Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Nu ska hatbrott mot judar specialstuderas

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att göra en fördjupat studie av de antisemitiska hatbrotten.

Nyheter · Publicerad 16:51, 9 nov 2017

Bakgrunden till uppdraget är, skriver kulturdepartementet, att utsatthet, hot och hat mot judar i Sverige ökat den senaste tiden.

– Antisemitismen får aldrig bortförklaras eller relativiseras, den ska bara motarbetas. Det är en skamfläck för vårt samhälle att vi återigen ser hur de antisemitiska hatbrotten ökar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Hoten och hatet kommer från flera olika grupper och med mer kunskap kan vi intensifiera det förebyggande arbetet.

Brå ska "belysa den antisemitiska hatbrottslighetens karaktär med fokus på gärningspersoner" för att i förlängningen kunna förstärka det förebyggande arbetet.

Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 juni 2019.

Brottsförebyggande rådets statistik över hatbrott 2016 släpps först den 30 november.

Den enskilt största gruppen anmälda hatbrott under 2015 hade afrofobiska motiv - 1 070 av 4 770 anmälningar. Knappt anmälda hatbrott 560 hade islamofobiska motiv, knappt 390 kristofobiska motiv och knappt 280 antisemitiska motiv.

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.