Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.
Johannes 6:37

Världen idag

Nu blir det dyrt att slänga fimpar och snus på gatan

Den 1 januari blir det straffbart att skräpa ner med till exempel cigarettfimpar, godispapper och tuggummi.

Då förbjuds även en rad artiklar i engångsplast, såsom bestick, sugrör, ballongpinnar och tops.

Nyheter · Publicerad 12:00, 30 dec 2021

Den 1 januari tas undantaget för ringa nedskräpningsförseelse bort från miljöbalken. Då kan den som blir påkommen med att kasta bort en cigarettfimp, en snusprilla, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande dömas till böter på 800 kronor.

Sedan tidigare är det straffbart att slänga glasflaskor, engångsgrillar och andra större föremål omkring sig.

Det blir samtidigt möjligt att avgiftsbelägga producenter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av nedskräpat avfall.

Med början den 1 januari införs dessutom en rad åtgärder för att minska användningen av engångsplast.

Framför allt förbjuds bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, tallrikar samt muggar och matlådor av expanderad polystyren. Den som serverar mat eller dryck i en engångsmugg eller matlåda måste erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken serverad i ett flergångsalternativ.

Det blir dessutom förbjudet att använda konfetti utomhus.

Vissa produkter i engångsplast ska vara märkta, plastflaskor för dryck ska innehålla återvunnen plast och dryckesbehållare ska utformas så att korken är fäst vid behållaren. Dessutom införs producentansvar för fiskeredskap och cigaretter, och retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas.

Förändringarna genomförs i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv, som ska minska förekomsten av plast i nauren och havet.

Enligt Håll Sverige rent består 80–85 procent av det marina skräpet i EU av plast. Av detta utgörs 50 procent av plastprodukter för engångsbruk och 27 procent av fiskerelaterade föremål. Vissa produkter får stora konsekvenser för djur och natur när de blir skräp – såsom långa och smala sugrör, som lätt kan fastna i till exempel näsan på ett djur.

Andra, såsom produkter i expanderad polystyren, är svåra att återvinna och fragmenteras lätt.

Andra nya lagar 2022

Ändringar i föräldrabalken: Om mamman till ett barn är gift eller registrerad partner med en kvinna kommer den personen automatiskt anses vara förälder. Samma sak gäller när en eller båda makarna ändrat könstillhörighet.

Ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt, utan socialnämndens medverkan.

Underhållsstödet till barn i åldern sju till tio år höjs till 1 823 kronor per månad.

Reklamskatten avskaffas helt, i syfte att underlätta för idrottsföreningar.

Public service-avgiften sänks till som högst 1 328 kronor per person och år.

Taket för sjukpenninggrundade inkomst i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Även garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen höjs.

Det maximala bostadstillägget för pensionärer och sjukskrivna höjs till 7 500 kronor per månad för ogifta och till 3 750 kronor för gifta.

Straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år slopas för brott med ett minimistraff på fängelse i minst ett år.

Polisen får rätt att i förebyggande syfte göra husrannsakan i jakt på vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse. Strängare straff för brott mot kontaktförbud.

En ny myndighet inrättas för att stärka det psykologiska försvaret i Sverige.

Tragedin i lastbilen följden av en kollapsad människosyn

Ledare Vi har hört liknande sorgliga berättelser förr. Den här gången slutade den i minst 50 döda kroppar... torsdag 30/6 00:10

Problematisk respons på skjutningen i Oslo

Ledare Helgens masskjutning i Oslo var en tragedi med två döda och många skadade i vad som framstår som... torsdag 30/6 00:00

KD öppnar nu för att ändra om abort i sitt principprogram

Politik. Kristdemokraterna kan komma att ändra i sitt principprogram där man förespråkar att rätten till liv... torsdag 30/6 10:00

Svensk abortdebatt beskrivs som irrationell och omogen

Politik. Riksdagspartiernas reaktioner på USA:s begränsning av aborträtten får nu skarp kritik av... torsdag 30/6 07:00

Hitta någon att plocka upp

Inför söndag Det var en dag kring jul för ett antal år sedan som vi kom åkande i centrala Lidköping. Det var... torsdag 30/6 00:00

Det Brittiska Palestinamandatet firar 100 år – men britterna svek judarna

Israelkommentar Om bara några veckor, den tjugofjärde juli, uppmärksammas en viktig märkesdag i den israeliska... torsdag 30/6 00:00

Vår nykorade nationalfjäril har fått vind i seglen

Natur. Den långlivade citronfjärilen är på frammarsch i Sverige – framför allt bryter den ny mark längst... torsdag 30/6 04:00

Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande...
Följ Världen idag i sociala medier