På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Nu ska vården värva fler spermadonatorer

Inom vården satsas det nu på t-shirts, reklamblad och besök på köpcentrum för att försöka värva spermadonatorer för de ensamstående kvinnor som i vår får laglig rätt till assisterad befruktning. – Jag kan inte se att det är det här vården ska lägga resurserna på, säger Helena D'arcy, ordförande för organisationen Respekt.

Nyheter · Publicerad 14:44, 1 feb 2016

På Sveriges Radios P1 Morgon kunde man i veckan höra representanter för två universitetssjukhus berätta om hur man arbetar för att försöka få fler män att donera sperma.

– Vi har försökt aktivt gå ut och värva nya donatorer precis som andra kliniker. Vi har väldigt engagerade medarbetare som har stått på både arbetstid och fritid, på allmänna platser som köpcentra och högskolor, berättade Margareta Kitlinski, sektionschef på Reproduktionsmedicinskt centrum på Skånes universitetssjukhus.

– Vi har brist på donatorer, både ägg- och spermadonatorer, det har man i hela Sverige, sa Gunilla Sydsjö vid Reproduktionsmedicinskt centrum på Linköpings universitetssjukhus.

Enligt beräkningar som gjorts är det minst 2 000 ensamstående kvinnor som kommer att vilja ha assisterad befruktning. Väntetiden kan bli lång och bristen på donatorer gör alltså att kliniker runt om i landet aktivt försöker värva män som kan tänka sig att donera sperma.

Det kan ske genom att man trycker upp t-shirts och reklamblad för att synas i offentliga miljöer som vid högskolor och bland butiker, och där sprida information.

– Vi lockar inte någon, vi frågar om man vill skänka en gåva i form av ett liv, säger Margareta Kitlinski i P1 Morgon.

Men medan allt detta arbete pågår, väntar man fortfarande på vägledning från Socialstyrelsen om hur detta ska hanteras, bekostas och vilka kliniker som kan komma i fråga.

De många kvinnor som hör av sig till klinikerna för att ställa sig i kö får veta att det inte går, eftersom föreskrifterna som man ska förhålla sig till inte finns ännu. Och lagen ska alltså träda i kraft den 1 april.

Från Socialstyrelsen hälsar man att arbetet med att anpassa föreskrifterna pågår och ska vara klart senast den 1 april. Myndigheten arbetar dessutom med att ta fram en praktisk vägledning kring hur man ska hantera ärenden med assisterad befruktning, såväl för par som ensamstående.

Men den kommer först i december, mer än ett halvår efter att lagen blivit verksam. Det kommer alltså att bli ett glapp på flera månader mellan lagändringen och riktlinjer för hur man ska arbeta. Vägledningen ska enligt Socialstyrelsen ”fästa särskild vikt vid den prövning som, vid behandling med donerade könsceller, ska göras av de blivande föräldrarnas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden”.

Den ska dessutom ”omfatta frågan om föräldrarnas inställning till att berätta för barnet om dess genetiska ursprung och om hur vården kan stödja och informera föräldrarna i hur de kan berätta om detta för barnet”.

Helena D'arcy på katolska Respekt är kritisk till de värvningskampanjer som man nu från vårdens håll har satt i gång.

– Vi pratar om att landstingen håller på att braka ihop och att det saknas resurser, och så hör man om hur det ska värvas spermadonatorer genom att trycka upp t-shirts och vara ute på köpcentrum och högskolor. Jag vet att det inte är samma pengar som används för detta och till exempel cancerbehandling, men i utgångsläget tas de ändå från samma ställe. 

– Bloddonation och organdonation är en helt annan sak, där räddar vi liv, det här handlar inte om att rädda liv. Jag kan inte se att det är det här vi ska lägga resurserna på, särskilt i ljuset av de stora vårdbehov som finns för flyktingar och migranter både fysiskt och psykiskt, säger hon. 

Att pappans roll i alla andra sammanhang betonas så starkt, men här snarare tonas ner och reduceras i hopp om att värva spermadonatorer är beklagligt, menar Helena D'arcy.

– Här bortser man verkligen helt från pappans inflytande och roll. Man löper inte linan ut i resonemangen utan använder argument lite där det passar.

Och att vården fortfarande inte vet hur man ska hantera frågan, trots att lagen snart är på plats, är märkligt menar hon. 

– Lagändringen träder i kraft 1 april och det finns fortfarande inga riktlinjer, klinikerna själva har ingen aning om hur det här ska hanteras. Det här har gått alldeles för fort.​

Vi har brist på donatorer, både ägg- och spermadonatorer, det har man i hela Sverige.
Lagändringen träder i kraft 1 april och det finns fortfarande inga riktlinjer, klinikerna själva har ingen aning om hur det här ska hanteras. Det här har gått alldeles för fort.​

En stat får inte pressa sina medborgare till att ljuga

Ledare En lärare på Sol­viks­skolan i Järna blev nyligen uppsagd från sin tjänst på grund av sin vägran... tisdag 11/5 00:10

Nationalister band ris för egen rygg

Ledare Efter torsdagens val till provinsförsamlingen i Skottland står nu klart att Skotska... tisdag 11/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier