Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Representanter för de organisationer som står bakom namninsamlingen runt om i Europa samlades under helgen i Rom i Italien. Från Sverige deltog Ruth Nordström, från organisationen Pro Vita. ”Det har varit fantastiskt att komma samman, uppmuntra och stärka varandra i ett initiativ som har större politisk potential än något liknande inom EU tidigare”, säger hon per telefon på Petersplatsen. Foto: Privat

Namninsamling har nått första delmålet

Det europeiska medborgarinitiativet "En av oss" har uppfyllt ett av två villkor för att behandlas av  EU-kommissionen: sju EU-länder har fått in det föreskrivna antalet namnunderskrifter. Nu återstår knappt en halv miljon underskrifter i hela EU.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 jun 2013

"En av oss" strävar efter att få till stånd ändringar på flera punkter i EU:s budgetförordning, med utgångspunkt från en dom i Europadomstolen som säger att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Bland annat vill man hindra EU från att finansiera forskning på mänskliga embryon, som stamcellsforskning och kloning. Dessutom vill man förbjuda EU från att låta någon del av sitt utlandsbistånd gå till organisationer som stödjer abort. Inititivtagarna menar även att det samarbete inom utbildning och folkhälsa mellan medlemsländerna som stadgas av EU:s budgetförordning, måste präglas av absolut respekt för det mänskliga embryot.
– Först är det viktigt att konstatera vad som är hälsa, säger Ruth Nordström, jurist och representant för en av organisationerna bakom den svenska delen av namninsamlingen, Pro Vita.
– Nu finns det vissa som gör anspråk på att förstörande av mänskligt liv handlar om kvinnors rätt till hälsa. Där behöver man tänka om, säger hon.

Ett steg på vägen mot att EU tar upp förslagen för diskussion är nu taget. Sju länder har nämligen lyckats få in den mängd underskrifter som krävs enligt EU-reglementet, meddelar samordningskontoret för medborgar­initiativet i Bryssel. I fyra länder – Österrike, Italien, Ungern och Polen - har man fått in mer än dubbelt så många underskrifter som krävs. De andra tre länder som klarat spärren är Slovakien, Spanien och Nederländerna.

Nu återstår att samla in minst en miljon underskrifter i samtliga 27 EU-länder före den 1 november i år. Hittills har man fått in nära 600 000.
Sverige hör än så länge till de länder där man fått in under 10 procent av det erforderliga antalet signaturer, i detta fall 15 000. Enligt de organisationer som driver initiativet här – Ja till livet, Respekt och Pro Vita – beror det bland annat på att de svenska personnumren gör det krångligare att samla in underskrifter än i andra länder.

Tolv kyrkoprofiler i Sverige har skrivit på ett upprop till stöd för "En av oss", bland andra Ulf Ekman från Trosrörelsen,  Frälsningsarméns kommendör Marie Willermark, Erika Cyrillus på Evangeliska fosterlandsstiftelsen, pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin, Oasrörelsens inspiratör Berit Simonsson, Stefan Gustavsson på Svenska Evangeliska Alliansen och Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska frikyrkan. Fyra samfund har dessutom via sina biskopar och ärkebiskopar ställt sig bakom initiativet: Katolska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkans båda stift i Sverige, och den Koptisk-ortodoxa kyrkan.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...