Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

New Wine ingöt mod bland Guds folk

”Mod för en tid som denna” var årets tema på New Wine sommarkonferens. ­– Mod är inte ett personlighetsdrag, utan det är att följa och lyda Gud under motstånd och utmaningar, sa Kjell Axel Johansson som var en av talarna på konferensen.

Nyheter · Publicerad 14:00, 2 jul 2018

New Wine håller sedan några år tillbaka sina sommarkonferenser i Arena Vänersborg, till vardags hemmaplan för elitserielaget Vänersborg i bandy. Under några dagar i slutet av juni förvandlas årligen arenan till en plats för undervisning om och tillbedjan av Gud. Människor runt om i Sverige lockas till denna konferens där andlig förnyelse och profetiska tilltal ges stort utrymme.

New Wine är en rörelse som samarbetar med lokala församlingar inom olika samfund. Det skapar en bredd av talare från olika sammanhang. En av talarna var Kjell Axel Johansson med en lång tjänstgöring inom Evangeliska Frikyrkan, EFK, både som pastor och församlingsplanterare. Hans seminarium handlade om mod och efterföljelse, med utgångspunkt i Josua.

– Gud gav Josua ett givet område och när han rörde sig på detta område kunde ingen stå emot honom. Så är det även inom de områden Gud har givit oss. Där kommer det finnas problem och utmaningar, folk kommer kritisera dig och kalla dig dum. Men det spelar ingen roll, för Gud kommer vara med dig.

– Mod är att följa Gud under motstånd och utmaningar. Mod är inte ett personlighetsdrag, utan handlar om lydnad. Ytterst handlar det om att vara en sann efterföljare till Kristus, förkunnade Johansson.

Jesus själv visade att mod handlar om att lita på Gud och att lyda hans vilja. När han berättade för lärjungarna att han måste arresteras och korsfästas, försökte lärjungarna tala honom tillrätta. Men Jesus sa att han måste lyda Faderns vilja och att han ska på tredje dagen uppstå igen, undervisade Kjell Axel Johansson..

– Jesus var inte uppgiven eftersom han litade på vad Gud hade sagt. Jesus är det stora beviset på att Gud håller sitt ord, avslutade EFK-profilen sin förkunnelse.

Ett smörgåsbord av undervisning ges besökarna på New Wine. Hela åtta seminarier sker parallellt både på förmiddagen och eftermiddagen.

Samtidigt som Kjell Axel Johansson höll Robin och Sara Eklind, pastorspar i pingstkyrkan i Kungsbacka, ett seminarium på temat Guds rike.

Deras budskap var att vi först och främst inte är svenskar, danskar, mexikanare – något som kan vara lätt att glömma i VM-tider.

– Jag är en himmelsk medborgare ytterst sett. I Fil 3:20 står det att vårt hemland är himmelen. Därmed är det något normalt för mig att höra Guds röst, att tänka rena tankar och att be för människor. Det är vem jag är och det är min identitet, sa Robin.

Att vara medborgare innebär rättigheter. Vi har rättighet att be till Gud och att kallas Guds barn. Inte för att vi själva förtjänat det utan för att Gud är god. Vi föds in i detta rike genom att ta emot Jesus. Med medborgarskap följer också ansvar.

– Vi kristna har ett uppdrag, att föra ut Jesus i världen. Och vi får be att Gud börjar med oss själva, uppmuntrade Sara.

Vid lunch kunde deltagarna äta i en matsal med utsikt över arenan. Vid borden hördes glada samtal och maten som serverades var nylagad. I arenan fanns även flera bokbord där teologisk litteratur från olika förlag kunde köpas.

En av de författare vars namn fanns på flera böcker var Svenska Evangeliska Alliansens, SEA, generalsekreterare Olof Edsinger. Själv var han på plats och höll på torsdagen ett seminarium på temat ”Djupare in i Guds närvaro”, med fokus på Guds helighet.

– Gud är kärleksfull och vi kan komma nära honom, men Gud är också helig. Faktum är att Gud beskrivs som kärlek på ett fåtal ställen i Bibeln, men som helig hundratals gånger.

– När Mose mötte Gud dolde han ansiktet, då han bävade att se Gud. Rädslan inför det heliga är att vi inser att vi inte har kontrollen, att det finns något större, undervisade Edsinger.

Gud uppenbarade sig på Sinai berg för Israels folk som helig och begärde att de också skulle vara heliga. Helighet betyder avskildhet, och israelerna som förbundsfolk var avskilda för Gud.

– Helig blir man inte av vad man gör utan av vem man tillhör, sammanfattade SEA:s generalsekreterare.

En aspekt av det kristna livet som New Wine vill betona extra i år är att finna nya kreativa uttryck, både i lovsång och tillbedjan. På det temat fanns två seminarier på torsdagen, ledda av Anders Alfredson på förmiddagen och hans fru Sanna på eftermiddagen.

Anders undervisade om vad Bibeln säger om konst och hur ens konstnärsgåva kan användas i profetiskt syfte till tjänst för Guds rike. Dans och en djupare relation med Gud var i fokus på Sannas seminarium. Där fick deltagarna, oavsett tidigare danserferanhet, öva på att uttrycka sin tillbedjan till Gud med dans.

Kvällsmötena är alltid dagens huvudpunkt där hundratals, av olika åldrar och från samfund, samlas under arenans väldiga tak i gemensam lovsång. Lovsången prioriteras och ges mycket tid. Folk sjunger med, sträcker upp händer och ber tillsammans. För förbön finns ett särskilt bönetält. Arenan är stor och barnen har gott om utrymme för lek i bakre delen.

Talare på torsdagen var Andrea Wigglesworth, själavårdare och familjerådgivare, från New Wine-nätverket i Skottland. Med sitt skotska uttal och med en svensk tolk som hjälp delade hon flera personliga vittnesbörd. Mod, årets tema på konferensen, var den röda tråden i berättelserna.

– Vi måste gå bortom där vi är nu, där bortom betyder utöver våra begräsningar.

– Där vi är nu är vi bekväma. För att gå utanför denna bekvämlighetszon behöver vi mod. Är vi redo att gå bortom? frågade hon utmanande.

Som exempel använde hon kapitel tre i Apostlagärningarna, där Petrus botar en lam man vid en tempelport som kallades Sköna porten. Den lame mannen helades fysiskt, men också psykiskt och själsligt och började prisa Gud.

– Jag vill ha Sköna porten-möten vart jag än går, där människor blir renande till ande, kropp och själ.

New Wine kommer ursprungligen från en väckelse i den anglikanska kyrkan, där det årligen började hållas stora förnyelsekonferenser. Rörelsen spreds till olika samfund världen över och Andrew Thompson, som då var pastor i Salemkyrkan, Vargön, förde den till Sverige. År 2001 genomfördes den första sommarkonferensen i Töcksfors, Värmland. Sedan dess har konferensen varit en höjdpunkt för många, som en andlig oas under sommaren.

En av deltagarna, Anna-Karin Sandström från Göteborg, är en veteran i New Wine-sammanhang och har varit på alla sommarkonferenser förutom en sedan det startade.

– New Wines sommarkonferens är ett av få tillfällen då man får uppleva den helige Ande konkret och få profetiska tilltal.

Mod är inte ett personlighetsdrag, utan det är att följa och lyda Gud under motstånd och utmaningar.

New Wine

När: 27 juni – 1 juli

Var: På Arena Vänersborg.

Huvudtalare: Andrea Wigglesworth, John E. Thomas och Charity Bowman-Webb.

Musik: Lovsången leds av Alfred Nygren med team och gäster.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...