Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Nätverk och företagande lyfter problemområde

Det finns totalt 5 000 kriminella och 200 kriminella nätverk i Sverige. Det kan ta många år att verkligen bryta dessa. Det behövs mer resurser, hårdare straff och ökad kameraövervakning, men polisen betonar det civila samhällets stora betydelse för att förändra. I Vivalla i Örebro arbetar man framgångsrikt med nätverk.

Nyheter · Publicerad 10:03, 29 jun 2017

I Vivalla i Örebro har olika grupper jobbat intensivt och lyckats ganska väl i ett starkt nätverk i kampen mot kriminalitet. En lite annan bild än svarta brottsrubriker framträder när man möter människor här.

Michael Blixt, förvaltningschef, med ett förflutet som mentalskötare, finns i Örebro kommuns fastighetsbolag Västerporten i stadsdelen Vivalla, ett av dessa som polisen i vårt land beskriver som 61 speciellt "utsatta" områden.

Någonstans mellan 7 000–9 000 boende är från många nationer. Men Michael Blixt ser så mycket kreativ framåtanda här. Det är bara en liten klick på kanske ett 20-tal ungdomar, som orsakar de flesta problemen.

Många är arbetslösa och ett av uppdragen Michael Blixt fick av kommunen var att försöka hitta meningsfulla sysselsättningar åt människor här.

Speciella föreningsvärdar finns, som får ett visst bidrag från kommunen, för att idrottsplatserna och deras aktiviteter ska vara trygga och fungera. I Vivalla centrum rör sig centrumvärdar och ideella föreningars representanter varje dag. Nattvandrande mammor och pappor känner sin stadsdels ungdomar och föräldrar väl. När de upptäcker ungdomar som gör fel saker, ringer de föräldrarna.

I Vivalla centrum samsas orientaliska butiker, bibliotek, tandvården, folkhögskolan med Evangeliska frikyrkan som huvudman, restauranger och många andra. Det finns i dag inte en lokal att hyra.

– Vi satsade på ett minikoncept där boende i område fick hyra en ”rullande affär” och pröva sin affärsidé, säger Michael Blixt.

Startcentrum har hjälpt fastighetsbolaget att utvärdera och vägleda människor, som velat starta egna företag. Med kommunen, polisen och tandläkare inräknat finns ett 20-tal hyresgäster i ett till ytan ganska begränsat centrum.

Tre somaliska kvinnor, Farhiyo Ibrahim Nur och Khadra Saad Said, centrumvärdar, och Maryan Mohamed Dire, butiksägare, började med en liten ”rullande” butik för att sälja afrikanska kläder till kvinnorna i Vivalla. Snart var det rush i den lilla butiken och de fick hyra en mer permanent, större lokal. Den är också egentligen för liten och de tre kvinnorna har ombildat till ett aktiebolag. Det är bara ett av exemplen.

– Vi upptäckte många kreativa idéer som människor hade med sig från sina hemländer, berättar han för Världen idag.

En stor hyresgäst är Örebro folkhögskola.

– De gör ett fantastiskt jobb och påverkar hela stadsdelen.

Men både Svenska kyrkan, församlingen Kristet center Örebro och flera andra kyrkor erbjuder även verksamhet här.

Den lokala polisstationen har också stor betydelse. Mitt i stadsdelen som ett naturligt inslag, inte bara när brott har begåtts. En av eldsjälarna har varit Fredrik Malm. Han ville knyta an till de boende och ibland kunde man hitta honom på biblioteket när han läste sagor för barnen.

– Jag skulle ljuga om jag säger att det inte händer tråkiga saker också, som i vintras när vårt centrumvärdskontor eldhärjades. Men innan dess var det oerhört lugnt.

Nyligen besökte Kristdemokraternas riksdagsledamot Andreas Carlson bland annat Vivalla och vandrade runt. Han fick också höra vad nätverken av olika slag betyder för att skapa framåtanda, lugn och trivsel i ett område, som fått mycket negativ publicitet och dit en del örebroare tvekar att ta sig.

Vi satsade på ett minikoncept där boende i område fick hyra en ”rullande affär” och pröva sin affärsidé.

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...