Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Vebjørn Selbekk, chefredaktör för tidningen Dagen i Norge. Foto: Arkiv

Norge har redan samvetsklausul

I grannlandet Norge är samvetsfrihet för vårdpersonal varken något nytt eller något konstigt.Sedan 1978 har det funnits inskrivet i lagen att sjukvårdsinrättningar ska ta hänsyn till vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill utföra eller assistera vid aborter och liknande ingrepp.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 jan 2014

Vebjørn Selbekk, chefredaktör på den kristna dagstidningen Dagen i Norge konstaterar att den lagstadgade samvetsklausulen sällan ifrågasätts.
– Nej, i väldigt liten grad. Av och till hör man om det, men intrycket man får är att man har ordnat detta på lokal nivå, säger han till Världen idag.
Han är övertygad om att läget hade varit annorlunda om rätten inte varit lagstadgad.
– Då tror jag att det hade blivit mycket mer oro om det. I och med att det är inskrivet i abortlagen så vet hälsopersonal i Norge att de har en möjlighet att avstå från att delta. På så sätt är det accepterat av hela norska vården.
– Hade vi inte haft klausulen så hade det varit mycket mer oroligt kring det, konstaterar han.

Abortlagstiftningen är precis som i Sverige en mycket infekterad diskussion, menar Vebjørn.
Den nya koalitionsregeringen med Fremskrittspartiet och Høyre i spetsen har sökt stöd hos bland annat Kristelig Folkeparti och en del av uppgörelsen med KrF har varit att man ska gå ännu ett steg till förmån för samvetsfriheten.
Fastleger, den norska motsvarigheten till svenska husläkare, ska få tillåtelse att inte behöva remittera kvinnor som söker göra abort. I stället ska man ha rätt att hänvisa till en annan läkare som skriver remissen till den aktuella kvinnokliniken.
– Vi ser inte minst i debatten kring reservationsrätten för fastleger att det är ett infekterat område här i Norge. Det är vilda protester och man är totalt ovillig till att ändra i abortlagen.
– Det är någon slags abortlagsfundamentalister.

Däremot är det ett öppnare samtal kring debatten kring fosterdiagnostik.
– Om man tittar på det i förhållande till scanning av foster i jakt på Downs syndrom så är det lite mindre infekterat. Där är det mer accepterat att diskutera det så kallade sorteringssamhället, säger Vebjørn Selbekk.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se


Fakta.
Samvets­frihet i norska abort­lagen

Den norska abortlagens fjortonde paragraf konstaterar att "Regionala vårdinrättningar ska organisera sjukhustjänsten så att kvinnor inom hela vårdregionen i sin tid kan få avbryta sitt havandeskap... ...Vid organiseringen ska det tas hänsyn till vårdpersonal som av samvetsgrunder inte önskar att utföra eller assistera vid liknande ingrepp."

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier