Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Nöjd läsekrets med stor spridning

Nyheter · Publicerad 09:07, 22 maj 2009
Världen idags läsare är mycket nöjda och finns utspridda i stora delar av svensk kristenhet, visar en ny marknadsundersökning
som undersökningsföretaget Reflect har gjort.
Världen idags läsare är över lag mycket nöjda med tidningen. På en tiogradig skala är tio är mycket bra, blir medelbetyget 8,4 är tidningen totalt sett ska bedömas av 200 slumpmässigt utvalda läsare. Språket får medelbetyget 8,1, den grafiska utformningen 8,0. När läsarna ska betygsätta själva innehållet blir medelbetyget 8,2.
Ledarsidan och Helg-bilagan är de enskilda avdelningar som får högst betyg: 8,1, tätt följda av Kristna världen, som får 8,0. Världen idag Näringsliv får också högt betyg: 7,8. Nyhetssidorna är det som läses mest i tidningen, 76 procent av läsarna läser inrikes sidorna alltid eller ofta, medan samma siffra för utrikessidorna är 74 procent. 73 procent läser ledaren alltid eller ofta. En övervägande del av läsarna, hela 97,5 procent, är kyrkobesökare. Läsekretsen är utspridd i den svenska kristenheten. 29 procent tillhör en pingstkyrka medan 14 procent går i en församling knuten till Evangeliska frikyrkan. De som besöker Svenska kyrkan respektive Svenska missionskyrkan är tolv procent i båda fallen, medan nio procent av läsekretsen återfinns inom trosrörelsen. Lika stor andel
(nio procent) tillhör en fristående karismatisk församling. 17 procent av Världen idags läsekrets är i arbetsledande ställning, medan 10 procent är företagsledare. Sju procent är egna företagare, 22 procent är tjänstemän i privat eller offentlig sektor. 58 procent av läsarna är kvinnor, medan 42 procent är män.
– Det här blir en bra grund att bygga vidare på, säger tidningens nya chefredaktör Felicia Sværen.
– Vi får överlag bra betyg men ska naturligtvis nå ännu högre. Det är roligt att se att spridningen bland våra läsare är stor bland de olika samfunden. Det är ett gott betyg.
Läsarundersökningen har genomförts av Reflect, ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar.
– Jag skulle gissa att de flesta som läser Världen idag är i parhushåll, och man kan konstatera att 27 procent är i ledande ställning, säger Marcus Bjärneroth, projektledare på Reflect. Världen idag

Varken provokation eller rasismstämpling hjälper i religonsdebatt

Ledare Samtal om religion havererar ofta i den offentliga debatten. Som efter Uppdrag gransknings program... tisdag 17/5 00:10

Sömnbrist kan påverka hur man uppfattar andra

Ett argt ansiktsuttryck kan tolkas som mindre trovärdigt, och ett neutralt kan uppfattas som mindre... tisdag 17/5 04:30

Stakset möter unga i Clara kyrka

Ungdomsmöte. UMU bjuder in till ekumeniskt ungdomsmöte i S:ta Clara kyrka i Stockholm onsdagen den 18 maj.... måndag 16/5 20:00

Religionsfriheten får aldrig dribblas bort

Gästkrönika Religionsfriheten har kommit på tapeten efter påskhelgens kravaller på grund av koranbränning. Det... tisdag 17/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Stegrande rysk ilska över svensk-finskt Natobesked

Nato. Sveriges och Finlands planer på att gå med i Nato är ett ”allvarligt misstag”, säger Rysslands vice... måndag 16/5 15:50

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier