HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Foto: TT

Nu ska samvetsfriheten prövas

På tisdagen inleds rättegången mellan barnmorskan Ellinor Grimmark och region Jönköpings län. Det är Ellinor Grimmark som stämt regionen för att den, i hennes mening, brutit mot hennes rätt till samvetsfrihet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 sep 2015

"Ellinor Grimmarks rätt till samvetsfrihet och religionsfrihet har kränkts av Regionen i samband med nekad anställning och återtagande av anställning, genom indragen studielön, genom kränkande uttalanden samt genom att ställa upp villkor för anställning", står det i handlingarna från Jönköpings tingsrätt.

Ellinor Grimmark jobbar just nu som barnmorska med respekterad samvetsfrihet i Norge. Hon ser fram emot den kommande rättegången som hon hoppas ska leda till samvetsfrihet även i Sverige.

– Och jag måste säga att det förvånar mig att man från regionens sida inte försökt komma ur detta på något smidigare sätt än att betala stora pengar i rättegångskostnader, i synnerhet när det är extrem brist på barnmorskor.

Händelserna som ska prövas under veckan utspelade sig 2013 och 2014, när Ellinor Grimmark var beredd att inträda på arbetsmarknaden som nyutbildad barnmorska.

Trots att hon först välkomnats med öppna armar av arbetsledningen på tre sjukhus i region Jönköping, avfärdades hon snabbt när det framkom att hon av hänsyn till sin kristna tro inte kunde tänka sig att medverka i aborter.

Från arbetsgivarens sida hävdar man bland annat att det är inte var praktiskt möjligt att undanta en barnmorska från arbete med aborter vid klinikerna i fråga – länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus.

– I ett fall hävdar man att jag inte kan jobba där eftersom barnmorskorna måste rotera mellan avdelningarna, alltså också sådana där det blir aktuellt med aborter, säger Ellinor Grimmark.

– Men det finns faktiskt fyra olika avdelningar där, och man måste bara rotera mellan två. Det gör att jag skulle kunna växla mellan BB och förlossningen, så argumentet håller inte.

Ellinor Grimmarks juridiska biträde, Ruth Nordström, kommer att kalla två vittnen med erfarenhet av samvetsfrihet för barnmorskor i regionen. Dels en chef som jobbat med schemaläggning för barnmorskor som åberopat att deras samvetsfrihet skulle respekteras. Och dels en barnmorska som under fyra år haft en överenskommelse om samvetsfrihet.

– Vi kommer också att hävda att den akuta bristen på barnmorskor i regionen hotar den gravida kvinnans rätt till en säker och trygg vård, och därmed patientsäkerheten, säger Ruth Nordström.

Diskrimineringsombudsmannen prövade Ellinor Grimmarks sak i början av 2014, och konstaterade att hon inte kunde anses ha utsatts för diskriminering på grund av sin tro.

DO ansåg visserligen att det faktum att hon nekats arbete "utgjort ett ingrepp i hennes rätt till religionsfrihet" enligt Europa konventionen. Men DO ansåg samtidigt att ingreppet i hennes religionsfrihet kunde försvaras som en nödvändig åtgärd, bland annat för att kvinnor skulle få tillgång till abortingrepp.

– Egentligen har inte frågan om samvetsfrihet prövats av DO, utan det är det som sker nu, säger Ruth Nordström.

– Och ser man på hur de olika länderna som anslutit sig till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna tillämpat frågan om samvetsfrihet för vårdpersonal, så existerar en samsyn som gör det väldigt svårt för ett land att rättfärdiggöra en kränkning av både samvetsfrihet och religionsfrihet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Barnmorskan Ellinor Grimmark.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...