Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.
Matteus 25:40

Världen idag

Skolverket har producerat stödmaterial, filmklipp och bjuder in till konferens, allt i syfte att få skolor att öka fokuset på sex- och samlevnadskunskap och se till så att det inkluderas i alla skolämnen. Foto: Jessica Gow / TT

Nu ska sex in i alla skolämnen

Skolverket gör nu en rejäl satsning för att få skolor att öka fokuset på sexualkunskap och att ta upp frågor om exempelvis genus, normer och hbt-frågor i fler ämnen än biologi.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 dec 2013

Myndigheten presenterar på sin webbplats flera verktyg som ska hjälpa skolor att se till att sexualundervisningen finns med i alla skolämnen. Bland annat presenteras filmklipp som är riktade till pedagoger och skolledare. Där diskuteras hur man ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i sex- och samlevnadsundervisningen i skolan och specifikt hur sexualkunskapen kan komma in under till exempel idrotts- eller religionslektionerna.
– Eftersom det är ett ämnes­övergripande kunskapsområde som gäller alla ämnen och vissa ämnen specifikt, så är det viktigt att rektor har en idé om hur uppföljningen av sex- och samlevnadsundervisningen faktiskt ska gå till, säger Maria Sedvall Bergsten, undervisningsråd, i ett av klippen.

I läroplanen nämns också andra ämnesövergripande områden som till exempel miljö, trafik, konsumentfrågor, tobak och alkohol. Varför Skolverket nu väljer att fokusera på sex- och samlevnadsområdet är en av de frågor Världen idag vill ställa till ansvariga på myndigheten. Mattias Ragert, pressansvarig på Skolverket, meddelar dock att man avböjer intervju eftersom man inte anser att det finns mer att säga i ämnet.
I en kommentar via mail skriver han:
"Vi ser att det finns ett behov från skolan att få stöd och hjälp med att implementera läroplanens skrivningar om sex och samlevnad i undervisningen. Det är därför vi har tagit fram stöd­material och filmer. I dag när ungdomar i stor utsträckning har internet som informationskälla är det kanske viktigare än någonsin att skolan har en bra sex- och samlevnadsundervisning."

Det har också tagits fram ett utförligt stödmaterial där sexual­kunskapens roll i skolan lyfts fram både övergripande och hur det ska implementeras, ämne för ämne. Man betonar att det inte är bara det biologiska på sexualområdet som ska uppmärksammas utan också normer, genus, jämställdhet och hbt-frågor.

I mars nästa år inbjuder Skol­verket dessutom till en konferens där just frågan om hur sexualkunskap ska integreras i olika skolämnen lyfts. Där medverkar och föreläser Folkhälsoinstitutet liksom RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och RFSL Ungdom (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter). Ämnen som tas upp är till exempel sexualsyn, sexuell hälsa och att undvika heteronormativitet i undervisningen.

Psykologen Alf B Svensson är en av dem som varit skeptiska till hur sex- och samlevnadsundervisningen hanteras i skolan i dag. Han menar att det är en stor brist att det inte ges mer utrymme att tala om relationer.
– Om man tittar på varför relationer spricker, så handlar det inte om bristande kunskap om könsorgan och erogena zoner utan mer om konflikthantering.
Han tycker att det är bra att sexualkunskapen kommer in till exempel i ämnet idrott men betonar vikten av att fokusera på hälsa.
– När Skolverket tillsammans med RFSU och Folkhälsoinstitutet ska ha fortbildning av lärare i det här, så hoppas jag att Folkhälsoinstitutet får större utrymme, och RFSU mindre. Jag skulle vilja att sexfrågorna kommer mer ur ett folkhälsoperspektiv, säger han.

När RFSU nyligen gick ut och gav förslag på hur sexualundervisningen skulle kunna integreras i olika skolämnen, skapade det diskussion. Ämnet var uppe på såväl Dagens Nyheters ledar­sida som i SVT Debatt. Kritik kom också ifrån kristna ungdoms­förbund som ifrågasatte RFSU:s fokus i sexualundervisningen och lyfte fram behovet av att tala mer om relationer.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Fakta. Sexualkunskap i olika skolämnen

Här är några exempel på hur Skolverket i sitt material föreslår att sex- och samlevnadsundervisningen ska komma in i olika ämnen under grundskolans senare år.

Fysik och kemi
Ett område inom kemin som kan beröra skönhetsideal är hur kemiska produkter används i vardagen. Där lyfts kosmetika fram som ett exempel i det centrala innehållet. I samband med detta kan normer som rör smink och utseende diskuteras med eleverna.

Matematik
Statistik och sannolikhetslära kan beröra alltifrån lönestatistik och uttag av föräldraledighet till problemet med riskkalkylering som rör sexuell hälsa.

Musik
Musikunder­visningen berör jämställdhet och könsmönster. Dels kan det handla om förväntningar på musicerande med koppling till kön, dels om hur kön, sexualitet och relationer gestaltas i sångtexter eller i musikvideor.

Historia
I historieundervisningen ska eleverna få möjlighet att lära sig mer om hur synen på kön, sexualitet och relationer har förändrats under olika tidsperioder.

Teknik
Teknikunder­visningen ska behandla könsmönster inom teknikområdet och kursen
ska ta upp hur tankar om teknik påverkas av de normer som utgår från könstill­hörighet.

Religion
Kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer.

Idrott
I idrotten tas som exempel att läraren kan få alla att dansa med alla oavsett köns­identitet, och i samhällskunskapen kan man prata om hur hbt-personers rättigheter skiljer sig åt inom EU, föreslår Skolverket.

Källa: Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i grundskolans senare år.

Varför driver Sveriges kristna råd splittrande teologi?

Ledare Teologi, vad är det? Kristendomskritiker svarar cyniskt: Teologi är som att befinna sig i ett mörkt... onsdag 7/6 00:10

Värt att fira 500 år av självständighet

Ledare Det mest ”internationella” en svensk kunde göra i går var att, precis som andra folk runtom i... onsdag 7/6 00:00