Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Myndigheter oense – inte givet att elstödet försenas

Myndigheterna som hanterar elstödet till konsumenter och företag är inte överens om det riskerar att försenas ytterligare. Bollen ligger nu återigen hos regeringen.

Nyheter · Publicerad 17:00, 19 nov 2022

När Energimarknadsinspektionen (EI) under torsdagen gav grönt ljus, med en viktig komplettering om ett ersättningstak för storförbrukare, till Svenska kraftnäts och regeringens modell för elstöd kom Svenska kraftnät med en varning: Kompletteringen som inspektionen gjort kan innebära att stödet försenas.

Tidigare har regeringen utlovat ett besked i november om när utbetalningar till hushåll, företag, myndigheter och föreningar kan ske. För några veckor sedan var bedömningen från regeringen att pengar kan dröja till efter nyår.

Svenska kraftnäts varning baseras på att den del av elstödet som ska gå till företag kan behöva anmälas till EU-kommissionen. Det kan vara nödvändigt med en genomgång om företagsstödet går att förena med reglerna för statsstöd.

Enligt EI har flera andra medlemsländer anmält liknade typer av företagsstöd till kommissionen. Men inspektionen håller inte med att en anmälan skulle behöva försena utbetalningarna.

Stöden till hushållen berörs inte av reglerna och det kommer ändå att ta en tid för Svenska kraftnät, och Försäkringskassan som ska sköta själva utbetalningarna, att rigga ett system för det.

”Det gör att en eventuell ansökan om statsstöd rent faktiskt inte behöver betyda en försening i utbetalningarna”, skriver Elin Broström , enhetschef på EI:s avdelning för marknadsövervakning, i en kommentar till TT.

Men Svenska kraftnät är fortsatt inte övertygat. Så här svarar generaldirektör Lotta Medelius Bredhe i en skriftlig kommentar till TT på EI:s invändning.

”Vi tog emot beslutet i går och håller på att analysera det. Vi har en del frågetecken som vi behöver räta ut och innan dess kan vi inte bedöma konsekvenserna för tidsplanen. Men vi ser fortsatt en risk för försening som är kopplade till statsstödsregelverket samt hur snabbt en ansökan kan formuleras och hanteras”.

Elin Broström framhåller att det enligt de regler som finns inte hade gått att säga ja till Svenska kraftnäts taklösa modell. Kompletteringen som EI lade till innebär att storförbrukare i södra Sverige i elområde 4 kan få max 2,37 miljoner i ersättning utan att skicka in en ansökan som visar att de faktiska kostnaderna varit högre. För mellersta Sverige, elkunder i elområde 3, ligger taket på 1,5 miljoner kronor.

EI motiverar taket med att storförbrukare annars skulle kunna få betalt för kostnader de inte haft – om de haft fasta elavtal som inneburit att de inte drabbats av rusande elpriser.

”En modell som innebär stöd på i vissa fall flera hundratals miljoner kronor till storförbrukare, som genom prissäkring inte drabbats av de höga elpriserna, är inte förenligt med krisinterventionsförordningen”, kommenterar Elin Broström.

Det är var under fredagseftermiddagen oklart hur regeringen nu går vidare.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10