På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Vebjørn Selbekk, chefredaktör för tidningen Dagen i Norge. Foto: Arkiv

Norge har redan samvetsklausul

I grannlandet Norge är samvetsfrihet för vårdpersonal varken något nytt eller något konstigt.Sedan 1978 har det funnits inskrivet i lagen att sjukvårdsinrättningar ska ta hänsyn till vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill utföra eller assistera vid aborter och liknande ingrepp.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 jan 2014

Vebjørn Selbekk, chefredaktör på den kristna dagstidningen Dagen i Norge konstaterar att den lagstadgade samvetsklausulen sällan ifrågasätts.
– Nej, i väldigt liten grad. Av och till hör man om det, men intrycket man får är att man har ordnat detta på lokal nivå, säger han till Världen idag.
Han är övertygad om att läget hade varit annorlunda om rätten inte varit lagstadgad.
– Då tror jag att det hade blivit mycket mer oro om det. I och med att det är inskrivet i abortlagen så vet hälsopersonal i Norge att de har en möjlighet att avstå från att delta. På så sätt är det accepterat av hela norska vården.
– Hade vi inte haft klausulen så hade det varit mycket mer oroligt kring det, konstaterar han.

Abortlagstiftningen är precis som i Sverige en mycket infekterad diskussion, menar Vebjørn.
Den nya koalitionsregeringen med Fremskrittspartiet och Høyre i spetsen har sökt stöd hos bland annat Kristelig Folkeparti och en del av uppgörelsen med KrF har varit att man ska gå ännu ett steg till förmån för samvetsfriheten.
Fastleger, den norska motsvarigheten till svenska husläkare, ska få tillåtelse att inte behöva remittera kvinnor som söker göra abort. I stället ska man ha rätt att hänvisa till en annan läkare som skriver remissen till den aktuella kvinnokliniken.
– Vi ser inte minst i debatten kring reservationsrätten för fastleger att det är ett infekterat område här i Norge. Det är vilda protester och man är totalt ovillig till att ändra i abortlagen.
– Det är någon slags abortlagsfundamentalister.

Däremot är det ett öppnare samtal kring debatten kring fosterdiagnostik.
– Om man tittar på det i förhållande till scanning av foster i jakt på Downs syndrom så är det lite mindre infekterat. Där är det mer accepterat att diskutera det så kallade sorteringssamhället, säger Vebjørn Selbekk.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se


Fakta.
Samvets­frihet i norska abort­lagen

Den norska abortlagens fjortonde paragraf konstaterar att "Regionala vårdinrättningar ska organisera sjukhustjänsten så att kvinnor inom hela vårdregionen i sin tid kan få avbryta sitt havandeskap... ...Vid organiseringen ska det tas hänsyn till vårdpersonal som av samvetsgrunder inte önskar att utföra eller assistera vid liknande ingrepp."

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier