Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Folkhälsoinstitutets expert Sven Bremberg menar att det saknas indikationer på att förskola i tidig ålder skulle kunna vara farligt. Foto: Scanpix

Myndighet ser inga problem med tidig förskola

Ingenting pekar på att en tidig förskolestart har någon negativ effekt på barnen, så länge standaren är god på förskolan. Det säger Sven Bremberg vid Folkhälsoinstitutet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 1 aug 2013

Misstanken om en koppling mellan tidig start i förskolan och psykisk ohälsa under ungdomsåren, som Världen idag skrev om i fredagens tidning, finns det svagt stöd för i forskningen. Det menar Sven Bremberg, som är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin och expert vid Folkhälsoinstitutet.

– Studier som är gjorda utifrån hypotesen att det skadar anknytningen till föräldrarna visar tvärtom att anknytningen inte skadas, säger han.

Enligt Sven Bremberg är kritikernas utgångspunkt amerikanska studier som inte är relevanta i Sverige. I USA är personaltätheten lägre och utbildningsnivån sämre,

– Om det är färre än 12 vuxna per barn kan gå det gå snett med den socio-emotionella utvecklingen. I Sverige är det generellt 18 vuxna på 100 barn och det ger en god marginal. Här har också hälften av personalen förskollärarutbildning och vi har en barncentrerad pedagogik.

Det hindrar inte att det kan bli problem för enstaka barn, med vad studierna pekar på är att de flesta barnen drar nytta av att gå på förskola, är Sven Brembergs slutsats.

Anknytningsteorin är vetenskapligt sett inte en fråga längre efter de studier som gjorts på 1980- och 1990-talet, menar han.

– Frågan är inte längre om det är bra eller dåligt med förskola. Däremot finns frågor om förskolornas kvalitet och de är fortfarande aktuella, säger Sven Bremberg och tillägger att han gärna ser fler svenska studier om sambandet mellan kvalitén på förskolan och hur det går för barnen.

Att göra jämförande studier mellan förskolebarn och barn som inte går i förskola är däremot svårt i Sverige, konstaterar han. Med dagis som normaltillståndet i ett par årtionden är det nu svårt att hitta underlag för en jämförelse med andra barn.

Sven Bremberg var ensamutredare i en statlig utredning om psykisk ohälsa, som presenterades 2006. Han menar att det är ohållbart att lägga skulden för de ökande problemen bland ungdomar på förskolorna. Den tidsperiod då ångest ökat kraftigt bland ungdomar stämmer inte alls in på den tid då barn i allt större utsträckning började på förskolan, förklarar han. Han ser i stället helt andra orsaker till att ungdomar i dag mår dåligt.

– Min bild är att det hänger samman med en utomordentligt usel arbetsmarknad för unga och att skolan inte fungerar, vilket märks i att 30 procent inte klarar av gymnasiet. De dåliga framtidsutsikterna förklarar varför unga i dag mår dåligt.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...