Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Representanter för de organisationer som står bakom namninsamlingen runt om i Europa samlades under helgen i Rom i Italien. Från Sverige deltog Ruth Nordström, från organisationen Pro Vita. ”Det har varit fantastiskt att komma samman, uppmuntra och stärka varandra i ett initiativ som har större politisk potential än något liknande inom EU tidigare”, säger hon per telefon på Petersplatsen. Foto: Privat

Namninsamling har nått första delmålet

Det europeiska medborgarinitiativet "En av oss" har uppfyllt ett av två villkor för att behandlas av  EU-kommissionen: sju EU-länder har fått in det föreskrivna antalet namnunderskrifter. Nu återstår knappt en halv miljon underskrifter i hela EU.

Nyheter · Publicerad 00:00, 17 jun 2013

"En av oss" strävar efter att få till stånd ändringar på flera punkter i EU:s budgetförordning, med utgångspunkt från en dom i Europadomstolen som säger att mänskligt liv börjar vid befruktningen. Bland annat vill man hindra EU från att finansiera forskning på mänskliga embryon, som stamcellsforskning och kloning. Dessutom vill man förbjuda EU från att låta någon del av sitt utlandsbistånd gå till organisationer som stödjer abort. Inititivtagarna menar även att det samarbete inom utbildning och folkhälsa mellan medlemsländerna som stadgas av EU:s budgetförordning, måste präglas av absolut respekt för det mänskliga embryot.
– Först är det viktigt att konstatera vad som är hälsa, säger Ruth Nordström, jurist och representant för en av organisationerna bakom den svenska delen av namninsamlingen, Pro Vita.
– Nu finns det vissa som gör anspråk på att förstörande av mänskligt liv handlar om kvinnors rätt till hälsa. Där behöver man tänka om, säger hon.

Ett steg på vägen mot att EU tar upp förslagen för diskussion är nu taget. Sju länder har nämligen lyckats få in den mängd underskrifter som krävs enligt EU-reglementet, meddelar samordningskontoret för medborgar­initiativet i Bryssel. I fyra länder – Österrike, Italien, Ungern och Polen - har man fått in mer än dubbelt så många underskrifter som krävs. De andra tre länder som klarat spärren är Slovakien, Spanien och Nederländerna.

Nu återstår att samla in minst en miljon underskrifter i samtliga 27 EU-länder före den 1 november i år. Hittills har man fått in nära 600 000.
Sverige hör än så länge till de länder där man fått in under 10 procent av det erforderliga antalet signaturer, i detta fall 15 000. Enligt de organisationer som driver initiativet här – Ja till livet, Respekt och Pro Vita – beror det bland annat på att de svenska personnumren gör det krångligare att samla in underskrifter än i andra länder.

Tolv kyrkoprofiler i Sverige har skrivit på ett upprop till stöd för "En av oss", bland andra Ulf Ekman från Trosrörelsen,  Frälsningsarméns kommendör Marie Willermark, Erika Cyrillus på Evangeliska fosterlandsstiftelsen, pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin, Oasrörelsens inspiratör Berit Simonsson, Stefan Gustavsson på Svenska Evangeliska Alliansen och Stefan Swärd, pastor inom Evangeliska frikyrkan. Fyra samfund har dessutom via sina biskopar och ärkebiskopar ställt sig bakom initiativet: Katolska kyrkan, Syrisk-ortodoxa kyrkans båda stift i Sverige, och den Koptisk-ortodoxa kyrkan.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...

Boris Johnson tar över efter Theresa May

Storbritannien. Nu står det klart. Boris Johnson går segrande ur partiledarstriden i brittiska Konservativa partiet – och blir därmed Storbritanniens nästa...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Utebliven tidning

Postupplagan av tisdagstidningen (23/7) hämtades inte på tryckeriet under måndagen. Det gör att prenumeranter som får Världen idag med posten inte...