HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Panelen som samtalade om österlänska inslag i den svenska vården var (från vänster): Mikaela Blomqvist-Lyyti­käinen, Gertrud Storsjö, Maria Christensen, Margréth Jansson och Linda Bergling. Foto: Lennart Sacrédeus

New age i sjukvård oroar

Linda Bergling och vårdbolaget Hälsolövet AB har fått ett godkännande av Socialstyrelsen att handpåläggning och bön kan ingå som en integrerad del i en utvecklad och långsiktig terapimetod som grundar sig på biblisk själavård. Detta var utgångspunkten för ett seminarium i Visby förra veckan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 jul 2013

–Vi vill vara öppna och tydliga med vår behandlingsform och inte dölja den, trots att motsatsen var det råd vi fick först, förklarade pastorn och behandlingsforskaren Linda Bergling, medverkande och arrangör vid ett seminarium på missions-båten Elida i Visby hamn under politiker­veckan i Almedalen på temat "Dags för bön och bibel i offentligfinansierad vård".
Samtalsledaren Siewert Öholm kallade ämnet "en av de viktigaste framtidsfrågorna i vården och för kristna" och underströk de fem paneldeltagarnas dokumenterade sakkunskap i ämnet behandlingsmetoder och andlighet.
– Det handlar inte om en två minuters förbön, utan om djupa och varaktiga behandlingsprocesser, i flera steg, med öppen innehålls- och varudeklaration, förtydligade  Linda Berling, vars församling Arken i Kungsängen var inbjudare till seminariet.

Det halvannan timme långa samtalet på Elidascenen kan sammanfattas i några slutsatser. En av dem är att svensk vård och terapi nu måste ge en ärlig och öppen innehållsdeklaration om att mindfulness och yoga har ett religiöst innehåll med buddhistiska och hinduistiska förtecken. Detta blir därför en uppgift för engagerade förtroendevalda på landstings- och riksdagsnivå tillsammans med en intresserad allmänhet, kristenhet och patientgrupper att ta fram i ljuset för att ställa krav på en öppen redovisning
– Man kan inte hävda att nattvarden, om den vore en godkänd behandlingsmetod i vården, skulle sakna kristet budskap och innehåll, jämförde senare en deltagare i publiken.
Terapimetoder kan inte, menade panelen av sakkunniga, få skrivas ut på recept med mindre än att patienten verkligen vet vad det handlar om – och i vilka andliga sammanhang de sätts in och om de verkligen önskar detta.
Samma sak gäller själva vårdpersonalen, där man inte längre ska kunna smita undan sitt ansvar bakom påstådd okunskap om yoga och mindfulness – eller att hävda att dessa metoder saknar samband med österländska religioner och därmed vara neutrala.

Efter sin hjärtinfarkt för några år sedan fick Siewert Öholm själv på recept ordinationen yoga, något han häpnade över och minst av allt önskade sig, med tanke på den buddhistiska och hinduistiska kopplingen.
När han i stället föreslog förbön och handpåläggning i Uppsala domkyrka, fnös doktorn och avslog behandlingsformen med motiveringen att det inte handlar om religion i vården.
– Men det var ju just det de ordinerat mig, fast utan att öppet varu­deklarera behandlingsformen, underströk Siewert Öholm med skärpa vid seminariet.
– Som kristen oroas man över hur yoga och mindfulness kommit smygande in i vården. Det skapar en konflikt med den egna kristna tron, sade Margréth Jansson, undersköterska ochordförande i Sveriges kristna sjukvårdsförbund.
– En del kristna inom vården känner sig inte bara oroade, utan rädda, hånade, utfrusna och riskerar hot om arbetsvägran när de inte är beredda att ställa upp på något som befrämjar en österländsk religion, berättade hon.
Maria Christensen, socio­nom och författare kring mindf­ulness
i offentlig vård, har i en uppsats på Mittuniversitetets institution för vård- och hälsovetenskap visat att evidensbaserad kunskap om mindfulness och yoga saknas.
– Att använda dessa metoder på en psykosmottagning är etiskt och vårdmässigt fel, framhöll hon.

Mikaela Blomqvist-Lyyti­käinen från Fin­land, psykiatriker och specialistläkare och före­ståndare för Nordens första godkända behandlingshem på kristen grund, Fram­tidens port i Kuovola, varnade också följderna av de nyandliga inslagen i vården:
– Det finns en risk för amatör­ism och osundhet när personal använder österländska andliga metoder de inte förstår och i fel sammanhang.
Gertrud Storsjö är tidigare missionär, och har ägnat sig åt studier och författarskap om buddhism och hinduism satt i relation till kristen tro. Hon varnade för organisationen Drömmen om det goda, startad av Anna Bernstein, som bjudit Dalai Lama till S´verige.
– Vården används till att byta religion i Sverige. Man glömmer bort de stora skillnaderna mellan kristen tro och det österländska, där Buddha inte räknar med att en människa har en själ eller en personlighet.
– Hjälp oss att förverkliga den andliga varudeklarationen och sprida information om kristna alternativ. Vid erbjudande om meditationsmetoder som har sina rötter i österländsk religion som buddhism, taoism eller hinduism ska samtidigt erbjudande komma om likvärdiga avslappningsövningar i harmoni med patientens trosuppfattning, summerade arrangören Linda Bergling för de berörda seminariedeltagarna i Visby.

Lennart Sacrédeus
redaktionen@varldenidag.se


Fotnot: Seminariet kan ses i sin helhet på Världen idag Play.

Fakta. Alternativa medicinska metoder

• Hösten 2004 genomförde Stockholms läns landsting en enkätundersökning bland landets allmänläkare. Övervägande delen av dem hade ingen kunskap om komplementär/alternativ medicin, trots att i princip samtliga landsting erbjuder metoder som räknas som alternativa.

• När det gäller vårdmetodernas andliga rötter finns ingen sakkunnig utsedd, vare sig hos Statens Beredning för medicinsk utvärdering, SBU, Karolinska Institutet, KI, Kommittén för Alternativmedicin, KAM, Etikprövningsnämnden, Socialstyrelsen eller Patientombudsmannen.

• Enligt Linda Berling har ingen av dessa myndigheter eller organisationer arbetat med denna fråga.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...