Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Myndighet vilseleder om barns hälsa i förskolan”

Folkhälsomyndighetens rapport om förskolans påverkan på barns hälsa innehåller fel och är vinklad. Det menar bland andra professor emerita Ulla Waldenström, som är bekymrad över att detta nu ligger till grund för politiska beslut. – Jag blir beklämd vid tanken på att rapporten ingår i ett regeringsuppdrag, säger hon.

Nyheter · Publicerad 13:28, 23 nov 2018

Förra året publicerade Folk­hälso­myndigheten en rapport om hur förskolan påverkar barns hälsa genom att göra en genomgång av vetenskaplig litteratur på området. Så här sammanfattas slutsatserna:

”Analyserna av naturliga experiment tyder på att barn som gått i förskola är bättre på språk och matematik. De har också en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner … I vuxen ålder har de högre utbildningsnivå och en högre inkomst jämfört med barn som inte gått i förskola.”

Men publikationen har flera problem, menar debattörer. Ett av dem är att det saknas relevant svensk forskning på förskolans effekt på barns mående. Bara en av de åtta studier som ligger till grund för rapporten är svensk; övriga kommer från nordiska grannländer.

Men det stora problemet är de slutsatser som myndigheten drar utifrån de studier man använt sig av. Ulla Waldenström, som tidigare skrivit boken Mår barnen bra i förskolan?, går på sin blogg igenom de olika påståendena som myndigheten gör.

Om psykisk hälsa skriver hon till exempel att det inte fanns några skillnader mellan förskolebarn och hemmabarn i de två studier som man hänvisar till och grundar sitt påstående på.

”Jag ifrågasätter också om det mätinstrument som användes … mäter psykisk hälsa”, skriver hon.

Waldenströms bedömning är att de åtta studierna ”inte ger underlag för forsknings­över­siktens slutsatser”.

Till Världen idag säger hon att rapporten är bristfällig.

– Det finns en underliggande inställning när man närmar sig detta som inte är objektiv, utan där man utgår från att förskolan är något alltigenom bra, och då blir det vinklat.

Hon betonar att hon inte är en fiende till förskolan, men är mån om att verksamheten ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Överlag är det fortfarande förvånansvärt känsligt att komma med kritik mot förskolan, menar hon.

– Det är uppenbart att det finns en hel del problem på förskolan som framför allt hänger ihop med förskol­lärar­brist och personal­omsättning.

– Min roll är att utifrån min forsknings­kompetens granska så att man kan få ett så bra underlag som möjligt. Det är viktigt att visa på kunskapsluckor där det finns behov av seriös och bra forskning, säger hon.

Det är uppenbart att det finns en hel del problem på förskolan som framför allt hänger ihop med förskollärarbrist och personalomsättning.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...