Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Europaparlamentet i Strasbourg. Foto: Robert Henriksson/SvD/TT

Nederlag för Estrelarapporten

Med sju rösters övervikt röstade Europaparlamentet på tisdagen för att inte rekommendera medlemsländerna hur de ska hantera frågor om preventivmedel, abort och sexualundervisning.

Nyheter · Publicerad 13:43, 10 dec 2013

Istället för att rösta om den omdiskuterade Estrelarapporten, där EU-länderna bland annat uppmanas att införa laglig abort och obligatorisk sexualundervisning i grundskolan, antog ledamöterna ett uttalande med omvänt budskap. I texten, som av den konservativa partigruppen EPP framlades som en alternativ resolution, fastslås att det tillkommer de enskilda medlemsstaterna att besluta om frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, liksom om sexualundervisning. Samtidigt konstaterar man att EU ”kan bidra till att främja bästa praxis” bland medlemmarna.
Uttalandet antogs med siffrorna 334 för och 327 emot.

Den portugisiska socialistiska parlamentsledamoten Edite Estrla, vars rapport fungerat som underlag för den ursprungliga resolutionen, ska enligt uppgift ha krävt att hennes namn plockas bort från uttalandet. Besviken var även Mikael Gustafsson (V), ordförande det utskott som initierat resolutionen, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet.
– Jag är fruktansvärt upprörd. Det här visar hur starka de krafter är som totalt förnekar kvinnors och hbt-personer rättigheter, säger han till tidskriften Ottar efter omröstningen.
– Dessa frågor är uppenbarligen mer provocerande än någonsin, det är en backlash som vi ser har förstärkts i och med den ekonomiska krisen. 

Mikael Gustavsson betonar att betänkandet inte handlade om lagstiftning utan om en åsiktsyttring. Detta var också skälet till att så många ledamöter motsatte sig det, och inte ville ge mer liberalt sinnade grupper ett effektfullt slagträ i framtida debatter.
I oktober hade resolutionen, under omfattande tumult i plenarsalen, skickats tillbaka till utskottet för ytterligare beredning. Inga större förändringar gjordes dock, även om man lyfte bort hänvisningen till världshälsoorganisationen WHO:s riktlinjer om sexualundervisning för barn. Bland annat fortsate resolutionen att slå fast att sexualundervisning i skolan bör vara obligatorisk även för mindre barn, att EU:s måste slå vakt om sexuella och reproduktiva rättigheter i sitt utlandsbistånd och att rätten till laglig abort ska ses som ”en fråga om mänskliga rättigheter och folkhälsa”.

Timmarna före omröstningen var aktiviteten hög på sociala medier, där olika lobbygrupper uppmanade parlamentarikerna att rösta än för och än emot resolutionen. Även katolska kyrkan gick in i debatten; den tyska biskopskonferensen uppmanade ledamöterna att avvisa resolutionen, som enligt ärkebiskopen Robert Zollitsch präglades av ”ifrågasättande och marginalisering av grundläggande mänskliga rätigheter, så som människans värdighet, rätten till liv och samvetsfrihet”.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Läs också:

 

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...