Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Neuding: ”Skärmar blir barnvakter i förskolan”

Den första juli blir digital teknik ett obligatoriskt inslag också i förskolans läroplan. Men många forskare är kritiska och menar att för mycket skärmtid kan skada barn. Skärmarna kommer att få samma funktion i förskolan som hemma, de blir en slags barnvakter, tror skribenten Paulina Neuding.

Nyheter · Publicerad 17:00, 13 jun 2019

Det är i en krönika i Dagens samhälle som Neuding påpekar att stressade vuxna redan nu använder de digitala ”plattorna” som barnvakt och allmänt hjälpmedel för att få ihop vardagen.

”Tro inte annat än att skärmarna håller på att få precis samma funktion i förskolan. Avlastare, konfliktlösare, avskärmare. Har Kalle slagit Stina? Bäst om Kalle sätter sig där borta med plattan en stund tills han lugnat ner sig”, skriver hon som exempel.

”Problemet löst – inte för barnen – men för vuxna som måste rusa vidare till något annat. Nu kan det ske med gott samvete och i ’pedagogikens’ namn.” 

Neuding är långt ifrån ensam om kritiken mot skärmarnas intåg i förskolan. I en debattartikel tidigare i år i Aftonbladet underströk 15 psykologer att små barn har helt andra behov än ökad skärmtid.

”Enligt en pågående studie i USA där man följer 4 500 barn och ungdomar har man sett en förtunning av hjärnbarken om skärmtiden är sju timmar eller mer per dag. Samma studie visar att barn som har två timmar skärmtid presterar sämre på språkliga och logiska tester”, skriver psykologerna.

Enligt Skolverket innebär beslutet om de digitala verktygen en kostnad för skattebetalarna på mellan 150 och 241 miljoner kronor. Då är löpande kostnader för underhåll inte medräknat.

Mot bakgrund av de återkommande larmrapporterna om stora barngrupper, stress och sjukskrivningar bland personalen vore det mer motiverat att satsa pengarna på att förtäta personalstyrkan inom förskolan, skriver psykologerna i debattartikeln.

Efterlysning: Fler trovärdiga ledare

Ledare Allt står och faller med ledarskap. Otaliga är de tragiska berättelser om framgångsrika företag som på grund av inkompetent ledarskap och...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....