Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Laila Dåvøy, stortingsledamot och KrF:s talesperson i hälsopolitiska frågor, kände inte till undersökningen, men ser det som egendomligt att inte heller hälsoministern gjorde det. Resultatet har stärkt henne i uppfattningen att tidigt ultraljud för alla inte ska införas i Norge. Foto: Hildegunn Bernsen/KrF

Norsk-indiska kvinnor väljer bort flickfoster

Indisk-norska kvinnor vill inte ha flickor. En studie visar att de föder onormalt många pojkar, och forskare tror att flickfoster medvetet väljs bort. I Europarådet har detta varit känt sedan länge, medan undersökningen slog ner som en bomb i Norge. – Jag kände inte till den, säger Laila Dåvøy, stortingsledamot för Kristelig Folkeparti, KrF.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 jan 2012

Undersökningen, som har gjorts av forskare på Rikshospitalet i Oslo under perioden 1969-2005, talar ett tydligt språk. Tidigare födde indisk-norska kvinnor 108 flickor per 100 pojkar. Men efter 1987, det år då ultraljud infördes, ses en dramatisk skillnad: bara 65 flickor fick se dagens ljus mot 100 pojkar. Det var, skriver vg.net, när det tredje och fjärde barnet i de indisk-norska syskonflockarna undersöktes, som forskarna blev medvetna om de anmärkningsvärda förändringarna.
– Detta kan tyda på att några föräldrar av indiskt ursprung gör könsselektiv abort, säger Are Hugo Pripp, en av forskarna till vg.net. Undersökningen, "Diff­erent sex ratios of children born to Indian and Pakistani immigrants in Norway", BMC Pregnancy & childbirth, publicerades i augusti 2010, och låg bland annat till grund för den resolution om könsselektiv abort som Europarådet tog i höstas. Men det var först i måndags som den blev allmänt känd i Norge – och den blev en chock.
Hälsominister Anne-Grete Strøm Erichsen, Arbeiderpartiet, erkänner att hon blev helt tagen på sängen:
– Detta är fullständigt oacceptabelt, säger hon och aviserar nu initiativ för att förhindra könsselektiva aborter.
Även för stortingsledamoten Laila Dåvøy, som också är KrF:s talesperson i hälsopolitiska frågor, kom undersökningen som en blixt från klar himmel
– Jag kände inte till den. Vi har ju hört att det i Indien görs allt fler aborter av flickfoster. Men att indisk-norska mödrar i ökande grad gör det samma kom som en överraskning, säger hon till Världen idag, samtidigt som hon finner hälsoministerns okunskap märklig:
– Det är ju Rikshospitalet i Oslo som har gjort studien, som dessutom har använts i Europarådet, säger hon.
Laila Dåvøy ser positivt på att hälsoministern nu har reagerat på uppgifterna, men konstaterar samtidigt att Anne-Grete Strøm Erichsen är förespråkare för införande av tidigt ultraljud för alla blivande mödrar i Norge, bland annat då med motiveringen att foster med Downs syndrom ska kunna upptäckas. Detta var något som Världen idag uppmärksammade i flera artiklar i fjol.
– Om man erbjuder tidigt ultraljud för alla, kan man i Norge före dagens fria abortgräns, som är 12 veckor, välja abort om barnet inte är av "rätt kön", fortsätter hon.
Laila Dåvøy håller det för troligt att det som nu sker är att de indisk-norska kvinnorna betalar för ultraljud på en privat klinik.
– Och en sådan undersökning är ju inte svår att få om man till exempel trycker på hälsoproblem eller andra bekymmer, säger hon.
I samband med ultraljud har man också rätt att få veta barnets kön, och om detta skulle vara "fel" har Laila Dåvøy sina misstankar om vad som sker:
– De åker helt enkelt utomlands och gör abort i länder som har mycket högre abortgräns än Norge, säger hon.
Hon har tidigare argumenterar emot hälsoministerns förslag om tidigt ultraljud, något som regeringen inom kort ska ta ställning till, och efter de nya avslöjandena har hennes inställning förstärkts:
– Tidigt ultraljud ska bara beviljas av medicinska skäl. Utsortering av foster på grund av kön eller Downs syndrom får inte tillåtas, och vi får heller inte skapa möjligheter för att sådant kan ske, säger hon.
För att få abort reser, enligt forskarna, "enstaka" in­disk-­norska kvinnor till Spanien, England eller Indien för att få abort. I Spanien är abortgränsen 28:e veckan, i England vecka 22. I Indien kan fullgångna foster aborteras, även om det är förbjudet.
Också Sverige har en högre abortgräns än Norge. Men om kvinnorna får abort här, finns inga säkra uppgifter om.
– Det är inte otänkbart, men jag har inga belägg för att kunna påstå att så skulle ske, säger KrF:s kommunikationschef, Mona Høvset i en kommentar till Världen idag.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...