De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Muslimsk skola läggs ner

Skolinspektionen återkallade på tisdagen godkännandet för grundskolan Jasminskolan i Norrköping, som är en muslimsk friskola. Detta efter att allvarliga missförhållanden inte åtgärdats. Ett 100-tal elever måste nu omgående byta skola.

Nyheter · Publicerad 13:42, 19 mar 2013

Jasminskolan, som startades 2010, har fått allvarlig kritik, bland annat när det gäller stöd till elever med särskilda behov, betygssättning och studiero. Eleverna får inte den utbildning och trygghet de har rätt till, fastslår Skolinspektionen, som återkallar godkännandet med omedelbar verkan, vilket innebär att skolan måste lägga ner sin verksamhet, trots att de befinner sig mitt i en termin.
– Vi uppmanar elever och föräldrar att så snart som möjligt ta kontakt med sin hemkommun för att planera för fortsatt skolgång i andra skolor. Det är viktigt att varje elev så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad, säger Agneta Sandén, avdelningschef på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Efter den inspektion som gjordes på skolan i mars 2012 konstaterade Skolinspektionen att man hittat "anmärkningsvärt många brister" inom samtliga områden som granskats. Några av de viktigaste punkterna var att skolan hade en rektor utan vare sig utbildning eller erfarenhet, att elevernas kunskapsutveckling inte följs och att de inte vet vad de ska lära sig och vad undervisningen syftar till. Det rådde också osäkerhet över om konfessionella inslag var frivilliga. Elever uppgav att de känt sig tvingade att delta i fredagsbönen i skolans moské.

– Alla elever har rätt till god utbildning i en trygg miljö. Särskilt stöd är en viktig del av skolan för elever som behöver det. När en skola inte lyckas rätta till så allvarliga brister som Skolinspektionen nu påpekar trots lång tid återkallar vi godkännandet, säger Agneta Sandén

Kommunalrådet Olle Johansson (S) sade till Norrköpings Tidningar, NT, i februari att Skolinspektionen borde ha agerat tidigare.
– Ingen ska behöva gå i en skola där bristerna tillåts vara så stora, så länge, sade Johansson.

 

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...