Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Den Norske Kirke på Södermalm i Stockholm. Foto: Hasse Holmberg / TT

Norge: Ja till samkönade vigslar i kyrkan

88 av 115 ledamöter i Norska kyrkans beslutande organ kyrkorådet röstade på måndagen för att införa en vigselakt för samkönade par. Men kyrkan är, liksom när ett liknande beslut fattades i Sverige 2009, djupt oenig i frågan.

Nyheter · Publicerad 10:40, 12 apr 2016

Delegaterna i kyrkorådet i Norge har beslutat att godkänna att två personer av samma kön ska få gifta sig i kyrkan, förslaget innebär att man ska utveckla två bröllopsritualer och anta en könsneutral syn på äktenskapet.

15 av 23 medlemmar i det utskott som arbetat med frågan har gett förslaget sitt stöd.

"En majoritet i kyrkorådet anser att det utöver den nuvarande bröllopsritualen och förbönen för borgerlig vigsel mellan man och kvinna måste utarbetas motsvarande ritualer som inkluderar par av samma kön, och kan användas på alla par", står det enligt TT i utredningen.

Bland dem som varit emot en förändring av äktenskapssynen ville man istället fortsätta utreda frågan för att bland annat se hur samkönade vigslar i kyrkan skulle påverka kyrkans teologiska syn på familjen i stort.

Förra året ställde gruppen ”Åpen folkekirke” upp i norska kyrkovalet och rönte där stor framgång. Deras viktigaste fråga har varit just den om att homosexuella par ska få viga sig i kyrkan. Detta får nu sitt stora genomslag i och med måndagens beslut.

Kristin Gunleiksrud Raaum utsågs på måndagen till ny ledare för kyrkorådet och hon sitter också i styrelsen för Åpen folkekirke. Hon betonade vid en presskonferens att även den grupp inom kyrkan som av teologiska skäl motsätter sig samkönade vigslar och könsneutral äktenskapssyn ska tas tillvara.

– Jag har alltid menat att också minoriteten skall ges utrymme för sina åsikter, säger hon enligt tidningen Vårt land.

2009 fattade Svenska kyrkan beslutet att öppna upp för samkönade vigslar. Och liksom i Sverige finns det gott om kritiska röster i Norge mot kyrkans beslut.

Kyrkopolitikern och kantorn Geir Ivar Bjerkestrand säger till norska Dagen att äktenskapet är en förening mellan en kvinna och en man.

– Det förvånar mig att ett samlat biskopsmöte 1997 sa att det är en kyrkosplittrande villolära att likställa homosexuellt och heterosexuellt samliv. På 19 år har budskapet förändrat sig. Det är konstigt. Är det Bibeln som har förändrat sig eller är det samhället?

Enligt tidningen finns det inom Norska kyrkan nu en utbredd oro för att de två olika ceremonierna som nu ska användas för att inkludera också samkönade par, bara är ett steg på vägen mot en gemensam och helt könsneutral vigselakt.

Prästen Dag Øivind Østereng lämnar nu kyrkan och han tror att fler kommer att följa efter. Han är själv del av ett nätverk på 200 präster som kämpat för att förändringen av äktenskapssynen inte ska gå igenom. Dessa 200 har nu bjudits in till ett möte med biskopen efter måndagens vägval, men det förändrar ingenting säger prästen till norska Dagen.

– Nu har jag ingen tro och inget förtroende för att det har något med sig med en sådan dialog, säger Østereng som menar att biskopskonferensen kompromissat och att kyrkans ledning nu är helt intagen av ”Åpen folkekirke”.

Samkönade vigslar kan tidigast börja praktiseras i Norge i januari 2017.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...