Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Nöjd läsekrets med stor spridning

Nyheter · Publicerad 09:07, 22 maj 2009
Världen idags läsare är mycket nöjda och finns utspridda i stora delar av svensk kristenhet, visar en ny marknadsundersökning
som undersökningsföretaget Reflect har gjort.
Världen idags läsare är över lag mycket nöjda med tidningen. På en tiogradig skala är tio är mycket bra, blir medelbetyget 8,4 är tidningen totalt sett ska bedömas av 200 slumpmässigt utvalda läsare. Språket får medelbetyget 8,1, den grafiska utformningen 8,0. När läsarna ska betygsätta själva innehållet blir medelbetyget 8,2.
Ledarsidan och Helg-bilagan är de enskilda avdelningar som får högst betyg: 8,1, tätt följda av Kristna världen, som får 8,0. Världen idag Näringsliv får också högt betyg: 7,8. Nyhetssidorna är det som läses mest i tidningen, 76 procent av läsarna läser inrikes sidorna alltid eller ofta, medan samma siffra för utrikessidorna är 74 procent. 73 procent läser ledaren alltid eller ofta. En övervägande del av läsarna, hela 97,5 procent, är kyrkobesökare. Läsekretsen är utspridd i den svenska kristenheten. 29 procent tillhör en pingstkyrka medan 14 procent går i en församling knuten till Evangeliska frikyrkan. De som besöker Svenska kyrkan respektive Svenska missionskyrkan är tolv procent i båda fallen, medan nio procent av läsekretsen återfinns inom trosrörelsen. Lika stor andel
(nio procent) tillhör en fristående karismatisk församling. 17 procent av Världen idags läsekrets är i arbetsledande ställning, medan 10 procent är företagsledare. Sju procent är egna företagare, 22 procent är tjänstemän i privat eller offentlig sektor. 58 procent av läsarna är kvinnor, medan 42 procent är män.
– Det här blir en bra grund att bygga vidare på, säger tidningens nya chefredaktör Felicia Sværen.
– Vi får överlag bra betyg men ska naturligtvis nå ännu högre. Det är roligt att se att spridningen bland våra läsare är stor bland de olika samfunden. Det är ett gott betyg.
Läsarundersökningen har genomförts av Reflect, ett undersökningsföretag specialiserat på kvantitativa undersökningar.
– Jag skulle gissa att de flesta som läser Världen idag är i parhushåll, och man kan konstatera att 27 procent är i ledande ställning, säger Marcus Bjärneroth, projektledare på Reflect. Världen idag

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...