Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Nu granskas Frälsningsarmén

Tv-programmet Kalla fakta visar på söndag vad man betecknar som en kritisk granskning av Frälsningsarmén. Samfundet menar att bilden är snedvriden, och tillkommen på falska premisser.

Nyheter · Publicerad 00:00, 6 maj 2011

Kritiken i reportaget utgår från samfundets regler om att endast den man eller kvinna som lever i avhållsamhet eller i ett heterosexuellt äktenskap kan bli frälsningssoldat.

Frågan som sedan ställs är hur ett samfund med dessa värderingar kan få statsbidrag, helt oaktat det goda arbete som utförs med insamlade och andra medel, och utan att någon åtskillnad görs mellan människor.

Kalla fakta har arbetat med reportaget hela våren, och Frälsningsarmén har lagt ut korrespondensen med redaktionen på sin hemsida. Efter att ha fått se programmet i förväg menar samfundet att bilden som målas upp är skev, och ifrågasätter att redaktionen någonsin haft ambitionen att ge en heltäckande bild av verksamheten.
– Programmet handlar i stort sett bara om Frälsningsarmén och homosexualitet. Trots att vi flera gånger frågat efter en tydligare beskrivning kring vad programmet skulle handla om, har vi inte fått annat än en allmän beskrivning, säger Lars Beijer, varumärkesansvarig på Frälsningsarmén.

Enligt Jonas Alsgren, reporter på Kalla fakta, var ansatsen i granskningen bred, innan den kom att inrikta sig på inställningen till just homosexuella.
– Vi fick in tips på många saker som gällde Frälsningsarmén och detta utkristalliserade sig som den viktigaste och mest relevanta frågan. I och med att man uppbär bidrag från stat och kommuner är det relevant att se på deras värderingar och var de står i den här viktiga symbolfrågan, säger han.
Kalla fakta frågade även samfundsminister Stefan Attefall om huruvida en mer bibeltrogen syn på äktenskap och samlevnad alls är förenlig med rätten att uppbära statsbidrag.
– Han menade att det inte är regeringens uppgift att recensera de här religiösa samfundens teologiska uppfattningar, och han ser inget problem i det, berättar Jonas Alsgren.

Den lag från 1999 som ger samfunden rätt till statliga bidrag kräver att samfunden "bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Men detta "får dock inte innebära att det sker någon närmare prövning och värdering av samfundets lära i förhållande till samhällets gemensamma värdegrund", står det i den proposition som ligger till grund för lagen.

År 2008 miste norska Frälsningsarméns ungdomssektion sitt statliga bidrag på 1,2 miljoner norska kronor. Även då handlade det om den regel som säger att sexuellt aktiva homosexuella inte kan bli frälsningssoldater.

Beslutet överklagades, och året därpå återfick organisationen sitt bidrag. Den ansvariga ministern hänvisade då till vikten av att respektera de religiösa samfundens åsiktsfrihet. I USA stormade det kring Frälsningsarmén i slutet av 2009, just på grund av inställningen till homosexualitet och öppet homosexuella.

I Storbritannien har samfundets sexualmoral nyligen hamnat i fokus sedan en hjälpverksamhet för kvinnor som utsatts för trafficking genom anbud gått till Frälsningsarmén.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...