Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Nästa år blir gåvor avdragsgilla

Efter år av diskussioner lade regeringen i fredags fram sitt förslag om rätt till skatteavdrag för privatpersoner som ger gåvor till ideell verksamhet.Mikael Oscarsson (KD) har engagerat sig i frågan i över ett decennium och ser det som en delseger.– Det är oerhört glädjande, men det är ett startskott, inte en slutstation, säger han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 maj 2011

Regeringens förslag gäller privatpersoner som vill skänka ekonomiska gåvor mellan 200 och 2 000 kronor per tillfälle. Mottagare ska vara en ideell verksamhet som i förväg har godkänts av Skatteverket.

Definitionen av vilka som ska ha rätt att ta emot avdragsgilla gåvor är att det ska handla om en "hjälpverksamhet för behövande". Det maximala skatteavdraget ligger på 1 500 kronor per person och år.
– Det är ett principgenombrott. Det här har harvats i så många år, och under tiden har hela Europa gått förbi oss på det här området, säger Mikael Oscarsson, som betonar att han ser positivt på regeringens förslag även om han vill arbeta för att nivåerna blir högre i framtiden. – I Norge började det också väldigt lågt och har sedan utökats successivt. Vi hoppas att beloppen som man kan få avdrag på ska höjas, att även företag ska kunna skänka pengar avdragsgillt och att det ska ske en breddning kring vilka som får ta emot pengar.

Stiftelser, föreningar och trossamfund kan med regeringens förslag bli mottagare av avdragsgilla gåvor, något som bland andra Erikshjälpen gläder sig över.
– Vi har varit med och drivit den här frågan och är väldigt positiva till förslaget. Vi tror att det kommer att öka givarengagemanget och innebära både att nya personer bidrar, men kanske inte minst att befintliga givare vågar utöka sitt engagemang utan att det belastar dem, säger Mattias Ingeson, biträdande generalsekreterare, som också menar att det innebär en stimulering av hela det civila samhället.
– Detta är en bra utveckling, samtidigt är det viktigt att säga att ansvaret för de sociala insatserna aldrig helt får falla på ideella aktörer. Vi kan inte ta över samhällets roll, men tack vare detta kan vi bli ett starkare komplement, säger han.

Regeringens förslag om avdragsgilla gåvor träder i kraft 1 januari 2012 och kommer att ingå i höstens budgetproposition, under förutsättning att det ekonomiska läget tillåter det, säger man i förslaget.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00