Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Missionsdirektor. Det är Daniel Norburgs nya titel som ledare för Evangeliska frikyrkans arbete i Sverige och ut över världen. Fokus i den nya rollen kommer till en början att ligga på framtidsfrågor för rörelsen. Foto: EFK

Norburg: Hjälpa lokala församlingen uppgiften

Daniel Norburg som nyligen valdes till ny ledare för Evangeliska frikyrkan, EFK, går in i rollen mitt i ett intensivt framtidsarbete. Och där är det den lokala församlingen som ska stå i centrum.– Vi ska vara en katalysator, en resurs och ett nätverk som hjälper den lokala församlingen att lyckas. Annars har vi inte något existensberättigande, säger han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 jun 2014

I början av maj höll EFK kongress i Falun. Där valdes Anders Blåbergs efterträdare som missionsdirektor och det blev Daniel Norburg, som arbetat som pastor i Immanuelskyrkan i Malmö i flera år, och dessutom som Sverigeledare för den ekumeniska rörelsen New Wine.
– Det är en stor glädje och ett stort förtroende att börja som ny direktor, säger han. Det känns spännande inför Torpkonferensen, som är en otroligt viktig mötesplats för oss, att i den här nya rollen möta människor.

Den närmaste tiden kommer mycket att kretsa kring rörelsens framtid. En framtidsgrupp har tillsatts för ett omtag och genomlysning av organisationen. I höst ska ett antal regionala samlingar hållas för att lyssna in församlingarna och senare kommer förslag på en ny organisation och nya arbetsformer att presenteras. En viktig fråga är hur man ska nå målen som satts upp i strategidokumentet EFK 2020. Men det rör också funderingar som sträcker sig ännu längre fram i tiden.
– Hur ska vi vara rörelse och samfund de kommande 10, 20 åren? Det är mycket i samhället som förändras och alla ideella organisationer står inför utmaningar. Hur bygger man nätverk in i framtiden och hur kan vi vara församling tillsammans? Det är tillsammans som vi kan lyckas med missionsuppdraget.

Daniel Norburg gläds över att EFK växt något den senaste tiden. Inte minst har man sett hur fler medelålders kommit till tro och döpts i församlingarna.
– I grunden handlar det om att församlingar verkligen lyckats nå nya människor. De står både fast i Guds ord och evangeliet som är Guds kraft till frälsning och har Jesus i centrum. Och samtidigt lyckas man förändras och riva murar. Det är inte vi centralt utan församlingarna som lyckas.
– Där ser vi också väldigt olika ut, det finns inte en bild hur det ska se ut utan flera olika bilder där man kan se hur evangeliet förändrar och förvandlar. Samtidigt kan vi inte skryta om stor tillväxt. Det är en liten tillväxt som innebär att vi hållit ställningarna.

Daniel Norburg lyfter framför allt fram ett positivt trendbrott.
– Sedan 1997 har vi minskat i antal församlingar men ser nu för första gången hur antalet församlingar ökar något. Det är nyckel att växa i antal församlingar, säger han och betonar att EFK:s uppgift centralt i en utpräglad kongregationalistisk, baptistisk rörelse är att bistå församlingarna.

Han berättar att det inte var självklart att tacka ja när frågan om att bli föreslagen som ny missionsdirektor kom.
– Det var en lång process där jag av respekt för de som nominerat mig ville ta ansvar och be och fundera. Övertygelsen har växt och Gud gav tankar och visioner om saker jag kanske inte funderat så mycket på tidigare. Jag märkte att det inte bara var jag själv utan Gud verkar i mig.

Nu säger han att han känner sig helt övertygad om att det är rätt, och att han fått det bekräftat på flera olika sätt.
– Sedan kan man fortfarande känna sig liten ibland, det kan vara en viss bävan om man klarar av det. Men jag vet att jag är fullständigt beroende av Gud och att jag inte gör det ensam. Det finns så många fantastiska medarbetare runt mig.

Förutom predikande väntar i sommar bland annat en tur till Almedalen under politikerveckan för Daniel Norburg. När väl den mediala cirkusen lämnar Gotland stannar han kvar ett tag för att vila upp sig med familj och vänner.
– Då ska jag försöka njuta så mycket som möjligt av sol och bad, säger han.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...