Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.
Ordspråksboken 16:16

Världen idag

Nu blir det dyrt att slänga fimpar och snus på gatan

Den 1 januari blir det straffbart att skräpa ner med till exempel cigarettfimpar, godispapper och tuggummi.

Då förbjuds även en rad artiklar i engångsplast, såsom bestick, sugrör, ballongpinnar och tops.

Nyheter · Publicerad 12:00, 30 dec 2021

Den 1 januari tas undantaget för ringa nedskräpningsförseelse bort från miljöbalken. Då kan den som blir påkommen med att kasta bort en cigarettfimp, en snusprilla, ett kolapapper, ett tuggummi eller liknande dömas till böter på 800 kronor.

Sedan tidigare är det straffbart att slänga glasflaskor, engångsgrillar och andra större föremål omkring sig.

Det blir samtidigt möjligt att avgiftsbelägga producenter för att täcka det allmännas kostnader för hantering av nedskräpat avfall.

Med början den 1 januari införs dessutom en rad åtgärder för att minska användningen av engångsplast.

Framför allt förbjuds bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, tallrikar samt muggar och matlådor av expanderad polystyren. Den som serverar mat eller dryck i en engångsmugg eller matlåda måste erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken serverad i ett flergångsalternativ.

Det blir dessutom förbjudet att använda konfetti utomhus.

Vissa produkter i engångsplast ska vara märkta, plastflaskor för dryck ska innehålla återvunnen plast och dryckesbehållare ska utformas så att korken är fäst vid behållaren. Dessutom införs producentansvar för fiskeredskap och cigaretter, och retursystemet för plastflaskor och metallburkar utökas.

Förändringarna genomförs i enlighet med EU:s engångsplastdirektiv, som ska minska förekomsten av plast i nauren och havet.

Enligt Håll Sverige rent består 80–85 procent av det marina skräpet i EU av plast. Av detta utgörs 50 procent av plastprodukter för engångsbruk och 27 procent av fiskerelaterade föremål. Vissa produkter får stora konsekvenser för djur och natur när de blir skräp – såsom långa och smala sugrör, som lätt kan fastna i till exempel näsan på ett djur.

Andra, såsom produkter i expanderad polystyren, är svåra att återvinna och fragmenteras lätt.

Andra nya lagar 2022

Ändringar i föräldrabalken: Om mamman till ett barn är gift eller registrerad partner med en kvinna kommer den personen automatiskt anses vara förälder. Samma sak gäller när en eller båda makarna ändrat könstillhörighet.

Ogifta föräldrar ska kunna bekräfta föräldraskapet digitalt, utan socialnämndens medverkan.

Underhållsstödet till barn i åldern sju till tio år höjs till 1 823 kronor per månad.

Reklamskatten avskaffas helt, i syfte att underlätta för idrottsföreningar.

Public service-avgiften sänks till som högst 1 328 kronor per person och år.

Taket för sjukpenninggrundade inkomst i sjukförsäkringen höjs från åtta till tio gånger prisbasbeloppet. Även garantinivån i sjukersättningen och aktivitetsersättningen höjs.

Det maximala bostadstillägget för pensionärer och sjukskrivna höjs till 7 500 kronor per månad för ogifta och till 3 750 kronor för gifta.

Straffreduktionen för personer mellan 18 och 20 år slopas för brott med ett minimistraff på fängelse i minst ett år.

Polisen får rätt att i förebyggande syfte göra husrannsakan i jakt på vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus.

Minimistraffet för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning höjs från nio månaders fängelse till ett års fängelse. Strängare straff för brott mot kontaktförbud.

En ny myndighet inrättas för att stärka det psykologiska försvaret i Sverige.

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Bönen är vårt andliga pannrum

Inför söndag Jag är hemma igen efter en helg ombord på missionsbåten Elida i Stockholms skärgård, där vi har... torsdag 19/5 00:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier