Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nu kommer "katekes" för pingstvänner

Efter tio års arbete presenterar nu det teologiska nätverket i pingst boken Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna. Det är första gången i svensk pingströrelse som tro och teologi så omfattande sammanställs i en skrift.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 aug 2014

- Vi har vinnlagt oss om att inte i något avseende kommentera en aktuell debatt, utan vi har ställt frågan: Vad säger bibeln och hur förstår man den i en pingstkarismatisk kontext? Alltså inte utifrån debatt eller polemiserande.

Det säger Dan Salomonsson, pastor i Uppsala pingst och det teologiska nätverkets ordförande, om den tioåriga process som lett fram till boken Trons hemlighet. En skrift som de själva väljer att presentera som en "katekes" för pingstvänner.
- Den kan användas informativt till den som är ny, vad står det här sammanhanget för? Den kan användas som utgångspunkt när man samtalar om till exempel dopfrågan. Jag tror att den kommer att användas av församlingsledningar i teologiska diskussioner, till viss del som referensmaterial. Det är därför ordet katekes används. Det ska inte läsas och sedan glömmas bort, utan när de här frågorna dyker upp kan man återvända till boken.

Orsaken till den långa tiden som processen tagit är att man låtit varje person i gruppen skriva ett kapitel, men sedan har det diskuterats, stötts och blötts gemensamt. Formuleringar har ändrats och slipats.
- Samtalet i sig har haft ett värde, varje kapitel har varit öppna teologiska samtal och flera av kapitlen är inte bara en produkt av gruppen utan vad som kommit fram i öppnare forum, som på Nyhemsveckan, säger Dan Salomonsson som ser med glädje på hur skriften växt fram.

- Gruppen representerar mycket av bredden i svensk pingströrelse. Vi har haft väldigt god enhet och tydlig hemvist i det centrala i kristen tro. Naturligtvis har det varit mycket livliga och spänstiga samtal, men inte på något sätt konflikter eller svårigheter.

Trons hemlighet består av tretton kapitel där teologiska ämnen, alltifrån kristologi till eskatologi, berörs. Pingströrelsens syn på Jesus, människosyn, bibelsyn och församlingssyn gås igenom liksom församlingslivet med gudstjänst, dop, nattvard och ledarskap. De avslutande kapitlen handlar om uppståndelsen och Kristi återkomst och boken innehåller även ett kapitel om äktenskapet.

Dan Salomonsson är tydlig med att det inte handlar om texter som ska föreskriva vad man bör tro.
- Det är inte troslära utan ett sätt att beskriva vad klassisk pingströrelse tror i centrala frågor. Det ska inte föreskriva tro, däremot kan det fungera som vägledning för samtal om frågor och som beskrivning av vad pingströrelsen har stått för.

Boken kommer att presenteras på flera större konferenser inom Pingst under hösten, den kan beställas från Pingst FFS och även köpas i kristna bokhandlar.

Dan Salomonsson hoppas att den ska komma till användning.
- Det vi framförallt är glada för är den varma ton boken har. Det är inte en dogmatisk skrift som slår kring sig. Den är dogmatisk men med varm ton, det hoppas vi ska lysa igenom, säger han.

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...