Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

”När lagen tolkas på väldigt olika sätt och det blir väldigt kontroversiellt då får lagstiftaren till sist gå in och precisera den”, konsta terade Jan Björklund när namnlistorna lämnades över av Helle Klein, Seglora smedja (t v), Dagens publisher Daniel Grahn och Världen idags chefredaktör Lukas Berggren (t h). Foto: Mårten Gudmundhs

Nu ska skollagen ses över

81 130 namnunderskrifter lämnades på tisdagen över till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Världen idag, Dagen och Seglora smedja framförde i ett samtal med ministern krav på att skollagen ska förändras så att elever kan få fira skolavslutningar i kyrkan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 dec 2012

–  Jag tror aldrig jag har fått så många namn i en namninsamling tidigare, sade Jan Björklund.
Världen idags chefredaktör Lukas Berggren, Dagens publisher Daniel Grahn och Helle Klein från tankesmedjan Seglora smedja uppvaktade ministern på tisdagsförmiddagen med de namnlistor som kommit in hittills i adventsuppropet, med krav om ändrad skollag.
Totalt blev det 81 130 namn som lämnades över. Uppropets storlek imponerade på utbildningsministern.
– Jag har nog aldrig sett en så stor namninsamling förr, sade han och konstaterade att den stärker hans känsla av den folkliga opinion han har känt av de senaste veckorna.
Namninsamlingen inom ramen för adventsuppropet har gett Björklund ett tydligt kvitto på att det finns en stark folklig opinion för skolavslutningar i kyrkan.

Det var i november som debatten om skolor i kyrkor vid högtider tog fart, när Skolverket på debattplats i Dagens Nyheter den 25 november försökte skapa riktlinjer för vad som är tillåtet och inte i samband med skolors besök i kyrkor. Till exempel i samband med advent och jul. Kravet är, enligt debattartikeln, att det inte får förekomma konfessionella inslag. Oredan i landet var ett faktum, med skolor som ställde in mångåriga traditioner av kyrkobesök med hänvisning till lag och riktlinjer.
– Men ett besök i kyrkan utan konfessionella inslag är inte rimligt. Vad är tradition och vad är religion? Och vad skiljer religion från konfession? Det är i dessa detaljer skollagen måste förtydligas, menar Björklund.
– Jag tycker att vi ska vårda våra traditioner. Det går inte att ha en inställning att man ska kunna vara i kyrkan, men att religionen måste vara frånvarande. Det är orimligt. Kyrkan är en religiös byggnad. Sedan måste en skolavslutning eller ett adventsbesök utformas så att alla känner sig välkomna. Det är en grannlaga uppgift att hitta den gränsen, sade han till den uppvaktande delegationen på Utbildningsdepartementet.

Förra året slog Skol­inspek­tionen ned på en skola som besökt en julkrubba. För några år sedan menade Diskrimineringsombudsmannen att skolan helt skulle förbjudas att besöka kyrkan. Skolverkets bidrag till årets debatt i Dagens Nyheter och den efterföljande debatten har gjort det tydligt att lagen måste preciseras, menade ministern.
– När skollagen tolkas på väldigt olika sätt och det blir väldigt kontroversiellt då får lagstiftaren till sist gå in och precisera den. Jag utesluter inte att den lagstiftning som kommer ut av detta måste bli väldigt precis om vad som är tillåtet eller inte. Det sitter i detaljerna här. Jag utesluter inte att den delen av skollagen kommer att ha en detaljnivå som inte resten av skollagen har, säger Jan Björklund.
Utbildningsministern påbörjade ganska snart efter Skolverkets utspel på DN Debatt arbetet med att förankra en lagöversyn i regeringen. Nu har han fått klartecken från regeringskollegorna för en lagöversyn, där inriktningen är att underlätta för skolor att kunna besöka kyrkan i samband med till exempel advent och jul.

En ändring av skollagen ska förtydliga vad som är tillåtet och inte. Arbetet påbörjas efter helgerna och kommer att ta minst ett år. En upprepning av årets oreda bland landets skolor tror Björklund dock inte att vi ser nästa år när en översyn nu kommer att ske.

Mötet med utbildningsminister Jan Björklund var, enligt Världen idags chefredaktör Lukas Berggren mycket positivt. Det som ministern tidigare har uttryckt om en möjlig översyn av skollagen gavs ytterligare stöd, enligt honom.
– Det var väldigt glädjande att Jan Björklund var tydlig med att hela regeringens inriktning nu är att garantera att skolorna får fira avslutningar i kyrkan, utan att sätta munkavle på prästen. Att undanhålla elever information om varför vi firar jul genom att plocka bort centrala inslag som psalmer och julevangelium är förstås helt orimligt, säger Lukas Berggren.

Mårten Gudmundhs

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier