Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

De nationella bönedagarna hålls i församlingen Kristet center Örebro, i år för femte året i rad (bilderna är från förra året). Foto: Amanda Jansson

Nationella bönedagar i Örebro har startat

Europa, Sverige och Israel. Det är viktiga böneområden när Nationella bönedagar under veckoslutet hålls i Örebro för femte året.

Nyheter · Publicerad 16:48, 4 jan 2019

Som inspiratörer för bönen medverkar en rad talare, bland dem Pelle Hörnmark, Daniel Alm, Roar Sörensen och Hans Augustsson. 

– Vi har bett dem söka Herren för ett ord inom sina områden, men också att de ska utkristallisera tre konkreta böneinriktningar som de vill vi ska arbeta med i bönen efter att de har delat detta, säger Per-Åke Eliasson, pastor i Kristet center. 

Det samlade auditoriet ber sedan gemensamt och därefter i mindre grupper för det aktuella ämnet.

Temat för de nationella bönedagarna i år är ”Tillsammans för Guds rike”. 

– Vi vill att dessa bönedagar ska bidra till att vi som kristenhet tar ett större uppdrag än bara det som gäller våra egna sammanhang, att vi ser att Guds rike är våra referensramar, vår utgångspunkt, framhåller Per-Åke Eliasson. 

Han påpekar att det i Guds rike kan finnas många olika ”familjer”, alltså olika församlingar och rörelser. I detta är det viktigt stå tillsammans i enhet, framhåller Eliasson.

– I anslutning till att Jesus talar om detta så säger han också att vi ska be att hans rike ska bryta fram och att hans vilja ska ske.

På fredagskvällen är böneämnet Sverige och då är Daniel Alm, ledare för Pingst Sverige, talare. På lördagen är det dags för Roar Sörensen att tala och böneämnet är Israel.

Konferensen avslutas på söndag, då med Hans Augustsson som gästtalare.

Vi vill att dessa bönedagar ska bidra till att vi som kristenhet tar ett större uppdrag än bara det som gäller våra egna sammanhang.

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

Kränker kvinnors rättigheter – belönas av FN

Världen. Iran har fått en plats i FN-organet UN Women som arbetar för kvinnors rättigheter. Detta meddelades strax efter att man i landet dömt en kvinnlig...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...