som ordförande i partiet och därmed utmanade den sittande Göran Hägglund. 
Rikstinget i Västerås kom därför att i huvudsak handla om ledarfrågan.
Efter beslutet om att riksting endast ska hållas vart annat år var det dags för ordförandeval.
Valberedningen under ledning av Cathrine Påhls-son Ahlgren presenterade sitt förslag som var att sittande ordförande Göran Hägg-lund skulle få fortsatt förtroende. 
Sedan fick Harald Klomp, ombud från Uppsala län, ordet och han nominerade Mats Odell.

Efter det följde något av ett talmaraton som inleddes med att partiledarkandidaterna fick utveckla sin syn på det framtida ledarskapet i Kristdemokraterna. Lotten föll på Mats Odell att vara först ut. Odell menade att det behövdes nytt ledarskap och ny politisk tydlighet för att få ett växande väljarstöd och att potentialen för Kristdemokraterna  i Sverige är klart större än vad dagens opinionssiffror tyder på.
– Förutsättningen är att vi blir tydligare och att vi blir modigare. Vi måste också få tillbaka stoltheten över vårt kristna ursprung. Ett modigt parti som inte viker ner sig utan står upp för de som saknar röst i debatten, sade Odell som också slog ett slag för förvaltarskap.
– Jag tycker också att vi ska ta förvaltaransvaret på större allvar och utveckla en starkare kristdemokratisk miljöpolitik.”
Göran Hägglund i sin tur konstaterade att partiets bästa tid ligger framför.
– Jag vet att vi kan mer, mycket mer än vad vi närvarande presterar, sade Hägglund som också var självkritisk:
–Vi måste bli bättre på att förklara på vad vi kristdemokrater vill uppnå. Självförtroende och självbild spelar stor roll, sade Hägglund.

Talarkavalkaden som följde pågick i ytterligare drygt två timmar där stödet för det båda kandidaterna kom att bli jämnt fördelat mellan de 72 talarna.
Stämningen var spänd inför den slutna omröstningen och en halvtimme senare meddelades resultatet. Göran Hägglund vann med 198 röster mot 88.
Rungande applåder mötte beskedet och en mycket glad Göran Hägglund gick upp i talarstolen och tackade för förtroendet men sträckte också ut en hand till de som röstat på Mats Odell.
– Till er, vars röst jag ännu har att förtjäna: Jag kanske inte fick din valsedel här ikväll, men jag har hört din röst och jag behöver din hjälp också för att ta det här partiet vidare. Du behövs också i bygget av en starkare kristdemokrati i Sverige. Din röst behövs, ditt arbete behövs också när vi på måndag har kavlat upp ärmarna och bestämt oss för att gå vidare tillsammans, sade Hägglund.
Även Mats Odell fick tillfälle att tala efteråt och valde att gratulera Hägglund till segern.
– Jag kommer att göra allt vad jag kan för att bidra till att stödja Göran i hans viktiga arbete. Jag är beredd att ta de uppgifter för partiet som partiet tycker att jag skulle kunna ha. Jag vill vara med och bidra till att vårt parti ska gå stärkt från detta, sade Odell till de samlade kristdemokraterna i Västerås.

Efter ordförandevalet var det dags för val till första vice ordförandeposten. Där blev det ett jämnare  resultat då nuvarande Maria Larsson vann över Ebba Busch som också blev nominerad till posten, med 155 röster mot 122.
Till partiets andra vice ordförande valdes enhälligt David Lega, kommunalråd i Göteborg.

SAMUEL BJÖRK

>> LÄS MER

 

 

Det var mycket hjärtlig ton mellan de båda partiledar­kandidaterna efter resultatet av omröstningen. Båda manade till enhet och framåtanda i partiet efter rikstinget. Foto: Samuel Björk

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...