När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nu granskas Frälsningsarmén

Tv-programmet Kalla fakta visar på söndag vad man betecknar som en kritisk granskning av Frälsningsarmén. Samfundet menar att bilden är snedvriden, och tillkommen på falska premisser.

Nyheter · Publicerad 00:00, 6 maj 2011

Kritiken i reportaget utgår från samfundets regler om att endast den man eller kvinna som lever i avhållsamhet eller i ett heterosexuellt äktenskap kan bli frälsningssoldat.

Frågan som sedan ställs är hur ett samfund med dessa värderingar kan få statsbidrag, helt oaktat det goda arbete som utförs med insamlade och andra medel, och utan att någon åtskillnad görs mellan människor.

Kalla fakta har arbetat med reportaget hela våren, och Frälsningsarmén har lagt ut korrespondensen med redaktionen på sin hemsida. Efter att ha fått se programmet i förväg menar samfundet att bilden som målas upp är skev, och ifrågasätter att redaktionen någonsin haft ambitionen att ge en heltäckande bild av verksamheten.
– Programmet handlar i stort sett bara om Frälsningsarmén och homosexualitet. Trots att vi flera gånger frågat efter en tydligare beskrivning kring vad programmet skulle handla om, har vi inte fått annat än en allmän beskrivning, säger Lars Beijer, varumärkesansvarig på Frälsningsarmén.

Enligt Jonas Alsgren, reporter på Kalla fakta, var ansatsen i granskningen bred, innan den kom att inrikta sig på inställningen till just homosexuella.
– Vi fick in tips på många saker som gällde Frälsningsarmén och detta utkristalliserade sig som den viktigaste och mest relevanta frågan. I och med att man uppbär bidrag från stat och kommuner är det relevant att se på deras värderingar och var de står i den här viktiga symbolfrågan, säger han.
Kalla fakta frågade även samfundsminister Stefan Attefall om huruvida en mer bibeltrogen syn på äktenskap och samlevnad alls är förenlig med rätten att uppbära statsbidrag.
– Han menade att det inte är regeringens uppgift att recensera de här religiösa samfundens teologiska uppfattningar, och han ser inget problem i det, berättar Jonas Alsgren.

Den lag från 1999 som ger samfunden rätt till statliga bidrag kräver att samfunden "bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Men detta "får dock inte innebära att det sker någon närmare prövning och värdering av samfundets lära i förhållande till samhällets gemensamma värdegrund", står det i den proposition som ligger till grund för lagen.

År 2008 miste norska Frälsningsarméns ungdomssektion sitt statliga bidrag på 1,2 miljoner norska kronor. Även då handlade det om den regel som säger att sexuellt aktiva homosexuella inte kan bli frälsningssoldater.

Beslutet överklagades, och året därpå återfick organisationen sitt bidrag. Den ansvariga ministern hänvisade då till vikten av att respektera de religiösa samfundens åsiktsfrihet. I USA stormade det kring Frälsningsarmén i slutet av 2009, just på grund av inställningen till homosexualitet och öppet homosexuella.

I Storbritannien har samfundets sexualmoral nyligen hamnat i fokus sedan en hjälpverksamhet för kvinnor som utsatts för trafficking genom anbud gått till Frälsningsarmén.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Vi behöver tala mer om Bibelns auktoritet

Ledare Kampen om bibeltron har ständigt pågått inom kristenheten de senaste 150 åren. När pingstväckelsen växte fram från 1907 och framåt var det en... lördag 14/12 00:00

I helgen firar vi Livets söndag

Debatt Människovärde Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet, både i dess början och i dess slutskede, uppmanar ett antal kristna ledare med anledning... fredag 13/12 11:24

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens... fredag 13/12 00:00

Vi ser tecken på det kommande riket varje gång Guds vilja sker.

Inför söndag Luk 3:1–15 Bland blommande mandelträd i bergsbyn Ein Kerem utanför Jerusalem möttes två gravida kvinnor, vars barn skulle förändra historien för... torsdag 12/12 00:00

Väljarna är trötta på det politiskt korrekta

Ledare År 1994 publicerade den tidigare folkpartiledaren Per Ahlmark boken Vänstern och tyranniet: Det galna kvartseklet. Det var en svidande uppgörelse med... torsdag 12/12 00:00

Min man drar sig undan vid konflikter, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Jag och min man är så extremt olika. Vid konfliktfyllda situationer drar han sig undan och vill vara i fred. Han pratar inte gärna om vad han känner... torsdag 12/12 00:00
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens...